Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συγκρότηση μίας Επιτροπής κάθε τέσσερις μέρες από την κυβέρνηση σύμφωνα με ερώτηση του βουλευτή Β’ Αθηθών, Κωστή Χατζηδάκη

Από μία πρώτη έρευνα του βουλευτή της Ν.Δ Κωστή Χατζηδάκη προκύπτει ότι η κυβέρνηση προχωρεί στην δημιουργία μίας νέας Επιτροπής στο δημόσιο κάθε τέσσερις μέρες. Γι’ αυτό και σήμερα κατέθεσε ερώτηση ζητώντας να πληροφορηθεί τον ακριβή αριθμό τους από τον Οκτώβριο του 2009 έως σήμερα.


Τα σχετικά στοιχεία που δημοσιεύονται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή αναδεικνύονται από δηλώσεις του Πρωθυπουργού και μελών της Κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποκαλύπτουν ότι έχουν συγκροτηθεί ή ανασυγκροτηθεί τουλάχιστον 35 τέτοιες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας από τον Οκτώβριο 2009 ως σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε μιλήσει για δραστικό περιορισμό των Επιτροπών, πράγμα που όπως φαίνεται ήδη δεν τηρείται.


Σε κάποιες περιπτώσεις οι νέες Επιτροπές διαθέτουν αντικείμενο συναφές παλαιότερων που προηγουμένως κατάργησε, όπως συνέβη, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου των Οπτικών Ινών-FTTH ή στο Υπουργείο Οικονομικών με την Επιτροπή για τον έλεγχο του κύρους Βιβλίων και Στοιχείων των επιτηδευματιών. Σε άλλες, απλά αλλάζει η σύνθεσή τους, ώστε να συνεχίσουν, προφανώς, τη λειτουργία τους: Επιτροπή για τον ΛΑΕΚ, Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΔΑΕ κλπ.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα του κ. Χατζηδάκη οι Επιτροπές που συγκροτήθηκαν είναι οι ακόλουθες :


Υπαγόμενες στο Γραφείο Πρωθυπουργού, Διυπουργικές Επιτροπές κλπ:

Επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου αναδιοργάνωσης του Γραφείου Πρωθυπουργού

Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Κυβέρνησης

Επιτροπή για την εξέταση του καθεστώτος φορολόγησης της εκκλησιαστικής περιουσίας

Διυπουργική Επιτροπή για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση


Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

Επιστημονική Επιτροπή για τον εκλογικό νόμο,

Επιστημονική Επιτροπή για τη νέα αρχιτεκτονική στη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση

Ειδική Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας των Ο.Τ.Α.

Συμβούλιο Δημόσιας Διαβούλευσης με συμμετοχή των ΜΚΟ

Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση πρότασης για δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Καταγραφής και Διαχείρισης μη Νόμιμα Εισερχομένων Μεταναστών και συμπληρωματικών δομών φιλοξενίας,

Επιτροπή
επιλογής συμβούλου για το Πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013
Οικονομικών:
-Επιτροπή για τη διερεύνηση του ελλείμματος, που θα εξετάσει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, παρακάμπτοντας τις διοικητικές δομές του αρμόδιου Υπουργείου
-Ομάδα Εργασίας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ύψους των χρεών των νοσοκομείων
-Επιτροπή για τον έλεγχο του κύρους Βιβλίων και Στοιχείων επιτηδευματιών, σε αντικατάσταση συναφών Επιτροπών για το ίδιο θέμα
-Επιτροπή για τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των φορολογικών μηχανισμών για τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας- μεταβολή στη σύνθεσή της
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Επιτροπή για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του λιμένα Πειραιά, αλλά και άλλων λιμένων της χώρας

Επιτροπή για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τον θαλάσσιο τουρισμό

Επιτροπή για την επιβατηγό ναυτιλία και ακτοπλοΐα

Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση του- προσφάτως αναθεωρημένου- νομοθετικού πλαισίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

Επιτροπή που θα εξετάσει την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων

Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών- μεταβολή στη σύνθεσή της
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

Ομάδα Εργασίας για την επανεξέταση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

Ομάδα Εργασίας για τον επαναπροσδιορισμό και την υποστήριξη του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών- FTTH, αφού, μάλιστα, προηγήθηκε η κατάργηση Ομάδων με το ίδιο αντικείμενο, που είχαν συσταθεί το καλοκαίρι του 2009.

Ομάδα Εργασίας για την επαναξιολόγηση των διαδικασιών συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στη ΓΓΔΕ
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Επιτροπή Ειδικών για την επίλυση του Ασφαλιστικού

Ειδική Επιτροπή για τη διαχείριση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών-ΑΚΑΓΕ

Επιτροπή για τον ΛΑΕΚ- μεταβολή στη σύνθεσή της
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δύο Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για το φάρμακο


Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δύο Επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την επιτάχυνση της απονομής ποινικής και διοικητικής Δικαιοσύνης

Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΔΑΕ- μεταβολή στη σύνθεσή της

Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών- μεταβολή στη σύνθεσή της
Προστασίας του Πολίτη

Μικτή Επιτροπή για την αντιμετώπιση του προβλήματος υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας

Δύο ειδικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου και του νομικού πλαισίου για τις κρίσεις και προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού αντίστοιχα.


Για το θέμα αυτό ο κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:


«Η συγκρότησή σειράς νέων Επιτροπών σε ολόκληρο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προσπάθεια για την επίτευξη στόχων, όπως η μείωση των δημοσίων δαπανών, η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του Δημοσίου και η εξάλειψη των φαινομένων της επικάλυψης αρμοδιοτήτων και της παράλληλης λειτουργίας πολλών οργάνων για το ίδιο θέμα. Κυρίως, πολύ δύσκολα εναρμονίζεται με τον προεκλογικό θόρυβο που επανειλημμένα είχε προκαλέσει το ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέμα».


Μετάβαση στο περιεχόμενο