Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“Στήριξη του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου

kx4vouli1.  Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εργαστεί πολύ σκληρά μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους τα τελευταία δύο χρόνια για να ιδρυθεί το Institute for Growth (IfG), ή όπως επεκράτησε να λέγεται το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό να παρασχεθεί στις ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) η απαιτούμενη ρευστότητα μέσω ευέλικτων δανείων χαμηλού (επιτοκιακού) κόστους,  να τονωθεί η ανάπτυξη, να προωθηθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η απασχόληση στην πραγματική ελληνική οικονομία.

kx4vouli1.  Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εργαστεί πολύ σκληρά μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους τα τελευταία δύο χρόνια για να ιδρυθεί το Institute for Growth (IfG), ή όπως επεκράτησε να λέγεται το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό να παρασχεθεί στις ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) η απαιτούμενη ρευστότητα μέσω ευέλικτων δανείων χαμηλού (επιτοκιακού) κόστους,  να τονωθεί η ανάπτυξη, να προωθηθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η απασχόληση στην πραγματική ελληνική οικονομία.
 

 

Το IfG αποτελεί μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που στόχο έχει να λειτουργεί με  όρους αγοράς, αντίστοιχων ιδιωτικών ιδρυμάτων και θα αποτελείται από τρία υπό-ταμεία:

1.1. ένα για την παροχή δανείων σε ΜΜΕ (SME debt sub-fund) που είναι το IfGGreek SME finance SA, το οποίο ήδη λειτουργεί

1.2. ένα δεύτερο για την παροχή κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε ΜΜΕ με προοπτική ανάπτυξης (SME growth equity sub-fund), και

1.3. και τέλος ένα τρίτο για την παροχή δανείων ή και κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε μικρά και μεσαία περιφερειακά έργα υποδομής (Infrastructure sub-fund) που δεν καλύπτονται απ’ ευθείας από άλλες πηγές χρηματοδότησης (ΕτΕπ, ΠΔΕ κλπ).

Κάθε ένα από τα υπό- ταμεία θα διοικείται από εξειδικευμένες ομάδες διοίκησης/διαχείρισης που επιλέγονται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η συνολική δέσμευση των επενδυτών (μέχρι σήμερα) για χρηματοδότηση και των τριών υπό-ταμείων αφορά ποσά άνω των € 500 εκατ.: (€ 350 εκατ. Ελληνικό Δημόσιο, € 100 εκατ. Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KFW, € 50 εκατ. Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, € 30 εκατ. Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, € 30 εκατ. Ίδρυμα Ωνάση). Το IfG όμως είναι ανοικτό και επιδιώκει να προσελκύσει επιπλέον και άλλους ιδιώτες επενδυτές να χρηματοδοτήσουν την κεφαλαιακή του διάρθρωση.

2. Τα πρώτα € 200 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί στο πρώτο υπό-ταμείο που ήδη λειτουργεί το IfGGreek SME finance SAγια τα δανειακά κεφάλαια (χρηματοδότηση) των ΜΜΕ από την KfW και την Ελληνική Δημοκρατία (ΕΤΕΑΝ) μέσω των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK και αυτή τη στιγμή αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ δεδομένης της έλλειψης ρευστότητας και της οριακής κατάστασης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας.

 

Μετά την επιτυχή δημιουργία του πρώτου υπό-ταμείου του “IfG–Greek SME Finance S.A” (Μάιος 2014), είναι γνωστό ότι η ειδική διεθνής συντονιστική επιτροπή που ανέλαβε το εγχείρημα για την ίδρυση του IfG έχει ολοκληρώσει ήδη από τα τέλη του 2014 τον σχεδιασμό για τη νομική σύσταση του δεύτερου υπό-ταμείου κεφαλαιουχικής συμμετοχής/ανάπτυξης των ΜΜΕ (SME growth equity sub-fund) έτσι ώστε όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η έναρξη της λειτουργίας του -υπό την ‘ομπρέλα’ του IFG- μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015.

3. Η κυβέρνηση είχε αναφερθεί τόσο προεκλογικά, όσο και μετεκλογικά στη σύσταση μιας αναπτυξιακής τράπεζας, ιδέα άλλωστε που είχε κατά καιρούς συζητηθεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Το θέμα τέθηκε από ξένο δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου του έλληνα Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και της γερμανίδας Καγκελαρίου κ. Μέρκελ. Η κ. Μέρκελ έδωσε μία μάλλον αόριστη απάντηση σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής :

«Όσον αφορά την δημιουργία μίας Τράπεζας Αναπτύξεως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλαπλώς συζητηθεί και είχε συζητηθεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι μια βοήθεια που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Δεν μπορώ να αναλάβω κάποια δέσμευση εν προκειμένω.»

 

‘Εκτοτε δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα.

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

  1. Δεδομένης της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στην εκταμίευση δανείων για τις ΜΜΕ μέσω του α’ υποταμείου του IfG, ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος χρηματοδότησης των ΜΜΕ μέσω του υποταμείου αυτού ;
  2. Καθώς η σχετική προεργασία είναι σημαντική, με ποιο τρόπο η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει σε λειτουργία το β’ υποταμείο του IfG για την παροχή κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε ΜΜΕ με προοπτική ανάπτυξης ;
  3. Εχει η κυβέρνηση συγκεκριμένο σχέδιο για τη σύσταση της αναπτυξιακής τράπεζας ; Και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δομών και κυρίως της επιτυχημένης δουλειάς που έχει γίνει ήδη σε σχέση με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ;

 

 

– Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης, σε μορφή Word, εδώ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο