Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ρύθμιση ορίων ταχύτητας για τα φορτηγά και τα λεωφορεία

Η χρήση περιοριστών ταχύτητας καθίσταται πλέον υποχρεωτική για λεωφορεία άνω των οκτώ θέσεων και φορτηγών μεταφοράς εμπορευμάτων άνω των πέντε τόννων, μετά την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Με την έκθεση αυτή υιοθετήθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά με την εγκατάσταση συσκευών περιορισμού της ταχύτητας στα φορτηγά οχήματα και λεωφορεία και προτείνονται αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με την χρήση τους για συγκεκριμένες κατηγορίες λεωφορείων και φορτηγών. Οι κατωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν ουσιαστικά επέκταση κανονισμού που ισχύει για τις μεγάλες κατηγορίες φορτηγών και λεωφορείων και αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως τόνισε ο εισηγητής κ. Χατζηδάκης.
Σύμφωνα με την έκθεση προβλέπεται η καθιέρωση της χρήσης περιοριστών ταχύτητας, οι οποίοι θα επιτρέπουν ανώτατη ταχύτητα μέχρι 100 χλμ/ώρα για επιβατηγά οχήματα άνω των οκτώ θέσεων καθήμενων πέραν της θέσης του οδηγού και ανώτατου βάρους μέχρι πέντε μετρικών τόννων καθώς επίσης και για μικρά λεωφορεία μεταφοράς επιβατών άνω των οκτώ θέσεων καθήμενων πέραν της θέσης του οδηγού και ανώτατου βάρους άνω των πέντε μετρικών τόννων (κατηγορίες Μ2 και Μ3). Προβλέπεται επίσης η χρήση συσκευών περιορισμού της ταχύτητας, οι οποίοι θα επιτρέπουν μία ανώτατη ταχύτητα 90 χλμ/ώρα για φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων ανώτατου βάρους μεταξύ 3,5 και 12 μετρικών τόννων (κατηγορία Ν2). Μάλιστα, γι’ αυτήν την κατηγορία η ανώτατη ταχύτητα της εν λόγω συσκευής θα πρέπει να τοποθετείται γενικά στα 85 χλμ/ώρα, με ανώτατη «ανεκτή» ταχύτητα τα 90 χλμ/ώρα.
Οι συσκευές αυτές θα τοποθετούνται σταδιακά ως εξής: από την 1η Ιανουαρίου 2004, για νέα οχήματα και από την 1η Ιανουαρίου του 2005 για οχήματα με άδεια κυκλοφορίας, εκδοθείσα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2001 και 1ης Ιανουαρίου 2004. Αντιθέτως, τα οχήματα που διενεργούν μόνο εθνικές μεταφορές θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νέας οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 2006.
Ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας στην ολομέλεια του Ε.Κ. εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει και να υποβάλει, 18 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, μελέτη σχετική με τη δυνατότητα εισαγωγής συστήματος “ευφυούς” προσαρμογής της ταχύτητας (ISA) ως μέσο για την κατά περίπτωση βελτιστοποίηση της ταχύτητας στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Με ένα τέτοιο σύστημα, οι μέγιστες ταχύτητες θα μπορούσαν να αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις, και θα ήταν δυνατός ο περιορισμός της ταχύτητας σε αστικές περιοχές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο