Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Σκάνδαλο στην ανέγερση του Νοσοκομείου Κατερίνης προκαλεί επέμβαση της Κομισιόν

Σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης έχει ο αρμόδιος Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Φριτς Μπόλκενσταϊν απαντώντας σε ερώτηση-καταγγελία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Στο μεταξύ η Κομισιόν σταμάτησε τη χρηματοδότηση του έργου.
Η κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου της Κατερίνης είναι μια παλιά ιστορία κυβερνητικής κακοδιαχείρισης και αδιαφανούς λειτουργίας, η οποία χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 1996, όταν το έργο ανατέθηκε σε συγκεκριμένη κοινοπραξία παρά την αδικαιολόγητα χαμηλή προσφορά και διάφορες παρατυπίες στη διαδικασία ανάθεσης.
Όπως επισήμανε στην ερώτησή του ο κ. Χατζηδάκης: “Η ανάθεση του έργου έγινε με απόφαση της ΔΕΠΑΝΟΜ χωρίς όμως τη σύμφωνη απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία είχε ζητήσει αιτιολόγηση για την πολύ χαμηλή προσφορά, που ποτέ όμως δεν δόθηκε, με αποτέλεσμα και η εν λόγω Επιτροπή να μη δώσει την έγκρισή της. Η συνέπεια όλων αυτών είναι, ανάμεσα σε άλλα, και σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου που είχε ως αποτέλεσμα και την επιβολή ποινικής ρήτρας στην ανάδοχο κοινοπραξία ύψους 90 εκατ. δρχ. Όλως περιέργως όμως, αντί να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, του χορηγήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ παράταση 8 μηνών για την ολοκλήρωσή του. Σήμερα ωστόσο, δηλ. 33 μήνες από την ανάθεση του έργου και μόλις 5 μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας παράδοσής του, δεν είναι έτοιμος ούτε καν ο σκελετός του, ενώ υπολογίζεται ότι έχει εκτελεστεί μόλις το 20% του συνόλου του.”
Ο κ. Μπόλκενσταϊν στην απάντησή του επισημαίνει τα εξής :
1. Η Επιτροπή εξέφρασε, με επιστολή που απηύθυνε στις ελληνικές αρχές, επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα ορισμένων πτυχών της διαδικασίας και ζήτησε από τις εν λόγω αρχές συμπληρωματικές πληροφορίες και παρατηρήσεις.
2. Ορισμένες πληροφορίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης δημοσιεύθηκαν επίσης και στον ελληνικό Τύπο . Συνεπώς, η Επιτροπή, πριν ολοκληρώσει την εξέτασή της, επιχείρησε επίσης να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών των ισχυρισμών.3. Η κοινοτική συγχρηματοδότηση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου θα επανεξετασθεί μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης της προαναφερθείσας καταγγελίας από την Επιτροπή.
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε για το θέμα : “Μετά τις κακοτεχνίες και τα ανύπαρκτα ΚΕΚ, ήρθε να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο της κακοδιαχείρισης της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά το ΚΠΣ και το Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης. Για άλλη μια φορά, η Ελλάδα εκτίθεται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρατυπίες που διαπιστώνονται στην ανάθεση και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Διαπιστώνεται δηλ. για άλλη μια φορά, ότι τα λεφτά του 2ου Πακέτου Ντελόρ δεν πιάνουν τόπο. Είναι θλιβερό, χρήματα τα οποία αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της ελληνικής περιφέρειας, ιδιαίτερα μάλιστα στον κρίσιμο τομέα της υγείας είτε να μην απορροφώνται –το ποσοστό απορρόφησης στην υγεία ήταν μέχρι πρόσφατα 41%- είτε να χάνονται στους διαδρόμους της αδιαφάνειας και της ύποπτης διαχείρισης”.


Μετάβαση στο περιεχόμενο