Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Προβλήματα στην εκταμίευση χρημάτων στο πρόγραμμα «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»,  και ολοκλήρωσαν την επένδυση τους αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την είσπραξη της επιχορήγησης.

Αριθμ. Πρωτ. 19872/15-7-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην εκταμίευση χρημάτων στο πρόγραμμα   «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013»,  και ολοκλήρωσαν την επένδυση τους αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την είσπραξη της επιχορήγησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν μπορούν να λάβουν την δημόσια επιχορήγηση, διότι  σύμφωνα με τα δικαιολογητικά ελέγχου (πεδίο 9.Β) απαιτούνται «οι δηλώσεις Ε3 της επιχείρησης των Οικονομικών ετών (2007, 2008 & 2009) που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3, είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε επικυρωμένα σε κάθε σελίδα τους από την αρμόδια ΔΟΥ.»

Από τα παραπάνω προκύπτει πρόβλημα δεδομένου ότι:
1. Οι ΔΟΥ αρνούνται να θεωρήσουν τα Έντυπα Ε3, διότι αυτό απαγορεύεται από σχετικό νόμο,
2. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να δώσει πρωτότυπα Ε3 αφού θα πρέπει να τα φυλάσσει στο αρχείο της για ενδεχόμενο μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Μάλιστα σε περίπτωση ελέγχου, η απουσία των δηλώσεων Ε3 από το αρχείο της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής.

Σημειώνεται ότι μέχρι και τις 28.06.2010 οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δέχονταν Υπεύθυνη Δήλωση για τα γνήσια φωτοαντίγραφα των Ε3 (όπως ορίζει και η Παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/ 1999 και Παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986), ενώ από τότε και πέρα δεν τη δέχονται και απαιτούν μόνο τα πρωτότυπα ή θεωρημένα από τις ΔΟΥ.

Επομένως, είναι αδύνατο σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιχειρήσεις να καταθέσουν τις δηλώσεις Ε3 και άρα αδύνατο να εισπράξουν την επιχορήγηση.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι, για τους ανωτέρω γραφειοκρατικούς λόγους, εμποδίζεται η εκταμίευση των επιχορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις, σε μια εποχή όπου η ρευστότητα είναι το ζητούμενο;
2. Αν ναι, ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το υπουργείο για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την επίλυση του προβλήματος, ώστε να προχωρήσει η εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο