Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 22904/20-9-2011
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΣΔΙΤ
Ο ρόλος των ΣΔΙΤ είναι σημαντικός για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία. Θα μπορούσαν οι ΣΔΙΤ να αποτελέσουν μια μέθοδο για επανεκκίνηση της αγοράς. Και ενώ θα περίμενε κανείς να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους, επιβραδύνεται. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες για να μη βρεθεί η Ελλάδα σε βαθύ και συνεχές τέλμα ύφεσης, να κινηθεί η αγορά και για να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό τα προβλήματα σε τομείς πληττόμενους από την κρίση, όπως ο κατασκευαστικός τομέας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:
1. Ποια έργα είναι ενταγμένα στο νόμο για τις ΣΔΙΤ σήμερα; Πόσα και ποια από αυτά έχουν ενταχθεί στο νόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση και ποια εντάχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια; Ποια είναι τα έργα που απεντάχθηκαν;
2. Να γίνει αναλυτική περιγραφή σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε ένα από τα έργα αυτά (διαπραγμάτευση, προκήρυξη διαγωνισμού, κήρυξη προσωρινού αναδόχου, συμβασιοποίηση)
3. Υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για ένταξη στο νόμο νέων έργων στο άμεσο μέλλον; Αν ναι, για ποια έργα πρόκειται;

Ο ρόλος των ΣΔΙΤ είναι σημαντικός για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία. Θα μπορούσαν οι ΣΔΙΤ να αποτελέσουν μια μέθοδο για επανεκκίνηση της αγοράς. Και ενώ θα περίμενε κανείς να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους, επιβραδύνεται.

Αριθμ. Πρωτ. 22904/20-9-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ρόλος των ΣΔΙΤ είναι σημαντικός για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία. Θα μπορούσαν οι ΣΔΙΤ να αποτελέσουν μια μέθοδο για επανεκκίνηση της αγοράς. Και ενώ θα περίμενε κανείς να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους, επιβραδύνεται. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες για να μη βρεθεί η Ελλάδα σε βαθύ και συνεχές τέλμα ύφεσης, να κινηθεί η αγορά και για να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό τα προβλήματα σε τομείς πληττόμενους από την κρίση, όπως ο κατασκευαστικός τομέας. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποια έργα είναι ενταγμένα στο νόμο για τις ΣΔΙΤ σήμερα; Πόσα και ποια από αυτά έχουν ενταχθεί στο νόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση και ποια εντάχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια; Ποια είναι τα έργα που απεντάχθηκαν;

2. Να γίνει αναλυτική περιγραφή σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε ένα από τα έργα αυτά (διαπραγμάτευση, προκήρυξη διαγωνισμού, κήρυξη προσωρινού αναδόχου, συμβασιοποίηση)

3. Υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για ένταξη στο νόμο νέων έργων στο άμεσο μέλλον; Αν ναι, για ποια έργα πρόκειται;

Μετάβαση στο περιεχόμενο