Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών για το GALILEO, τους σιδηροδρόμους, την οδική ασφάλεια και τις αερομεταφορές

 

 Tρίτη 2 Οκτωβρίου 2007

 

 

Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών για το GALILEO, τους σιδηροδρόμους, την οδική ασφάλεια και τις αερομεταφορές

Την υποστήριξή του στο πρόγραμμα για το δορυφορικό ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοπλοήγησης GALILEO, το οποίο μπαίνει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστής Χατζηδάκης κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Λουξεμβούργο.

 

Το πρόγραμμα GALILEO είναι το αντίστοιχο του αμερικανικού GPS. Πρόκειται για ένα δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης και ραδιοπλοήγησης με πολλές εφαρμογές, που μπορούν να βελτιώσουν τόσο την καθημερινότητα του πολίτη, όσο και τις δημόσιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών, στην έρευνα και διάσωση, στη γεωργία, στην πολιτική προστασία κ.α. Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνουν τη σημασία του προγράμματος, ενώ θα επιδιωχθεί Συμφωνία επί των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων του εγχειρήματος μέχρις τέλους του τρέχοντος έτους.

 

Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω χρηματοδότηση του GALILEO μέσω της μη απορροφηθέντων Ευρωπαϊκών πόρων για την περίοδο 2007-2013, ώστε να μην επηρεαστεί η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων των Κρατών-Μελών. Τόνισε, ακόμα, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του, έτσι ώστε να καταστεί το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για τους επενδυτές, να βελτιώσει την ενεργό συμμετοχή σε αυτό όλων των Κρατών-Μελών και να καθορίσει την επιτυχία του τουλάχιστον για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

 

Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης σε συμφωνία για τις Οδηγίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των Κοινοτικών σιδηροδρόμων. Με τις Οδηγίες αυτές καθιερώνονται κοινές προδιαγραφές και διαδικασίες έγκρισης τροχαίου υλικού, ώστε να καταστεί δυνατή η ανεμπόδιστη κυκλοφορία του σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ και διαμορφώνονται οι όροι ασφάλειας, προσαρμοσμένοι στις νέες συνθήκες.

 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση Οδηγίας για τη διαχείριση ασφάλειας των οδικών υποδομών, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των οδικών υποδομών, είτε πρόκειται για νέους είτε για υφιστάμενους δρόμους, να μεγιστοποιούν την παρεχόμενη οδική ασφάλεια.

 

Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη, με στόχο να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να ενισχυθεί η εφαρμογή κοινών προδιαγραφών ασφάλειας στα αεροδρόμια.

 

Τέλος, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Καναδά στον τομέα των αερομεταφορών, προς την κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και της χώρας αυτής.

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο