Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνέντευξη Τύπου του ΥΠΑΝ για τις νέες ρυθμίσεις στην αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ’ όλα Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλες και σε όλους.
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης στον τομέα των πετρελαιοειδών. Όπως ξέρετε ήταν δέσμευσή μας από τότε που παρουσιάσαμε το Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου για το 2009, να δημοσιοποιήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για την αγορά των πετρελαιοειδών, μέτρα, που βασίζονται τόσο στην εμπειρία του ίδιου του Υπουργείου από τη λειτουργία της αγοράς, όσο και τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία δυο φορές κατέθεσε συγκεκριμένο κείμενο προτάσεων, για μια πιο ομαλή λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών.
Οι ρυθμίσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αναπτύσσονται σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας αφορά στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, μέσα από ένα αυστηρό εποπτικό έλεγχο του κράτους και των αρμόδιων Αρχών.
Ο δεύτερος άξονας αφορά στη διαφάνεια στις συναλλαγές όλων των εμπλεκόμενων στο χώρο των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με την εφαρμογή πολιτικών που μειώνουν το κόστος για τις διάφορες επιχειρήσεις του χώρου, έτσι ώστε αυτή η μείωση του κόστους να μεταφερθεί τελικά στον καταναλωτή.
Ο τέταρτος άξονας αφορά στην αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών για τις δυνατότητες επιλογών που έχουν, αλλά και φυσικά για τη συνολική λειτουργία του χώρου της αγοράς πετρελαιοειδών.
Οι ρυθμίσεις έτσι όπως θα σας τις παρουσιάσουμε, είναι δομημένες σε πέντε διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στο θεσμικό πλαίσιο με συμπλήρωση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Η δεύτερη ενότητα αφορά στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, η τρίτη ενότητα έχει να κάνει με την εποπτεία, δηλαδή με τη βελτίωση της εποπτείας λειτουργίας της αγοράς, η τέταρτη ενότητα αφορά σε κάποιες άλλες επιμέρους παρεμβάσεις στην αγορά πετρελαιοειδών και η τελευταία ενότητα με την ενημέρωση των καταναλωτών.
Ξεκινάμε από την πρώτη ενότητα, τις ρυθμίσεις δηλαδή νομοθετικού και θεσμικού χαρακτήρα.
Η πρώτη ρύθμιση και πιστεύω βασική είναι η πρόβλεψη για εισαγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών με ταμειακές μηχανές από την 1η Γενάρη του 2010. Το σύστημα εισροών – εκροών θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και προβλέπεται αυτή η χρονική περίοδος, διότι προφανώς μιλάμε για μηχανήματα και πρέπει να υπάρχει η προμήθεια των μηχανημάτων και επαρκής χρόνος για την εγκατάστασή τους.
Θεωρούμε, όμως, ότι είναι καιρός μια τέτοια ρύθμιση να εφαρμοστεί, όχι μόνο γιατί το προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και γιατί κι εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σωστό μέτρο, το οποίο εξασφαλίζει κανόνες διαφάνειας στις συναλλαγές και δημιουργεί το πλαίσιο για μια πιο υγιή λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών. Πράγμα, το οποίο εμμέσως δεν μπορεί παρά να έχει θετικές επιπτώσεις τελικά και στον ίδιο τον καταναλωτή, ως χρήστη των προϊόντων αυτή της αγοράς.
Έχουμε, ήδη, κάνει όλες τις συνεννοήσεις με το Υπουργείο Οικονομίας και θα προχωρήσουμε στην προώθηση της σχετικής νομοθετικής διάταξης άμεσα.
Η δεύτερη διάταξη αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των κλιμακίων ελέγχου διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων, των ΚΕΔΑΚ. Μέχρι τώρα τα ΚΕΔΑΚ είχαν αρμοδιότητα μόνο σε σχέση με ποιοτικούς ελέγχους ως προς τη νοθεία δηλαδή. Από εδώ και στο εξής θα έχουν αρμοδιότητα και για κοστολογικούς ελέγχους. Όταν, δηλαδή, θα κάνουν ελέγχους για τη νοθεία, θα είναι εξοπλισμένοι πια με όλες τις νομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν -όπως κάνουν και οι υπηρεσίες του παλιού Υπουργείου Εμπορίου- κοστολογικούς ελέγχους ταυτόχρονα, προκειμένου να διαπιστώνεται πως λειτουργεί το σύστημα και εδώ βεβαίως αυτό μπορεί να υποστηριχθεί και από την προηγούμενη ρύθμιση για τις ταμειακές μηχανές, μαζί με το σύστημα εισροών – εκροών.
Διότι, δημιουργείται πια ένα πλαίσιο όπου θα φαίνεται με ενάργεια ποια είναι η τιμή αγοράς, ποια είναι η τιμή πώλησης και δεν θα μπορεί πια κάποιος ο οποίος θέλει να ξεφύγει, να το κάνει. Άρα ό,τι ισχύει για τις εταιρείες στις οποίες κάνουμε κοστολογικούς ελέγχους και μπορούμε να δημοσιοποιούμε περιπτώσεις αισχροκέρδειας, το ίδιο θα ισχύει και για τα πρατήρια και τις εταιρείες εμπορίας. Διότι, οι έλεγχοι δεν θα αφορούν μόνο στα πρατήρια, θα αφορούν σε όλο το κύκλωμα.
Το τρίτο είναι η δυνατότητα διεξαγωγής φυσικοχημικών ελέγχων όπως λέγονται, σχετικά με τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων
καυσίμων πέρα των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Ποια είναι η επίπτωση αυτής της ρύθμισης; Μέχρι τώρα τα ΚΕΔΑΚ ήταν υποχρεωμένα να στέλνουν τα δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους τους λεγόμενους φυσικοχημικούς ελέγχους. Αλλιώτικα δεν θα μπορούσαν να καταλογιστούν πρόστιμα. Με τη ρύθμιση που εισάγεται, πλέον επιτόπου πιστοποιείται ότι υπάρχει νοθεία -εάν υπάρχει- και εκείνη την ώρα επιβάλλεται και το πρόστιμο.
Η τέταρτη ρύθμιση έχει να κάνει με τη θέσπιση δυνατότητας προσωρινής σφράγισης των εγκαταστάσεων όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πετρελαιοειδών. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα προστίμων και έχουν επιβληθεί πρόστιμα -μπορεί να σας πει ο Γενικός τα πρόστιμα απολογιστικά που έχουν επιβληθεί από το 2004 και μετά.
Μας ενδιαφέρει σε περιπτώσεις υποτροπής να υπάρχει κι ένα πιο σκληρό μέτρο και γι’ αυτό προχωρούμε και στη θέσπιση της δυνατότητας σφράγισης των εγκαταστάσεων, όσων είναι υπότροποι.
Το πέμπτο μέτρο αφορά στην εισαγωγή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης των ελέγχων που πραγματοποιούνται στους κατόχους αδειών πετρελαιοειδών και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται.
Μέχρι τώρα, προφανώς, γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται κυρώσεις, απλώς δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης. Ένα σύστημα, που να αντιστοιχεί με τον 21ο αιώνα και τις εξελίξεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Επομένως, εκσυγχρονίζεται αυτό το σύστημα και δημιουργείται ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχων, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς, καθώς και εξαγωγή στατιστικών και συμπερασμάτων, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργία της αγοράς.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της πορείας είσπραξης των επιβαλλόμενων και βεβαιωμένων προστίμων, στον κατάλογο των φορέων που υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία, προστίθεται πλέον και οι ΔΟΥ.
Δημιουργείται, επίσης, Εθνικό Μητρώο Αδειών, που χορηγούν σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή άδειες διύλισης, διάθεση βιοκαυσίμων, εμπορίας, λιανικής εμπορίας, μεταφοράς με αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και εμφιάλωσης υγραερίων.
Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η τήρηση χωριστών Μητρώων σε κάθε αδειοδοτούσα Αρχή και η απουσία ενιαίου Μητρώου, έχει οδηγήσει σε διασπορά των πληροφοριών και στη συνακόλουθη αδυναμία ή δυσχέρεια πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων, που αντικατοπτρίζουν τη συνολική λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών.
Άρα, έχουμε μια ρύθμιση καινούργια, το Εθνικό Μητρώο Αδειών, το οποίο συνδυαζόμενο με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης των ελέγχων, δίνει νέα όπλα στο Υπουργείο για να έχει μια πιο σφαιρική εποπτεία του χώρου, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.
Παράλληλα, ανταποκρινόμενοι σε προτάσεις από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και Μέσων Ενημέρωσης, δημιουργείται Επιτροπή Παρακολούθησης της αγοράς των πετρελαιοειδών προϊόντων, στην οποία θα συμμετέχουν, εκτός από εκπροσώπους της πολιτείας, εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών της αγοράς.
Η Επιτροπή αυτή μπορεί να γνωμοδοτεί στην πολιτεία για μέτρα στο συγκεκριμένο τομέα, χωρίς, βεβαίως, η γνώμη της να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την πολιτεία.
Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια) στο συγκεκριμένο τομέα, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και εποπτείας της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων, αλλά και την αμεσότερη αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας της σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Εφεξής, όλα τα στοιχεία τα οποία λαμβάνει και επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τιμές και χορηγούμενες εκπτώσεις, θα γνωστοποιούνται και στη ΡΑΕ, ώστε να μπορεί να παρέμβει δραστικά και άμεσα, όχι μόνο γνωμοδοτώντας όπως συμβαίνει τώρα, με βάση τον ισχύοντα νόμο για την επιβολή πλαφόν στις τιμές, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση κρίνει η ίδια σκόπιμη, όπως, παραδείγματος χάριν, η εξαγωγή κατάλληλης μεθοδολογίας διαμόρφωσης του μεταφορικού κόστους των καυσίμων.
Παράλληλα, -κι αυτό θέλω να το υπογραμμίσω γιατί το βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό-, δεδομένης της δυσχέρειας δημιουργίας νέων υποδομών σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως παραδείγματος χάριν τις νησιωτικές περιοχές, η ΡΑΕ θα μπορεί να εξετάζει τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων σε υποδομές, παραδείγματος χάριν σε αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων, όπως, ήδη, προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τους αγωγούς πετρελαίου. Δηλαδή, σε κάποιους υφιστάμενους αποθηκευτικούς χώρους μιας συγκεκριμένης εταιρείας, θα μπορεί για να υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός μια άλλη εταιρεία να αποθηκεύει δικά της προϊόντα, σε μια ποσότητα βεβαίως που θα αποφασίζεται από τη ΡΑΕ.
Είναι κάτι που ισχύει γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να σας θυμίσω ότι μια αναλογία υπάρχει -για όσους ασχολείστε με θέματα του ανταγωνισμού- με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανάγκασε την Coca Cola που είχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά, να βάλει στα ψυγεία της και άλλα αναψυκτικά.
Αυτή είναι η δέσμη μέτρων νομοθετικού-θεσμικού, ευρύτερα θα έλεγα, χαρακτήρα και με την παρουσίασή τους τελειώνουμε με την πρώτη ενότητα.
Προχωρούμε στη δεύτερη ενότητα που αφορά στην εντατικοποίηση των ελέγχων. Στόχος μας είναι η αύξηση των ελέγχων για την τήρηση των όρων διακίνησης και αποθήκευσης και πώλησης των καυσίμων και μάλιστα σε περισσότερες περιοχές της χώρας.
Πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης τον κ. Μουσουρούλη, αποφασίσαμε να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους και να τους επεκτείνουμε σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και σε όλο το κύκλωμα των εμπλεκομένων.
Ήδη, από τα τέλη του 2008 διεξάγουμε τακτικούς ελέγχους με όχημα το οποίο βρίσκεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ για το άμεσο μέλλον προγραμματίζονται έλεγχοι σε εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων που βρίσκονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως π.χ. στην Κρήτη.
Παράλληλα, επεκτάθηκαν οι έλεγχοι ΚΕΔΑΚ σε κύριες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Ήδη, αυτούς τους τελευταίους μήνες έχουν ελεγχθεί 4 εταιρείες. Τα ΚΕΔΑΚ έχουν διενεργήσει, επίσης, ελέγχους σε 13 μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ που βρίσκονται σε περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας -την περασμένη βδομάδα δηλαδή- διεξήχθησαν έλεγχοι των ΚΕΔΑΚ και σε μέσα μεταφοράς καυσίμων, σε συνεργασία με κλιμάκια της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του πρώην ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομίας. Η συνεργασία αυτή πρόκειται να συνεχιστεί και σε άλλες περιπτώσεις.
Απροειδοποίητα τα ΚΕΔΑΚ σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ θα κάνουν πλέον ελέγχους σε όλο το κύκλωμα της αλυσίδας πετρελαιοειδών και, προφανώς, και στα βυτιοφόρα, διότι μας ενδιαφέρει όχι απλά και μόνο να μιλάμε για ελέγχους, αλλά οι έλεγχοι αυτοί να είναι πραγματικοί και να αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλους τους εμπλεκομένους στο κύκλωμα των πετρελαιοειδών.
Θέλω, επίσης, να σας πω και γι’ αυτό υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και μπορούμε να ελεγχθούμε, ότι για το 2009 έχουμε θέσει ως στόχο την κατά 20% αύξηση των ελέγχων των ΚΕΔΑΚ, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε σχέση με το 2008.
Πιστεύω ότι εξάντλησα το θέμα της εντατικοποίησης των ελέγχων και μπορούμε να περάσουμε στην τρίτη ενότητα που αφορά στην εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς των πετρελαιοειδών.
Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σχετική απόφαση που είχε υπογράψει ο κ. Φώλιας, από την 1η Μαρτίου, εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την υιοθέτηση των μέτρων που προτείνει η ολομέλεια της Επιτροπής.
Με την απόφαση αυτή:
Υποχρεώνονται πια οι εγχώριες εταιρείες διύλισης σε γνωστοποίηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις εταιρείες εμπορίας του εκάστοτε ισχύοντος ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας που εμπεριέχεται στις χρεώσεις προς τις εταιρείες εμπορίας και τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές.
Επιβάλλεται στις εταιρείες εμπορίας που χορηγούν εκπτώσεις τιμολογίου και απολογιστικές, η αναγραφή των εκπτώσεων αυτών τόσο στα τιμολόγια που εκδίδουν όσο και στις νέες συμφωνίες που συνάπτουν με τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας.
Οι εταιρείες εμπορίας για λόγους διαφάνειας, δεν επιτρέπεται να κάνουν άλλες εκπτώσεις πέραν των αναγραφομένων.
Παράλληλα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού που έχει και την αρμοδιότητα για την επιβολή προστίμων για τυχόν μη συμμόρφωση, παρακολουθούμε, ήδη, την εφαρμογή της απόφασης αυτής και τη συμμόρφωση τόσο των διυλιστηρίων, όσο και των εταιρειών εμπορίας.
Μέχρι στιγμής, οι ενδείξεις είναι θετικές. Θα συνεχίσουμε, όμως, να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών πρόκειται να επιφέρει θετικά βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη στη λειτουργία του ανταγωνισμού και στη διαφάνεια του σχετικού πλαισίου δραστηριοποίησης αυτών των εταιρειών.
Παράλληλα, όπως ξέρετε είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος τεχνικά θα στηρίξει το Υπουργείο στην κοστολογική διερεύνηση της αγοράς που είναι μια διαρκής υπόθεση, παρέχοντας εργαλεία και μεθοδολογία, τεχνογνωσία.
Το Υπουργείο επιδιώκει, με αυτό τον τρόπο, την πλήρη αποτύπωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την καταγραφή και ανάλυση των περιθωρίων κέρδους κάθε κρίκου της αλυσίδας, με απώτερο στόχο, προφανώς, την προοπτική μείωσης των τιμών, όπου αυτό είναι εφικτό και τον εξορθολογισμό της αγοράς, μέσω της εξάλειψης ενδεχομένων στρεβλώσεων που θα έχουν διαπιστωθεί πια και με τρόπο περισσότερο τεχνοκρατικό και αντικειμενικό.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι προχωρεί άλλος διαγωνισμός για τη συνέχιση της διενέργειας εβδομαδιαίων τιμοληψιών σε όλη την Ελλάδα, καθώς λήγει η ισχύς της συμβάσεως που υπάρχει με τον παρόντα ανάδοχο, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιο κενό στις τιμοληψίες οι οποίες δημοσιοποιούνται κάθε Δευτέρα και μαθαίνετε
τα αποτελέσματά τους με το σχετικό δελτίο τύπου.
Στο πλαίσιο της εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς, υπάρχουν και άλλα μέτρα, τα οποία δεν τα επαναλαμβάνω γιατί αναφέρθηκαν, ήδη, στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας και που αφορούν στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, την Επιτροπή Παρακολούθησης της αγοράς πετρελαιοειδών κλπ.
Έρχομαι στον τέταρτο άξονα, που αφορά σε άλλες επιμέρους παρεμβάσεις στην αγορά των πετρελαιοειδών. Η πρώτη παρέμβαση είναι η εισαγωγή αυτόματων πωλητών στα πρατήρια καυσίμων. Οι αυτόματοι πωλητές αυτοί μπορεί να λειτουργούν εκτός ωραρίου, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει τους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν και από κλειστά βενζινάδικα να προμηθεύονται βενζίνη.
Νομίζω ότι είναι μια τομή, είναι ένα βήμα στο δρόμο της Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά νομίζω είναι, επίσης, κάτι απολύτως αναγκαίο. Θα επεξεργαστούμε σχετική Υπουργική Απόφαση τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να προβλεφθούν όλες οι προδιαγραφές για την εφαρμογή αυτού του μέτρου, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και των προδιαγραφών ασφαλείας.
Αλλά, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, εν προκειμένω, διότι δεν είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρώπης που το εφαρμόζει. Πρέπει, όμως, να το εφαρμόσουμε και για τους Έλληνες καταναλωτές και για τους τουρίστες, όλοι μας θα διευκολυνθούμε νομίζω εξαιρετικά από ένα τέτοιο μέτρο.
Μια δεύτερη σημείωση που θέλω να κάνω στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, είναι ότι θέματα που καταγγέλλονται στο Υπουργείο αναφορικά με ζητήματα ανταγωνισμού, παραπέμπονται, φυσικά άμεσα, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως έγινε τελευταία με το θέμα της Κρήτης.
Η Επιτροπή για το θέμα της Κρήτης θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα λήψης μέτρων και η υπόθεση θα διαλευκανθεί. Αλλά κάθε άλλη υπόθεση για εμάς είναι ζήτημα προτεραιότητας. Θέλουμε να μη μένει τίποτα ανεξερεύνητο. Όλα να διερευνώνται και εάν υπάρχει ζήτημα να επιβάλλονται κυρώσεις.
Μια τρίτη παρέμβαση, πιστεύω επίσης σημαντική, είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για τη μείωση των λιμενικών τελών στην Κρήτη, στο Ηράκλειο που είναι και το βασικό λιμάνι. Ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μουσουρούλης συζητώντας με το Γενικό Γραμματέα Λιμένων τον κ. Βλάχο, τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου τους κ. Ταμπάκη και Καπετανάκη, συμφώνησαν να μειωθούν τα λιμενικά τέλη στο Ηράκλειο από 20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, στα 6 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.
Αυτό θα έχει αναπόφευκτα μια θετική επίπτωση στην τιμή των καυσίμων στην Κρήτη και θα είμαστε εδώ προκειμένου να ελέγξουμε κατά πόσο οι εταιρείες εμπορίας και οι βενζινοπώλες στην Κρήτη, θα σεβαστούν επί της ουσίας αυτή τη θετική ρύθμιση, προκειμένου η μείωση αυτή να περάσει στις τσέπες των καταναλωτών στην Κρήτη.
Δεν πρόκειται να χαριστούμε ως προς αυτό, ούτε πρόκειται να καθόμαστε να ακούμε διαμαρτυρίες και την ώρα που λαμβάνεται ένα μέτρο να ανεχθούμε το μέτρο αυτό να μην έχει θετική επίπτωση στους καταναλωτές. Αυτό αποκλείεται να συμβεί. Και νομίζω το μήνυμα είναι σαφές.
Στον ίδιο άξονα σε μια άλλη ενότητα. Θέλω να αναφερθώ στη διακίνηση των πετρελαιοειδών. Αφορά προφανώς η ενότητα αυτή στα οχήματα, στα
βυτιοφόρα Δ.Χ. ή Ι.Χ. Πρώτα από όλα θέλω να σας πω ότι στο Υπουργείο Μεταφορών με βάση και το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την εποχή που ήμουν εγώ ο ίδιος Υπουργός Μεταφορών, έχει συσταθεί μια Επιτροπή η οποία Επιτροπή θα μελετήσει την εισαγωγή ενός νέου σύγχρονου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις εμπορευματικές μεταφορές συνολικά.
Αυτή η Επιτροπή συνεστήθη στο τέλος του περασμένου έτους, συνεχίζει τις εργασίες της και σε κάποιους μήνες θα έχει ολοκληρώσει το πόρισμά της, προτείνοντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις εμπορευματικές μεταφορές εν γένει, πέρα των βυτιοφόρων δημοσίας χρήσης, τις εμπορευματικές μεταφορές συνολικά.
Σήμερα, δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω κάτι συγκεκριμένο σε αυτό, διότι προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει τις εργασίες της η Επιτροπή αυτή. Ωστόσο, θέλω να κάνω τρεις επιμέρους παρατηρήσεις σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
Η πρώτη είναι ότι ενώ από το 1994 έως το 2007 η διακίνηση πετρελαιοειδών ήταν για αυτά μια απολύτως κλειστή αγορά, χωρίς να έχουν δοθεί νέες άδειες, το 2007, τους πρώτους μάλιστα μήνες που είχα τοποθετηθεί Υπουργός Μεταφορών, υπήρξε μια νέα ρύθμιση, αποτέλεσμα μάλιστα συμφωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών Δ.Χ. βυτιοφόρων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που προηγουμένως είχαν προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το λόγο, με την οποία ρύθμιση και συμφωνία επαναλαμβάνω των δύο πλευρών, δόθηκε η δυνατότητα απόκτησης νέων επιπλέον βυτιοφόρων από τις εταιρείες εμπορίας, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων που είχαν αυτές οι εταιρείες και με πρόβλεψη επί τη βάσει ενός μαθηματικού τύπου.
Για να γίνω πιο πρακτικός, θέλω να σας πω ότι μετά από 15 περίπου μήνες από την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης, έχουν προστεθεί από τις ίδιες τις εταιρείες 55 νέα βυτιοφόρα και προφανώς μπορεί να συνεχιστεί η προμήθεια νέων βυτιοφόρων. Οι δε εταιρείες επαναλαμβάνω, με βάση αυτή την επιμέρους ρύθμιση, είχαν εκδηλώσει την ικανοποίησή τους και σταμάτησαν οι ίδιες τις νομικές τους παραστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση που είχε ληφθεί τον Ιούλιο του 2008, δόθηκε η δυνατότητα να αυξηθούν από 1 σε 2 τα βυτιοφόρα μεικτού βάρους έως 8 τόνων που μπορούν να διαθέτουν για λόγους διακίνησης πετρελαιοειδών οι βενζινοπώλες, οι μεταπωλητές. Ήταν ένα αίτημα των βενζινοπωλών το οποίο έγινε δεκτό τότε από το Υπουργείο Μεταφορών και το οποίο αθροιζόμενο με το προηγούμενο, είναι ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Επίσης, θέλω να υπενθυμίσω ότι φέτος τα κόμιστρα των δημοσίας χρήσεως βυτιοφόρων αυτοκινήτων, παρέμειναν και θα παραμείνουν για το 2009 παγωμένα στις τιμές του 2008, λόγω και της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης να συμβάλουμε και δια της μη αυξήσεως των κομίστρων σε συγκράτηση της τιμής των καυσίμων.
Ήδη, επίσης, θέλω να σας πω ότι με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και του κ. Στυλιανίδη, καταργήθηκε η λεγόμενη τρίτη σημαία, δηλαδή η σημαία που πληρώνουν οι εταιρείες στους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων από το τρίτο δρομολόγιο του οχήματος την ίδια μέρα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να περιοριστεί και σε κάποιο βαθμό, φυσικά, το κόστος της τιμής των καυσίμων και για αυτό είμαστε υποχρεωμένοι προφανώς να κάνουμε τους σχετικούς ελέγχους.
Αυτά ως προς τα βυτιοφόρα. Στα βυτιοφόρα όμως είναι προφανές, όπως σας είπα, ότι συνεχίζεται ο διάλογος και θα πρέπει να περιμένουμε όταν τελειώσει ο διάλογος τα πορίσματα του διαλόγου και να περιμένουμε και τις προτάσεις του Υπουργείου Μεταφορών εν προκειμένω, διότι είναι το αρμόδιο Υπουργείο.
Τελειώνω με την πέμπτη ενότητα, την τελευταία ενότητα, για την ενημέρωση των καταναλωτών. Είναι προφανές ότι όπως σε όλους τους τομείς της αγοράς πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των καταναλωτών, για να λειτουργήσουν περισσότερο συνειδητά για την προστασία και των δικών τους συμφερόντων.
Όπως ξέρετε, με βάση και τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, λειτουργεί το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων που είναι προσβάσιμο για τους καταναλωτές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και επικαιροποιείται.
Σύμφωνα με νέα αγορανομική διάταξη που ήδη δημοσιεύτηκε, όλοι οι πρατηριούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τις τιμές πώλησης ανά είδος καυσίμου του πρατηρίου τους μέσω διαδικτύου ή SMS, γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος.
Όσοι δεν επιλέγουν κάποια απ’ αυτές τις μεθόδους, θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στις κατά τόπων αρμόδιες Νομαρχίες προκειμένου να εισάγουν για λογαριασμό τους τις τιμές αυτές.
Θα είμαστε σε συνεργασία με τις Νομαρχίες για την πρόοδο της εφαρμογής της διάταξης, καθώς και για την εντατικοποίηση του ελέγχου εφαρμογής του συνόλου των υποχρεώσεων που ορίζονται εκεί, την επιβολή προβλεπόμενων κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα στους παραβάτες αυτών και την γνωστοποίηση των διαπιστωθέντων παραβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Θέλω ακόμα μια φορά να σημειώσω, όλοι οι βενζινοπώλες είναι υποχρεωμένοι με βάση αυτή την Αγορανομική Διάταξη να γνωστοποιούν τις τιμές τους στο Παρατηρητήριο των Υγρών Καυσίμων. Όσοι δεν θα το κάνουν, επειδή δίνουμε τη δυνατότητα πέραν των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των SMS να το κάνουν και μέσω των Νομαρχιών, θα υποστούν τις κυρώσεις του Νόμου.
Σε αυτό δεν πρόκειται να χαριστούμε, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι υπερβολικό, είναι κάτι απολύτως λογικό να δίνουν τις τιμές τους, όπως κάνουν άλλοι συνάδελφοί τους και το κάνουν όλοι, για να μπορεί ο καταναλωτής να έχει μια πλήρη και σφαιρική εικόνα και να κάνει συνειδητά τις επιλογές του.

Επίσης, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τις εταιρείες που θα κατασκευάσουν τους νέους δρόμους και με το ΥΠΕΧΩΔΕ, επίσης, έτσι ώστε οι εταιρείες αυτές με ηλεκτρονικούς πίνακες στους νέους μεγάλους δρόμους και στους παλιότερους φυσικά, στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους εν πάση περιπτώσει της χώρας να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις τιμές όχι μόνο του επόμενου, αλλά των επόμενων βενζινάδικων.
Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε, ότι θα λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός, διότι μπορεί να έχει ο καταναλωτής μια συνολική εικόνα για τις τιμές στις εθνικές οδούς συνολικά και να μην είναι καταδικασμένος να σταματάει στο πρώτο βενζινάδικο επειδή δεν έχει εικόνα για το τι γίνεται στη συνέχεια.
Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά σημαντικό μέτρο για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και για αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω και τις εταιρείες που κατασκευάζουν τους κλειστούς αυτοκινητόδρομους για τη συμβολή τους σ’ αυτή την προσπάθεια της πολιτείας.
Επίσης, είμαστε αποφασισμένοι να δημοσιοποιούμε σε συνεχή βάση τα πρόστιμα και τις παραβάσεις. Είναι απόφασή μας να το κάνουμε σε όλους τους κλάδους των προϊόντων και φυσικά θα το κάνουμε και στα καύσιμα.
Τέλος, από την ερχόμενη Δευτέρα θα παίρνετε ένα καινούργιο δελτίο Τύπου το οποίο θα αφορά στις εξελίξεις στην αγορά των πετρελαιοειδών. Το καινούργιο δελτίο Τύπου θα καταγράφει τις εξελίξεις στην αγορά της μεσογειακής βενζίνης και στη συνέχεια θα παραθέτει κάθε εβδομάδα τις τιμές των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, το μέσο όρο τους προ φόρων, τις τιμές των καυσίμων όπως φεύγουν από τα διυλιστήρια μετά την επιβολή φόρων, τις τιμές των καυσίμων όπως διαμορφώνονται από τις εταιρείες εμπορίας με μέσους όρους και την δειγματοληψία, την τιμοληψία από τα βενζινάδικα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
Κάθε Δευτέρα, λοιπόν, τόσο εσείς, όσο και οι Έλληνες πολίτες θα έχουν μια εικόνα για το πώς εξελίσσονται οι τιμές της βενζίνης όχι του πετρελαίου γιατί είναι ένα άλλο θέμα, είναι χωριστό είδος, άλλο διαφορετικό είδος το Μπρεντ, οι τιμές της βενζίνης που επηρεάζουν, οι διεθνείς τιμές της βενζίνης, θα έχετε κάθε Δευτέρα πως εξελίσσονται οι διεθνείς τιμές της βενζίνης και θα έχετε τις τιμές των διυλιστηρίων, τις τιμές των εταιρειών εμπορίας και τις τιμές των βενζινάδικων, για να σταματήσει, επιτέλους, αυτός ο πόλεμος που τον θυμάμαι από τότε που ήμουνα μαθητής Λυκείου μεταξύ των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας και των βενζινάδικων σε σχέση με το ποιος κερδοσκοπεί, ποιος δεν κερδοσκοπεί κλπ.
Θέλουμε απόλυτη διαφάνεια και να υπάρχουν και συγκρίσεις σε σχέση με το τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα, πιστεύουμε ότι η πληρέστερη ενημέρωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας πιο ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
Επίσης θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όπως κάνουμε και μέχρι σήμερα, να δημοσιοποιούμε τις τιμές της βενζίνης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα άλλα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω, δε, να σημειώσω ότι στο τελευταίο δελτίο Τύπου, νομίζω ότι το θυμάστε, η πατρίδα μας ήταν η έβδομη φτηνότερη στις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές της βενζίνης, των καυσίμων.
Υπήρχαν άλλες 20 χώρες που για τους καταναλωτές είχαν ακριβότερες τιμές συμπεριλαμβανομένων μέσα σε αυτές τις 20 χώρες και χωρών από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη που προφανώς έχουν κατώτερο εισόδημα από τους Έλληνες.
Το λέω για να έχουμε ολόκληρη την εικόνα, μπορεί αν υπάρχουν δυσλειτουργίες στη αγορά των καυσίμων τις οποίες επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε με όλα αυτά τα μέτρα, την ίδια στιγμή όμως πρέπει να αποτυπώνουμε με ακρίβεια την εικόνα για να ενημερώνουμε μ’ αυτή ακριβώς την προσέγγιση και την αντίληψη τους καταναλωτές.
Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που θέλουμε να ανακοινώσουμε σήμερα. Σκοπός μας είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή, διαφανής και ανταγωνιστική αγορά των καυσίμων. Προχωρούμε με συγκεκριμένα μέτρα, όλα τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν στους επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, νωρίτερα ή αργότερα, όλα τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε θα έχουν εφαρμοστεί και το μέτρο που θα εφαρμοστεί τελευταίο στη σειρά λόγω και της πολυπλοκότητάς του, της τεχνικής πολυπλοκότητας θα είναι των ταμειακών μηχανών, αλλά ο στόχος είναι την 1η του Γενάρη του 2010, ταμειακές μηχανές και σύστημα εισροών-εκροών, διότι πάνε μαζί αυτά, και αυτό το μέτρο να έχει τεθεί σε εφαρμογή.
Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά, αναπόφευκτα, θα έχουν μια θετική επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς και θα είμαστε εδώ τους επόμενους μήνες για να τα εφαρμόσουμε, για να ελέγξουμε την εφαρμογή τους μένοντας πιστοί στην άποψη, ότι δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, χρειάζονται συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα.
Ξέχασα να πω κάτι, γιατί είναι νομίζω αναγκαίο, πρέπει να ευχαριστήσω τόσο το Γενικό Γραμματέα τον κ. Μουσουρούλη, όσο και τους συνεργάτες του που επί μήνες δούλεψαν για την προετοιμασία αυτών των μέτρων. Και καλό είναι οι πολιτικοί να μην οικειοποιούμαστε πάντοτε το έργο, όχι πάντοτε, να μην οικειοποιούμαστε το έργο των συνεργατών μας.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Κύριε Υπουργέ, από το τελευταίο να ξεκινήσω για τις ταμειακές μηχανές που είπατε, ότι θα εφαρμοστεί τελευταίο, θα γίνει διαγωνισμός όπως είχε συμβεί την προηγούμενη φορά προσπάθειας εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, ο οποίος θα αφορά το μοντέλο που θα επιλεγεί σε συνδυασμό με το σύστημα εισροών – εκροών γι’ αυτό και θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου; Είναι το πρώτο που ήθελα να διευκρινίστε.
Ένα δεύτερο σε μια παρέμβαση που αναφέρεστε στους αυτόματες πωλητές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, νομίζω ότι ισχύει ήδη αυτή η ρύθμιση, ότι προβλέπεται ήδη από το νόμο, αλλά ότι για να ισχύσει πρέπει να δώσει το ο.κ. ο τοπικός Δήμος, κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει επιλυθεί αν είναι έτσι, ώστε να μην εμπλακεί στη γραφειοκρατία και ακυρωθεί.
Και ένα τελευταίο αν έχετε εικόνα, πόσα πρατήρια σήμερα δίνουν στοιχεία και μπαίνουν στο σύστημα, νομίζω πόσα είναι αυτά 3.600 και πώς εκτιμάτε ότι θα αυξηθεί γοργά ο ρυθμός αυτός;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Ο κ. Μουσουρούλης θα απαντήσει.


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχήν σε ότι αφορά τις ταμειακές μηχανές και το σύστημα εισροών-εκροών η εισαγωγή τους από 1/1/2010 συνδέεται και με ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη φορολογικό νομοθεσία και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Για αυτό χρειάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου οι συναρμόδιες υπηρεσίες: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να επεξεργαστούν το τελικό πλαίσιο.
Σε ότι αφορά στην διαγωνιστική διαδικασία, πρόθεσή μας είναι με την υποστήριξη εξειδικευμένων στα ζητήματα αυτά να προχωρήσουμε σε μία επιλογή αν θέλετε των προδιαγραφών που πρέπει να έχουν τα συστήματα αυτά και στη συνέχεια η προμήθειά τους θα γίνει μέσα από τις διαδικασίες της αγοράς και θα αφορά στους πρατηριούχους και στις ίδιες τις εταιρείες.
Δεν προτίθεται, δηλαδή, κανείς να κάνει έναν διαγωνισμό να τα προμηθεύσει και στη συνέχεια να τα εγκαταστήσει, κάτι που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι γίνεται με τα ρολόγια της ΔΕΗ για παράδειγμα και τον διαγωνισμό που θα βγει.
Το δεύτερο σε ότι αφορά τους αυτόματους πωλητές. Υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, απλώς ο Υπουργός το ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί αυτό και θα εφαρμοστεί με Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιο -μπορούμε να κάνουμε και τα δύο-, η οποία είναι έτοιμη, την έχω εδώ μπροστά μου και τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης θα προχωρήσουμε την υπογραφή της. Δεν υπάρχει θέμα εμπλοκής των Δήμων στην εφαρμογή του μέτρου αυτού.
Σε ότι αφορά στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων …


ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Πρέπει, απλώς, να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη στο συγκεκριμένο, διότι δεν φτάνει η νομοθετική πρόβλεψη, τώρα θα γίνει πράξη.


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Είναι η παράγραφος 7, του άρθρου 22, του 3054 του νόμου. Τώρα σε ότι αφορά στους πρατηριούχους που δίνουν στοιχεία. Σήμερα έχουμε στοιχεία από 2.500 περίπου πρατηριούχους.
Θέλω να πω όμως το εξής, ότι όπως θυμάστε το Παρατηρητήριο Τιμών υποχρεώνει με βάση την αγορανομική διάταξη να εντάσσουν τις τιμές τους μόνον όταν αυτές αλλάξουν. Οπότε θα μπορούσαμε να είχαμε για μία εβδομάδα σταθερή τιμή εφόσον δεν την άλλαξε ο πρατηριούχος. Πάντως 2.500, σήμερα, εισάγουν.
Με την ρύθμιση που είπε ο Υπουργός και την αγορανομική διάταξη που θα γίνει χρήση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τους πρατηριούχους που δηλώνουν αδυναμία εισαγωγής στοιχείων, θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός και μετά θα προχωρήσουμε και στην εφαρμογή του νόμου για όσους τελικά θα επιμείνουν να παραμείνουν εκτός.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Να επανέλθω λίγο στο θέμα των αυτόματων πολιτών. Η ρύθμιση που ισχύει τώρα και επιβάλει τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού Δήμου έχει σχέση με την εφαρμογή του νόμου για το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων.
Δεν φοβάστε ότι με την εγκύκλιο ή την απόφαση που θα εκδώσετε θα υπάρξει προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. για παραβίαση του νόμου περί ωραρίου; Γιατί στην ουσία με τους αυτόματους πωλητές λειτουργούν τα πρατήρια όλο το 24ωρο;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Το έχουμε ελέγξει νομικά θα σας πει τις λεπτομέρειες ο Γενικός. Πάντως, πρέπει να ξέρουμε ότι κινούμαστε με μια βασική αρχή που είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Έχουμε ελέγξει το θέμα νομικά, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κανένα ζήτημα, ακόμα όμως και αν θεωρητικά υπήρχε προφανώς εάν χρειαστεί θα πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί. Θα σας πει γιατί ο Γενικός.


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν θα σας διαβάσω τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας διευκολύνει, αλλά το συμπέρασμα. Η απαγόρευση λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας των οποίων η λειτουργία δεν προβλέπεται από τις αποφάσεις των οικείων Νομαρχών που εκδίδουν και τις διατάξεις της παρ. 3, του Ν. 3054 καθώς και η επιβολή προστίμου σε αυτά δεν αφορά τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων.
Αυτό είναι το συμπέρασμα, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη βάση αυτού του συμπεράσματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο