Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου Prestige – Παρέμβαση Χατζηδάκη

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα σχετικά με το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου Prestige, το οποίο προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, τη βιοποικιλότητα και στα αλιευτικά αποθέματα, των ακτών της βορειοδυτικής Ισπανίας και της βόρειας Πορτογαλίας, καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και τις τουριστικές δραστηριότητες των παράκτιων αυτών περιοχών.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζει την αλληλεγγύη και την υποστήριξή του στα θύματα της καταστροφής και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του αντικτύπου της ρύπανσης και την ανάκτηση του πετρελαίου.


Ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει τις ευθύνες και να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και το ρόλο που έπαιξε ο κάθε εμπλεκόμενος σε αυτό. Ενώ παράλληλα ζητά από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης Erika I (πρότυπα για τα πλοία που σταθμεύουν στους λιμένες της Κοινότητας, νομοθετικές ρυθμίσεις για τους νηογνώμονες) και Erika II (σύστημα παρακολούθησης, επιθεώρησης και ενημέρωσης, οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα), αλλά και να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των πλοίων μονού κύτους.


Το ψήφισμα ζητά ακόμα την αποδέσμευση το ταχύτερο δυνατό των ενισχύσεων για την επανόρθωση των ζημιών που προκάλεσε αυτή η καταστροφή αλλά και να τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συμπληρωματικού ταμείου αποζημίωσης με κεφάλαια 1 δις € για τις ζημιές που οφείλονται στη ρύπανση.


Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης, παρεμβαίνοντας για το θέμα αυτό, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


“Η περιβαλλοντική καταστροφή που βιώνουν οι βορειοδυτικές ακτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, λόγω του ναυαγίου του πετρελαιοφόρου Prestige, είναι αδιαμφισβήτητη και έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω πως το θέμα θα πρέπει να το δούμε με ψυχραιμία και έχοντας γνώση των καταστάσεων και σίγουρα χωρίς να επηρεαζόμαστε από τα διάφορα δημοσιεύματα που βλέπουμε στον Τύπο τις τελευταίες ημέρες. Από το ναυάγιο του Erika, το 1999, στις ακτές της Γαλλίας, η Ε.Ε. προχώρησε σε σημαντικά βήματα προωθώντας νομοθετικά μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τα οποία χαρακτηρίζονται αυτή τη στιγμή, σαν τα αυστηρότερα στον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με ένα καλύτερο τρόπο.


Πρώτον τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν με μεγαλύτερη πιστότητα τα μέτρα, για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, που είχαν προηγηθεί της δέσμης μέτρων Erika. Δεύτερον, τώρα περισσότερο από ποτέ, κρίνεται αναγκαία η ταχύτερη εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των διατάξεων του πακέτου Erika (διατάξεις για τους λιμενικούς ελέγχους, έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα – EMSA, κλπ). Και τρίτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εξέταση κάποιων πρόσθετων μέτρων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από ρυπάνσεις πετρελαιοειδών, τα οποία θα επιλύουν και δεν θα δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από τα ήδη υπάρχοντα. Για παράδειγμα, η μεταφορά οχληρών πετρελαιοειδών δεν θα πρέπει να γίνεται από πετρελαιοφόρα μονού κύτους, κάτι που είχα προτείνει και στο παρελθόν στο πλαίσιο της συζήτησης για το Erika I”.
Μετάβαση στο περιεχόμενο