Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνεδρίαση ΔΕΑ για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής

Αθήνα, 23-12-2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη ως Προέδρου, Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η ΔΕΑ ενημερώθηκε από τους συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου και ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής.
Η διαδικασία αποκρατικοποίησης εισέρχεται στη φάση της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές για τους τρεις διαγωνισμούς που αφορούν τους τομείς του πτητικού έργου, της επίγειας εξυπηρέτησης και της συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών. Η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου 2009. Στη φάση αυτή, συνεχίζουν επτά (7) υποψήφιοι επενδυτές για το πτητικό έργο, επίσης επτά (7) υποψήφιοι για την επίγεια εξυπηρέτηση και τρεις (3) για τη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών.

Αθήνα, 23-12-2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη ως Προέδρου, Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η ΔΕΑ ενημερώθηκε από τους συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου και ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής.
Η διαδικασία αποκρατικοποίησης εισέρχεται στη φάση της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές για τους τρεις διαγωνισμούς που αφορούν τους τομείς του πτητικού έργου, της επίγειας εξυπηρέτησης και της συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών. Η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών είναι η 30η Ιανουαρίου 2009. Στη φάση αυτή, συνεχίζουν επτά (7) υποψήφιοι επενδυτές για το πτητικό έργο, επίσης επτά (7) υποψήφιοι για την επίγεια εξυπηρέτηση και τρεις (3) για τη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο