Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Σημεία Ομιλίας στο Συνέδριο InfoCom Green ICT 2011

technology_120x80

Το μέγα ζητούμενο είναι βέβαια, όχι μόνο να γίνεται αναφορά, αλλά να αξιοποιηθούν πραγματικά οι δυνατότητες των ΤΠΕ στην πράξη μέσα από την κατάλληλη νομοθεσία, την παροχή οικονομικών κινήτρων και την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ ώστε να έχουμε πράσινη ανάπτυξη.


Βασικά σημεία της ομιλίας του Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο InfoCom Green ICT 2011
17 Μαΐου 2011

Τόσο οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όσο και η πράσινη ανάπτυξη ήταν πριν από μερικά χρόνια εκτός δημόσιας ατζέντας. Είναι σημαντικό και θετικό ότι τουλάχιστον τώρα και με την ευκαιρία και του παρόντος συνεδρίου έχουν έρθει στο προσκήνιο και τα συζητάμε.

Ακόμα πιο θετικό είναι η σχέση των ΤΠΕ με την πράσινη ανάπτυξη και το πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ενισχύουν την πράσινη ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν τέτοια πεδία.

Ως υπουργός τόσο Μεταφορών όσο και Ανάπτυξης είδα από πρώτο χέρι πώς αυτό είναι εφικτό:
Α. Μέσω της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το 2008 με ΣΔΙΤ ξεκίνησε η προσπάθεια εισαγωγής της τηλεματικής και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ελπίζω η σημερινή κυβέρνηση να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς καθυστέρηση.

Β. Μέσω των Smart Grids. Το 2009 και με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ εισάγαγαμε τις διαδικασίες για να φτάσουμε σε τηλεμέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης πιλοτικά σε 60.000 μεγάλους καταναλωτές.

Μέσω των νέων τεχνολογιών και των δικτύων νέας γενιάς μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας τόσο από την πλευρά των παρόχων με την καλύτερη παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο της διανομής της ενέργειας, όσο και από την πλευρά των απλών χρηστών με την καλύτερη πληροφόρηση για την κατανάλωση που κάνουν.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, σε φινλανδικά νοικοκυριά παρατηρήθηκαν κέρδη 7%, απλώς χάρη στην παροχή στους καταναλωτές πληροφοριών για την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο. Όπως προκύπτει από τις πρώτες δοκιμές, η ενεργειακή εξοικονόμηση στις εταιρίες θα μπορούσε να φθάσει το 10%.

Γ. Άλλο ένα παράδειγμα σύνδεσης των ΤΠΕ με την πράσινη ανάπτυξη είναι τα έξυπνα ενεργειακά σπίτια. Τα έξυπνα ενεργειακά σπίτια μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας στην οικιακή κατανάλωση αποτελεί και στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, όπως επεσήμανε η Δανή Επίτροπος Connie Hedegaard σε ενημέρωση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα.

Το μέγα ζητούμενο είναι βέβαια, όχι μόνο να γίνεται αναφορά, αλλά να αξιοποιηθούν πραγματικά οι δυνατότητες των ΤΠΕ στην πράξη μέσα από την κατάλληλη νομοθεσία, την παροχή οικονομικών κινήτρων και την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ ώστε να έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Πώς θα περάσουμε, δηλαδή, από τη θεωρία στην πράξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο