Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Σχετικά με δημι- ουργία Ινστιτούτου “Διόφαντος”

technology_120x80

Ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι θέλει να προχωρήσει σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις κρατικών φορέων, δημιουργεί καινούργιους!

Οι υπεύθυνοι των Τομέων Πολιτικής Ευθύνης Παιδείας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Αρης Σπηλιωτόπουλος και Κωστής Χατζηδάκης έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση για την ίδρυση ενός ακόμα κρατικού φορέα:

«Ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι θέλει να προχωρήσει σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις κρατικών φορέων, δημιουργεί καινούργιους! Ο νέος φορέας ιδρύεται με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις». Ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ένα Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και θα δραστηριοποιείται, λαμβάνοντας κρατικές επιχορηγήσεις, σε τομείς που ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δεν διερωτόμαστε μόνο για την προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου δημόσιου φορέα, που θα ανταγωνίζεται υπάρχοντες ιδιωτικούς. Ακόμη περισσότερο, θέτουμε το ερώτημα πώς είναι δυνατό από τη μια πλευρά η κυβέρνηση να εξαγγέλλει ότι θα περιορίσει δημόσιες δαπάνες και φορείς και από την άλλη να προχωρεί προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι ένα απτό δείγμα για το πώς εννοεί η κυβέρνηση την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας. Αφού σταμάτησε τη σχετική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, φάνηκε στη συνέχεια ότι θα τη συνεχίσει με κάποιες παραλλαγές, για να καταλήξει τελικά σε πρωτοβουλίες σαν και αυτή που καταγγέλλουμε. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση χρειάζεται ένα ινστιτούτο προσανατολισμού της πολιτικής της!».

Μετάβαση στο περιεχόμενο