Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Στόχος μας είναι να καταστεί η χώρα κυρίαρχο διαμετακομιστικό κέντρο σε Βαλκάνια – Ν.Α. Ευρώπη. Συνέντευξη στο περιοδικό Supply Chain & Logistics και στον Φώτη Φωτεινό.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια ενιαία προσπάθεια τόσο από την κεντρική πολιτεία, όσο και από τους φορείς που υποστηρίζουν τα Logistics, να μετατραπεί η χώρα σε παν-βαλκανικό, πανευρωπαϊκό διαμετακομιστικό κέντρο. Τι πρωτοβουλίες έχουν παρθεί μέχρι στιγμής για τον στόχο αυτό;

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη γεωγραφική θέση της χώρας μας ώστε να την καταστήσουμε κυρίαρχο διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθούμε συγκεκριμένα μέτρα. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και την ολοκλήρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Νέο Ικόνιο. Αντίστοιχες υποδομές για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών θα δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα κομβικά σημεία της χώρας. Επίσης, ολοκληρώνεται η διπλή Ηλεκτροκίνητη Σιδηροδρομική Γραμμή ΠΑΘΕ και ξεκινούν οι διαδικασίες κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου, που θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο συνολικού κόστους 1,2 δις. ευρώ. Παράλληλα, προχωρούμε στην αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας, έτσι ώστε να γίνουν αυτά πιο ελκυστικά φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά σε μια Ελλάδα κόμβο στις μεταφορές.


Ποιες οι κινήσεις που καλείται να προωθήσει το υπ. Μεταφορών στον στόχο της προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Πρόσφατα υπεγράφη ένα Μνημόνιο Κατανόησης με την Κίνα. Τι αναμένετε να φέρει αυτό;

Προεκλογικά έλεγα ότι στη χώρα μας δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Μπορούμε να «διδαχθούμε» από τις μεθόδους με τις οποίες άλλοι λαοί, πιο προηγμένοι από εμάς σε κάποιους τομείς, αντιμετώπισαν προβλήματα σαν και τα δικά μας. Επιδιώκοντας τη συνεργασία με άλλους λαούς γινόμαστε πιο εξωστρεφείς και παράλληλα διευκολύνουμε τους ξένους επενδυτές να έρθουν στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη γίνει αρκετά βήματα. Κατά τη διάρκεια διμερών επαφών (πχ με την Κίνα, Αίγυπτο κ.α.) έχει τεθεί το ζήτημα ευρύτερης συνεργασίας αλλά και πιο συγκεκριμένα έχει συζητηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών στα κοινοπρακτικά σχήματα που αναλαμβάνουν τα έργα. Ένα παράδειγμα είναι η συνεργασία με την Κίνα. Το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη στις 11/09/07, σκοπό έχει τη συνεργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, σχεδιασμό και ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, προώθηση των Ευρασιατικών συνδέσεων, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και προώθηση των εμπορευματικών κέντρων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, εκτός από τις οδικές μεταφορές, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και στις αερομεταφορές (Μνημόνιο Κατανόησης 04/09/07).Μάλιστα, στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πτήση από το Πεκίνο προς την Αθήνα, γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεργασίας με ουσιαστικά οφέλη και στις δύο πλευρές.


Η ΕΕ προωθεί συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της διατροπικότητας και των συνδυασμένων μεταφορών. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην επίτευξη των στόχων αυτών; Τι γίνεται σε επίπεδο υποδομών και πως θα συνδυαστεί στην πράξη το project λιμάνι-σιδηρόδρομος-οδικό δίκτυο;

Αυτό που επιδιώκουμε είναι η Ελλάδα να αναπτύξει τις συνδυασμένες μεταφορές, ώστε να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή παίζει, αφενός η δημιουργία εμπορευματικών κέντρων και, αφετέρου, η αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων συγκοινωνιακών δικτύων και η διασύνδεσή τους με τους λιμένες. Κάνουμε αποφασιστικά βήματα και στους δύο τομείς. Εκτός από τη δημιουργία των εμπορευματικών κέντρων που ανέφερα παραπάνω, εκσυγχρονίζουμε το υπάρχον δίκτυο, με τη συνδρομή και της ΕΕ. Με τον επιτυχή τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Στρατηγικού Προγράμματος «Μεταφορές 2007-2013», οι επεκτάσεις των συγκοινωνιακών δικτύων θα συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Βασική προϋπόθεση, την οποία λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό, είναι τα Εμπορευματικά Κέντρα να βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρομικές, λιμενικές ή αεροπορικές εγκαταστάσεις.


Από πλευράς νομοθεσίας υπάρχουν ακόμη αρκετά «κενά» όσον αφορά στην λειτουργία της αγοράς logistics, αλλά και εμπορευματικών μεταφορών. Οι logisticians εκφράζουν το παράπονο ότι παραμένουν μια «αχαρτογράφητη» αγορά. Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει το υπουργείο για την διευθέτηση αυτού του θέματος;

Κατανοώ τον προβληματισμό των logisticians και γνωρίζω τις προσπάθειες που καταβάλουν. Για τον σκοπό αυτό, πριν λάβουμε οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες, προβαίνουμε σε μια «χαρτογράφηση» της αγοράς και σε μια λεπτομερή καταγραφή των αναγκών. Ήδη, προετοιμάζουμε προτάσεις με τις οποίες νομοθετικά θα αντιμετωπιστούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων.


Η ένταξη των logistics στον Αναπτυξιακό Νόμο και η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ΣΔΙΤ, δίνει νέα ώθηση στον κλάδο. Πως εκτιμάτε ότι θα αλλάξει την φυσιογνωμία της χώρας –στο πλαίσιο και του στόχου για την ανάδειξή μας ως διεθνούς Hub- η δημιουργία μεγάλων διαμετακομιστικών κέντρων; (Πως εξελίσσονται οι διαγωνισμοί για Θριάσιο και Θεσσαλονίκη;)

Η ραγδαία ανάπτυξη των logistics είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει. Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων ενταγμένων σε οργανωμένα Εμπορευματικά Κέντρα και η συμβολή της τεχνολογίας στα logistics είναι, σε σημαντικό βαθμό, προϊόν της ένταξης του τομέα αυτού στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα ΣΔΙΤ. Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, και να αναδειχθεί η χώρα μας σε κύριο διαμετακομιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά το διαγωνισμό για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο, αυτός προχωρεί κανονικά και η ολοκλήρωσή του θα εξαρτηθεί και από τις ενστάσεις που ενδεχομένως θα υποβληθούν. Πάντως βούλησή μας είναι το έργο να ολοκληρωθεί στην ώρα του, ώστε να μη χαθούν τα κονδύλια της ΕΕ. Στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη γίνει η παραχώρηση της χρήσης έκτασης 672 στρεμμάτων από το Υπουργείο Οικονομικών για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου και έχει προχωρήσει η χωροταξική διευθέτηση και οι προκαταρκτικές μελέτες. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την ολοκλήρωση των μελετών, τόσο για το ίδιο το εμπορευματικό κέντρο, όσο και για τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα υποδομών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του.


Ποιο είναι το όραμά σας, από την νέα σας θέση, για την ανάπτυξη του εμπορευματικού-διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας μας;Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από δεινούς ρήτορες. Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτικούς προσηλωμένους στο έργο. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μου. Από τη θέση που μου εμπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός να συμβάλω με πράξεις, ώστε η Ελλάδα να γίνει πραγματικά το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, να αναδείξουμε τη στρατηγική θέση της χώρας μας και να δημιουργήσουμε νέες και καλές θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαμορφώσει στο μέλλον ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό δίκτυο εμπορευματικών κέντρων σε διαβαλκανικό επίπεδο. Αυτό, σε συνδυασμό με τα σημαντικά προγράμματα ανάπτυξης των μεταφορικών υποδομών σε επίπεδο ΕΕ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα ΤΕΝ-Τ, MARCO POLO II, Θαλάσσιοι Διάδρομοι), μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο