Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνάντηση με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ)

31.07.2020_ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΕΔΔΥ.jpg

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του, συναντήθηκε χθες Πέμπτη 30 Ιουλίου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνου Αραβώση, με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ), και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Νικήτα Φραγκισκάκη, Ευάγγελο Γκουντούφα και Νικόλαο Μπόκαρη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα θέματα του Δασικού Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών της χώρας και των απαραίτητων διοικητικών διασφαλίσεων για την υποστήριξη των Υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την αναμόρφωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών με στελεχιακό δυναμικό, διαμέσου των αναγκαίων προσλήψεων επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού (Δασολόγων και Δασοπόνων), για τις οποίες θα κινήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την απαραίτητη διαδικασία. Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώσης θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες και να συντονίσει τη διαδικασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και την ΠΕΔΔΥ.

Επίσης στη συνάντηση συζητήθηκαν:

  1. Το θέμα του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας» και της ανάγκης άμεσης προώθησης αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας που θα αφορά Δασολόγους, Δασοπόνους και Διοικητικούς υπαλλήλους που θα υποστηρίξουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες.
  2. Το θέμα της πρακτικής άσκησης των νέων Δασολόγων, έτσι ώστε κάθε χρόνο να αξιοποιούνται πτυχιούχοι και να αποκτούν εμπειρία.
  3. Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της αλλαγής του Π.Δ 99/2018 αναφορικά με τα θιγόμενα δικαιώματα των Γεωτεχνικών.
  4. Το θέμα του αντισταθμίσματος 6 τοις χιλίοις και της επαναφοράς και απόδοσής του στους Δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ήδη έχει αποφασιστεί για τους μηχανικούς.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι προτίθεται να αναλάβει άμεσα όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες για τη θετική αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων και ιδίως το θέμα της άμεσης ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό αλλά και επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό μέσω των ειδικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας. Συμφωνήθηκε επίσης η περαιτέρω στενή συνεργασία με τον κ. Αραβώση για την εξειδίκευση των παραπάνω προτάσεων, προκειμένου αυτές να τεκμηριωθούν και να υποστηριχθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο