Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας κ. Philippe Le Houerou

kx_world_bank_14_5_2013Επισκόπηση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη με τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία κ. Philippe Le Houerou.

Έχει ήδη ανακοινωθεί μια πρώτη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση του επιχειρείν ενώ η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται με βάση τους δείκτες που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Doing Business. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία έκθεση η κατάταξη της χώρας μας βελτιώθηκε κατά 22 θέσεις.

Στη σημερινή συνάντηση συζητήθηκε επίσης η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του κλάδου των logistics που επίσης αποτελεί πεδίο συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να θεσπιστούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου αφενός ο κλάδος να αποτελέσει μοχλό βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας και αφετέρου να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κέντρο διακίνησης εμπορευμάτων στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας. 

kx_world_bank_14_5_2013Επισκόπηση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη με τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία κ. Philippe Le Houerou.

Έχει ήδη ανακοινωθεί μια πρώτη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση του επιχειρείν ενώ η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται με βάση τους δείκτες που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης Doing Business. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία έκθεση η κατάταξη της χώρας μας βελτιώθηκε κατά 22 θέσεις.

Στη σημερινή συνάντηση συζητήθηκε επίσης η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του κλάδου των logistics που επίσης αποτελεί πεδίο συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να θεσπιστούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου αφενός ο κλάδος να αποτελέσει μοχλό βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας και αφετέρου να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κέντρο διακίνησης εμπορευμάτων στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο