Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με το νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης έδωσε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2009, συνέντευξη Τύπου με θέμα τη παρουσίαση του σχεδίου νόμου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» – Σύγχρονες υποδομές για μια ανταγωνιστική βιομηχανία. Στην συνέντευξη παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Γιώργος Αναστασόπουλος.


Ακολουθεί η πλήρης απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλημέρα
σε όλες και σε όλους. Σήμερα όπως ξέρετε έχουμε την παρουσίαση των Αρχών του νομοσχεδίου για τα επιχειρηματικά πάρκα.


Το νομοσχέδιο αυτό αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας. Προσπαθούμε πιο συγκεκριμένα να εκσυγχρονίσουμε τη νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση για τη λειτουργία των διαφόρων μορφών επιχειρηματικών πάρκων, έτσι ώστε να δώσουμε ένα ευρωπαϊκό χρώμα στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, να συμφιλιώσουμε την επιχειρηματική δράση με το περιβάλλον και να προωθήσουμε περαιτέρω την έρευνα και την καινοτομία.
Και όλα αυτά βεβαίως ακολουθώντας τις προβλέψεις του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία έτσι όπως εγκρίθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση μετά από πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ.


Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν αρκετά κενά στη νομοθεσία μας. Κενά που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αυτή τη νομοθετική παρέμβαση η οποία γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπισθεί, τις σχετικές παρατηρήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας και όλων των συναρμόδιων φορέων αλλά φυσικά και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.


Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και με το νομοσχέδιο που σήμερα σας παρουσιάζουμε επιδιώκουμε μεταξύ άλλων τρεις βασικούς στόχους:
1) Να μπει τάξη στη μέχρι σήμερα άναρχη και διάσπαρτη χωροθέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν, να αναπτυχθούν οργανωμένα.
2) Να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από ζητήματα που προκύπτουν πολλές φορές από την χωρίς σύγχρονους κανόνες δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, ιδίως της πόλης. Γι’ αυτό και πέρα από την ενθάρρυνση συμμετοχής σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα, τίθενται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί κανόνες για τη λειτουργία αυτών καθ’ αυτών των πάρκων και επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία πράσινων επιχειρηματικών πάρκων.
3) Επιχειρούμε να συνδέσουμε στην πράξη την έρευνα με την παραγωγή, με την πρόβλεψη για δυνατότητα εγκατάστασης Ερευνητικών Ινστιτούτων μέσα στα ίδια τα ερευνητικά πάρκα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται πιστεύουμε η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.


Βασική μας προτεραιότητα είναι φυσικά η οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων της χώρας. Γι’ αυτό δίνουμε περαιτέρω κίνητρα για την δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων, όπως για παράδειγμα η ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας, και επομένως του χρόνου που απαιτείται για την ίδρυση ενός επιχειρηματικού πάρκου, με την διαδικασία του one stop shop.


Παρέχονται επίσης σημαντικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους χώρους. Βέβαια ξέρω ότι αυτή καθ’ αυτή η εγκατάσταση μιας επιχείρησης σε οργανωμένους χώρους συνεπάγεται πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη χρήση κοινών υποδομών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καλύτερη διαχείριση των όποιων ζητημάτων ανακύψουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης αυτής.


Αλλά φυσικά δεν αρκούμαστε σ’ αυτό. Θέλουμε επιχειρηματικά πάρκα που να είναι πραγματικά πόλοι έλξης των επιχειρήσεων. Θέλουμε οι επιχειρήσεις να έχουν πολλούς και ουσιαστικούς λόγους που να τις κάνουν να πάνε να εγκατασταθούν, ει δυνατόν όλες, σε τέτοιου είδους επιχειρηματικά πάρκα. Γι’ αυτό και ορίζεται με το νέο νομοσχέδιο ένας συγκεκριμένος φορέας, ο οποίος, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων. Μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο και αυτό προκαλούσε διάφορα προβλήματα στη λειτουργία των πάρκων.


Επιπλέον με το νέο σχέδιο νόμου παρέχονται αυξημένοι όροι δόμησης στα επιχειρηματικά πάρκα σε σχέση με τους όρους δόμησης που ισχύουν εκτός των πάρκων. Ενθαρρύνονται έτσι στην πράξη οι επιχειρήσεις να πάνε και να εγκατασταθούν μέσα σε οργανωμένα πάρκα, καθώς αποκτούν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες εκτός των πάρκων.


Και βέβαια, όσον αφορά στα κίνητρα που δίνει συνολικά η κυβέρνηση για την καλύτερη οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας, θυμίζω τις ήδη υφιστάμενες διευκολύνσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και τα διάφορα φορολογικά κίνητρα, τόσο για τους φορείς των επιχειρηματικών πάρκων όσο και για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σ’ αυτά.


Επίσης πρόσφατα ξεκίνησε, όπως ξέρετε, το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, που παρέχει επιδοτήσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να πάνε να εγκατασταθούν σε τέτοιου είδους οργανωμένους χώρους. Και το Πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ειδωθεί συνδυαστικά με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου που παρουσιάζουμε σήμερα.


Επειδή έχουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και πιο λειτουργικό πλαίσιο για την οργάνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας, εγώ αρκέστηκα σε κάποιες γενικές αρχές και στόχους σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε.


Στη συνέχεια ο αρμόδιος Υφυπουργός για θέματα Βιομηχανίας, Γιάννης Μπούγας, που είχε και την ευθύνη για την προετοιμασία του νομοσχεδίου αυτού μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, Γιώργο Αναστασόπουλο, θα παρουσιάσει με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες τη φιλοσοφία και τους άξονες του νομοσχεδίου αυτού. Μια τελική διαβούλευση για το νομοσχέδιο θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αμέσως μόλις ανοίξει και συνεχίσει τη λειτουργία του το 2ο Τμήμα Θερινών Διακοπών της Βουλής. Μετά απ’ αυτή την διαβούλευση, που υποθέτω ότι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, θα κατατεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο στη Βουλή.


Ο κ. Μπούγας έχει το λόγο.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
: Καλή σας μέρα κι από μένα. Παρουσιάζουμε σήμερα το νέο σχέδιο νόμου που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων.
Με το σχέδιο νόμου αλλά και γενικότερα το πλαίσιο για τη Βιομηχανία, επιδιώκεται να διευκολύνουμε και να στηρίξουμε τη δραστηριότητα των βιομηχανιών σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.


Για το λόγο αυτό δημιουργούμε κατάλληλες και επαρκώς οργανωμένες δομές και υποδομές στήριξης των βιομηχανιών, οι οποίες πρόκειται
να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές. Με το νέο σχέδιο νόμου διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, τη βιομηχανία αλλά και την ελληνική οικονομία γενικότερα.


Οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι:
Να διευκολύνει την επιχειρηματική δράση και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αναβαθμίσει τις επιχειρηματικές υποδομές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και υλοποιώντας το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, αναφορικά με τους οργανωμένους υποδοχείς επιχειρήσεων και την εγκατάσταση βιοτεχνιών και βιομηχανιών.


Περαιτέρω στόχος είναι να οργανώσουμε την άναρχη και διάσπαρτη χωροθέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κάτι το οποίο προκαλεί σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης όπως ελέχθη πριν και από τον Υπουργό, έχει ψηλά στις προτεραιότητές του την προστασία του περιβάλλοντος προωθώντας τις αρχές της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης.


Στα επιχειρηματικά πάρκα δημιουργούνται κοινές υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος, κοινά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που λόγω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας επιτυγχάνουν χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον ο νέος νόμος που παρουσιάζουμε σήμερα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που βρίσκονται γύρω από τις επιχειρηματικές και βιομηχανικές περιοχές που λειτουργούν σήμερα κατά τρόπο άναρχο.


Το σχέδιο νόμου έρχεται να τροποποιήσει ένα νομοθέτημα του 1997 του Ν. 2545 για τις βιομηχανικές περιοχές. Αφενός περιέχει συμπληρώσεις του παλαιού νόμου, διευκρινίζοντας μια σειρά ζητημάτων τα οποία παρέμειναν αρρύθμιστα με το νόμο αυτό και αφετέρου ενσωματώνει διατάξεις με βάση την εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά το χρόνο εφαρμογής του νόμου αυτού αλλά και τις παρατηρήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων με τους οποίους προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση.


Παρακάτω θα αναφέρω συνοπτικά τα βασικά θέματα τα οποία ρυθμίζονται με το νέο νομοσχέδιο και θα προσπαθήσω να κάνω και μια σύγκριση με βάση αυτά που ισχύουν με το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς και πώς συμπληρώνεται αυτό το καθεστώς.


Αυτό που πρέπει καταρχήν να λεχθεί είναι ότι διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται πλέον με βάση τον καινούργιο νόμο να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα. Με το νομοσχέδιο διευρύνεται όπως είπα το φάσμα αυτών των επιχειρήσεων και εκτός των μεταποιητικών επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα εγκαταστάσεως, επιτρέπεται να εγκατασταθούν και οι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα.


Ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η επέκταση της επιχειρηματικής δράσης από τα στενά πλαίσια της μεταποίησης σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι τα logistics, οι ερευνητικές δραστηριότητες στο «Τεχνόπολις», τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, το
εμπόριο καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.


Μια σημαντική τομή του σχεδίου νόμου που παρουσιάζουμε είναι η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων με μείωση αντίστοιχα του απαιτούμενου χρόνου. Πλέον το σύνολο των διαδικασιών ίδρυσης και ανάπτυξης των έργων υποδομής και λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου, ολοκληρώνεται μέσω μίας και μόνο Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη διαδικασία βεβαίως μετέχουν και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες όπως είναι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όμως αυτό γίνεται χωρίς μέριμνα και χωρίς όχληση του επενδυτή με σημαντικά βέβαια οφέλη γι’ αυτόν.


Διακρίνεται με βάση το σχέδιο νόμου, το οποίο σας παρουσιάζουμε, η διαδικασία θεσμοθέτησης των επιχειρηματικών πάρκων σε δυο στάδια.


Τι ίσχυε μέχρι τώρα: Με τον προηγούμενο νόμο, το νόμο του ’97 προβλεπόταν μια ενιαία προθεσμία τόσο για τις διοικητικές διαδικασίες ίδρυσης του φορέα, όσο και για το τεχνικό σκέλος εκπόνησης των μελετών και δημιουργίας των έργων υποδομής με αποτέλεσμα τυχόν καθυστερήσεις στην διοικητική διαδικασία να έχουν ως συνέπεια την υπέρβαση των προθεσμιών και τελικά την καταστρατήγηση των χρονικών ορίων που έβαζε ο προηγούμενος νόμος με συνέπεια την αδυναμία ουσιαστικά υλοποίησης του έργου.


Για το λόγο αυτό διακρίνουμε τη διαδικασία σε δυο στάδια τα οποία οριοθετούνται σε δυο τμήματα, τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου δίνοντας πλέον τον απαραίτητο χρόνο για την υλοποίηση των έργων. Διευκολύνεται επίσης
η χρηματοδότηση του έργου δημιουργίας ενός βιομηχανικού πάρκου με τη μείωση της εισφοράς σε γη και αύξηση
της οικονομικής εισφοράς.


Σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο 2545, για την πολεοδομούμενη έκταση, προβλεπόταν εισφορά σε γη 30% και εισφορά σε χρήμα 10%. Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται η μείωση της εισφοράς σε γη στο 25% για τα επιχειρηματικά πάρκα τύπου Α’, Β’ και Γ’. Θα σας πω στη συνέχεια πώς θα γίνονται αυτές οι διακρίσεις, τα επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου και η αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από το 10% στο 15%.


Για τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης και τα επιχειρηματικά πάρκα ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης προβλέπεται η μείωση της εισφοράς σε γη στο 20% και η αύξηση της εισφοράς σε χρήμα στο 15%. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνουμε δυο στόχους: Ο πρώτο είναι η αύξηση της ρευστότητας και ο δεύτερο είναι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης του έργου και βέβαια είναι ένα κίνητρο η μειωμένη εισφορά σε γη εγκατάστασης των επιχειρήσεων στις οργανωμένες περιοχές.


Μειώνονται οι καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των μελετών και των έργων. Ο προηγούμενος νόμος έδινε στα έργα των βιομηχανικών περιοχών, σύμφωνα με τις διακρίσεις του προηγούμενου νόμου, έναν χαρακτήρα δημοσίων έργων, από πλευράς διαδικασίας επίβλεψης, παρότι αυτά τα έργα δεν ήταν δημόσια έργα. Ωστόσο και εξαιτίας αυτού του λόγου η διαδικασία αυτή επέφερε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα πολλά τέτοια έργα να ματαιώνονται. Γι’ αυτό το λόγο δεν προβλέπεται ανάλογη διαδικασία στο παρόν σχέδιο νόμου, αφού τα επιχειρηματικά πάρκα αντιμετωπίζονται πλέον ξεκάθαρα ως ιδιωτικές επενδύσεις.


Ρυθμίζει επίσης, ενώ δεν προβλεπόταν με το υφιστάμενο μέχρι σήμερα καθεστώς, τα θέματα κυριότητας των χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών. Με το παρόν σχέδιο νόμου η κυριότητα των κοινοχρήστων χώρων και των υποδομών δίδεται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στον φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του πάρκου.
Επίσης μια σημαντική καινοτομία είναι η θεσμοθέτηση της δυνατότητας ίδρυσης επιχειρηματικών πάρκων νέων κατηγοριών. Στις περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα, θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης νέων κατηγοριών επιχειρηματικών πάρκων.


Και στις νέες αυτές κατηγορίες επιχειρηματικών πάρκων, η δημιουργία των υποδομών μπορεί να επιχορηγείται, όπως και η ίδρυση των επιχειρηματικών πάρκων. Οι σχετικές δε δαπάνες για την κατασκευή των υποδομών θεωρούνται επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται. Με το σχέδιο νόμου, όπως είπα, δημιουργούνται διαφορετικοί τύποι επιχειρηματικών πάρκων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης και λειτουργίας τους.


Έτσι τα επιχειρηματικά πάρκα του νέου νόμου διακρίνονται σε επιχειρηματικά πάρκα τύπου Α, Β και Γ, ανάλογα με το βαθμό όχλησης που προκαλούν και σε επιχειρηματικά πάρκα Ειδικού Τύπου, ανάλογα με τις δραστηριότητες τις οποίες πρόκειται
αυτά να υποδεχθούν. Αυτές οι κατηγορίες Ε.Π. δημιουργούνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή οι ήδη εγκατεστημένες καλύπτουν πολύ μικρό μέρος της προβλεπόμενης έκτασης και επιτρέπεται η πολεοδόμηση.


Όμως με το νέο νόμο δημιουργούνται και επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης, επιχειρηματικά πάρκα χωροθέτησης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας και επιχειρηματικά πάρκα ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης.


Με τους νέους αυτούς τύπους επιχειρηματικών πάρκων που δημιουργούνται και περιγράφονται στο σχέδιο νόμο το οποίο παρουσιάζουμε, επιχειρείται η εξυγίανση των περιοχών, όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως και ο χαρακτηρισμός περιοχών εγκατάστασης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων ως επιχειρηματικά πάρκα, γεγονός το οποίο παρέμενε αρρύθμιστο με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου.


Επίσης επέρχονται αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διοίκησης και διαχείρισης του επιχειρηματικού πάρκου. Οι διαδικασίες που προβλέπονταν με το νόμο 2545 για το καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης των βιομηχανικών περιοχών είχαν ως συνέπεια την απαξίωση σε πολλές περιπτώσεις των υποδομών τους, λόγω έλλειψης συντήρησης, καθώς και την ύπαρξη πολλών λειτουργικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα είναι το πρόβλημα συλλογής των απορριμμάτων.


Όλα αυτά βεβαίως είχαν δυσάρεστες συνέπειες και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν εγκατασταθεί στα πάρκα αυτά. Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης τόσο των νεοϊδρυόμενων επιχειρηματικών πάρκων, όσο και των παλαιών ΒΙΠΕ από το φορέα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή και τρίτο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού της περιοχής, όπου βρίσκεται η βιομηχανική περιοχή. Και βέβαια κατά τεκμήριο οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού κατέχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση και στη διοίκηση των βιομηχανικών περιοχών.


Προωθούμε την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές περιοχές μέσω κατάργησης παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 1985 στην εκτός σχεδίου δόμηση βιομηχανικών κτιρίων προβλέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης για λειτουργικούς λόγους, όπως είναι η διατύπωση στο Διάταγμα.


Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις αυτές με την υπάρχουσα πρακτική έχουν γίνει ο κανόνας, με αποτέλεσμα την υπερδόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές. Με το παρόν σχέδιο νόμου καταργούνται οι παρεκκλίσεις αυτές προκειμένου να αποθαρρυνθεί, να δημιουργήσουμε δηλαδή τρόπον τινά αντικίνητρα, σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση και να ωθηθούν έτσι οι επιχειρήσεις στην εγκατάστασή τους σε επιχειρηματικά πάρκα, σύμφωνα άλλωστε και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη βιομηχανία.


Δίνουμε αυξημένα κίνητρα για μετεγκατάσταση. Η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία και οι σύγχρονες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες επιβάλλουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους. Η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων είναι αυτό που πρωτίστως ζητούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να οργανώσουν τη δραστηριότητά τους σε αυτούς τους χώρους.


Για το λόγο αυτό παρέχονται αυξημένα κίνητρα μέσω του αναπτυξιακού νόμου για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και αρκετά φορολογικά κίνητρα τα οποία αναφέρονται στο σχέδιο νόμου τόσο για τους φορείς των επιχειρηματικών πάρκων, όσο και για τις επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να εγκατασταθούν σ’ αυτά.


Συγκεκριμένα παρέχονται αυξημένοι όροι δόμησης σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και απαλλαγή από την άδεια εγκατάστασης των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε τέτοιες οργανωμένες περιοχές.


Επίσης, παρέχεται σειρά υποδομών, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ, που σχεδιάζονται ειδικά για να εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις αυτές στις οργανωμένες περιοχές. Πρέπει να αναφερθεί το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» που στοχεύει επίσης στην παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για τη μετεγκατάστασή τους σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ ή άλλες μορφές επιχειρηματικών πάρκων, ενώ από την άλλη, όπως είπα, προβλέπονται και αντικίνητρα και περιορισμός δυνατότητας ίδρυσης βιομηχανιών εκτός επιχειρηματικών πάρκων.


Σε αυτό πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν υπάρχει οργανωμένη βιομηχανική περιοχή, επιχειρηματικό πάρκο σε ένα νομό και μια επιχείρηση ζητήσει να εγκατασταθεί σε χώρο εκτός του επιχειρηματικού πάρκου, χρειάζεται αιτιολογημένη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για το λόγο που ζητά την εγκατάστασή της εκτός του επιχειρηματικού πάρκου και η απόφαση αυτή μπορεί αιτιολογημένα, επαναλαμβάνω, να δοθεί μόνο για συγκεκριμένους και ρητά αναφερομένους στο νόμο λόγους.


Η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου παίρνει πλέον το χαρακτήρα επενδυτικού σχεδίου με αυξημένη ενίσχυση και προστασία από κρατικούς πόρους. Θεσπίζονται κίνητρα πολεοδομικά και προβλέπεται η επιχορήγηση όλων των έργων υποδομής.


Αυτά σε συνδυασμό με την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης πάρκων, της επιχορήγησης και των κινήτρων προσέλκυσης επιχειρήσεων καθιστούν ελκυστικό το εγχείρημα για επενδυτικά κεφάλαια είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ ή Α’ βαθμού που συνήθως διαθέτουν και τις απαραίτητες εκτάσεις.


Τέλος, πρέπει να σας πω ότι με μεταβατική διάταξη του σχεδίου νόμου το οποίο σας παρουσιάζουμε, προβλέπουμε για την ομαλή μετάβαση περίοδο ένταξης στις βιομηχανικές περιοχές οι οποίες έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων, δηλαδή του νόμου 2545 του ΄97, αλλά και του νόμου 4458 του 1965, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν δυνατότητα επιλογής μετάβασης στη διοίκηση και στη διαχείριση του καθεστώτος που προβλέπει το σχέδιο νόμου που παρουσιάζεται σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω κ. Υπουργέ, καταρχάς το νομοσχέδιο θα μας το δώσετε; Ένα αυτό. Και δεύτερον: ποια είναι τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στα επιχειρηματικά πάρκα; Και ένα τρίτο ερώτημα. Κάπου ανέφερε ο κ. Μπούγας –αν το κατάλαβα καλά– ότι προβλέπεται κάποια άτυπα, ας το πούμε, επιχειρηματικά πάρκα με το νομοσχέδιο αυτό, με το νόμο αυτό νομιμοποιούνται ουσιαστικά, αν το κατάλαβα καλά. Ισχύει κάτι τέτοιο ή δεν είναι έτσι; Ευχαριστώ.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας απαντήσω για το διαδικαστικό, γιατί και εμείς είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Υπάρχει μια νέα διαδικασία στη Βουλή η οποία προβλέπει μια προδιαβούλευση πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο.


Επομένως, καθώς εμείς θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις των Βουλευτών και επειδή ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει όχι συζήτηση επί τη βάσει ενός σχεδίου νόμου σ’ αυτή τη διαδικασία της προδιαβούλευσης, αλλά επί τη βάσει ενός ενημερωτικού σημειώματος που στέλνει ο Υπουργός στον Πρόεδρο της Βουλής με τις γενικές αρχές του νομοσχεδίου, εκ των πραγμάτων, παρότι προφανώς μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κείμενο, δεν μπορούμε επισήμως να δώσουμε το κείμενο στη δημοσιότητα, εννοώ σήμερα δηλαδή.


Γι’ αυτό κάνουμε
όσο το δυνατόν πιο αναλυτική παρουσίαση. Θα πάμε στη Βουλή με τις γενικές αρχές. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων Βουλευτών και στη συνέχεια βεβαίως, αφού ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις, θα κατατεθεί το νομοσχέδιο και τότε μπορούμε να μιλάμε για το νομοσχέδιο στο σύνολό του.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι φορείς πώς τοποθετούνται;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι φορείς τοποθετούνται επί τη βάσει διαφόρων προσχεδίων που υπήρξαν καταρχήν και βεβαίως έχει γίνει διαβούλευση εδώ και πολλούς μήνες. Σίγουρα από τότε που ήταν ο κ. Σιούφας και στη συνέχεια με τον κ. Φώλια έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.


Τώρα φτάνουμε στην καταληκτική φάση. Έχουμε συζητήσει με όλους τους φορείς και μέχρι πρόσφατα συζητούσαμε. Έχει γίνει εξαντλητικός διάλογος προσπαθώντας να συνθέσουμε τις απόψεις και προφανώς και στη διαδικασία της Βουλής οι φορείς θα έρθουν και θα καταθέσουν τις απόψεις τους προκειμένου και τότε η Βουλή να τους ακούσει και ενδεχομένως να υιοθετήσει κάποιες από τις θέσεις που μέχρι στιγμής δεν έχουν υιοθετηθεί από το νομοσχέδιο.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορούμε να το αναζητήσουμε από τους φορείς για να έχουμε μια εικόνα.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξέρετε, εγώ πραγματικά δεσμεύομαι ότι από την κοινοβουλευτική διαδικασία έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα. Τι να κάνω; Πάντως μη νομίζετε ότι θα υπάρξουν κάποιες εκπλήξεις σε σχέση με αυτά τα οποία σας παρουσιάζουμε. Θα το δείτε άλλωστε. Μιλάμε για ένα μήνα μεταξύ των σημερινών ανακοινώσεων και της επίσημης κατάθεσης στη Βουλή πάνω κάτω.


Προσπαθήσαμε, για να ξεπεράσουμε το διαδικαστικό θέμα, να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο αναλυτική παρουσίαση του νομοσχεδίου.


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και νομίζω ότι είμαστε και σε θέση και πρόθυμοι να δώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες όσο λεπτομερειακές κι αν θέλετε και θα απαντήσω τώρα για τα κίνητρα τα οποία είναι σημαντικά. Βεβαίως θα δεχθούμε προτάσεις και από τους Βουλευτές κατά την κοινοβουλευτική διαβούλευση διότι αυτή η νέα ρύθμιση είναι ένα είδος κοινοβουλευτικής διαβούλευσης.
Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας θέλω να σας πω ότι, με εξαίρεση το ΦΠΑ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων κλπ, κάθε δικαιοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου.


Περιορίζονται επίσης τα δικαιώματα συμβολαιογράφου και άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή των παραπάνω πράξεων που αφορούν την απόκτηση γης ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοπραξίας έχει να κάνει με τα βιομηχανικά πάρκα. Περιορίζονται επίσης στο 1/5 τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου κλπ.


Πάντως εάν θέλετε μπορώ να σας τα δώσω διότι τα κίνητρα τα έχω. Επιχειρήσεις λοιπόν που μετεγκαθίστανται στα επιχειρηματικά πάρκα, μιλάμε για να δώσουμε κίνητρα μετεγκατάστασης, απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράττεται από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων εφόσον το ποσό αυτό χρησιμοποιείται στο σύνολό του για τις δαπάνες μετεγκατάστασης.


Για τις εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως σκοπό, οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σημειώνω ή εταιρείες περιορισμένης Ευθύνης, έχουν λοιπόν ως σκοπό τους την οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, ο φόρος προστιθέμενης αξίας αποτελεί μέρος του κόστους του έργου.


Επιπλέον, για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή που σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις έχει επέλθει μεταβολή της χρήσης γης ή για οποιοδήποτε λόγο επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, οι δαπάνες μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων αυτών σε επιχειρηματικά πάρκα θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και επιχορηγούνται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Έχουμε, επίσης, τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, δεδομένο ότι, όπως σας είπα κατά την παρουσίαση, αυτές οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες και απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αυτά είναι ορισμένα, τα σημαντικότερα από τα κίνητρα τα οποία προβλέπονται. Βεβαίως είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και οποιαδήποτε άλλη πρόταση.


Πρέπει δε να επισημάνω ότι αυτά τα κίνητρα προέκυψαν και από την εκτεταμένη διαβούλευση η οποία έγινε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το θέμα του αν νομιμοποιούνται κάποια άτυπα επιχειρηματικά πάρκα;


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη δυνατότητα δίνουμε με τους νέους τύπους επιχειρηματικών πάρκων. Υπάρχει μια διάκριση στο νόμο. Έχουμε τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης που είναι άτυπες συγκεντρώσεις που συνολικά υπερβαίνουν την έκταση των 300 στρεμμάτων και επίσης έχουμε και μια άλλη κατηγορία που είναι τα «ΕΠΕΒΟ», δηλαδή οι άτυπες συγκεντρώσεις, η έκταση των οποίων είναι από 100 έως 300 στρέμματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα να δημιουργείται ένας φορέας για επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης και για «ΕΠΕΒΟ», με μια Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ συστήνεται αυτός ο φορέας και στη συνέχεια με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισφοράς σε χρήμα, σε γη, δημιουργίας υποδομών, φτιάχνουμε πλέον εκεί που υπάρχει άτυπη συγκέντρωση μία οργανωμένη βιομηχανική περιοχή.


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς μια στιγμή, σε δύο σημεία μόνο. Έχει γίνει επίσημη δημόσια διαβούλευση Απρίλιο – Μάιο (ήταν στην αρχή για ένα μήνα, το επεκτείναμε γιατί υπήρχε πολύ ενδιαφέρον), μαζέψαμε πάνω από 2.000 σελίδες από παρατηρήσεις των φορέων. Θα έλεγα, μπορείτε να πάτε να πάρετε τι είχε βγει από τη δημόσια διαβούλευση, θα έχει αρκετές διαφορές γιατί έχουμε ενσωματώσει όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Οπότε αυτό το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι πολύ πιο ακριβές και πολύ πιο αντικειμενικό.


Όσο για το θέμα των άτυπων πάρκων, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται πραγματικά να επιλύσει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές και στην Αττική και εκτός Αττικής, όπου έχουμε εκ των πραγμάτων μεγάλες συγκεντρώσεις βιοτεχνιών, βιομηχανιών, οι οποίες προκαλούν φοβερό πρόβλημα στις γειτονιές, στο περιβάλλον, δεν έχουμε μηχανισμούς αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν μηχανισμοί τοπικοί οι οποίοι να μπορούν να υποστηρίξουν τη συλλογή απορριμμάτων ή οτιδήποτε άλλο, τι θα γίνει με τα απόβλητά τους για παράδειγμα, τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, την περιβαλλοντική διαχείριση των χώρων αυτών.


Η άναρχη αυτή κατάσταση επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πολιτικά λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσω αυτού του νομοσχεδίου δίνουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Μπαίνουν κανόνες και εκεί. Δεν μπαίνουν ειδικοί κανόνες γι’ αυτούς, κάποιοι άλλοι, εντάσσονται και αυτοί ακριβώς σε αυτούς τους κανόνες, αλλά τους δίνεται το δικαίωμα να φτιάξουν φορέα διαχείρισης, έχουν την υποχρέωση πλέον να υπάρχει η διαχείριση των αποβλήτων τους, να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.


Άρα στην πραγματικότητα όλες αυτές οι άναρχες περιοχές και εγκαταστάσεις θα μπουν επιτέλους μέσα σε μια συγκεκριμένη δομή, θα μπουν σε μία τάξη. Την ίδια που ισχύει γι’ αυτή την κατηγορία για όλους τους άλλους. Δεν γίνεται κάποια εξαίρεση δηλαδή.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσες θα είναι αυτές οι επιχειρήσεις;


Γ.Γ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Κοιτάξτε, δεν είναι μετρημένες σαν επιχειρήσεις, γνωρίζουμε ευρύτερες βιομηχανικές περιοχές. Γνωρίζετε και στην Αθήνα την περιοχή στο Κορωπί για παράδειγμα, να μην αναφερθούμε μόνο σε αυτή, είτε στον Ασπρόπυργο είτε και στη Βοιωτία. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτές. Επειδή ζούμε σε αυτή την περιοχή, γι’ αυτό λέω. Είναι όμως σοβαρό το πρόβλημα και κάποιος πρέπει να ασχοληθεί επιτέλους να μπει μία τάξη σε αυτές τις περιοχές. Και με αυτή τη διαδικασία μπαίνει αυτή η τάξη.


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για να γίνει πιο κατανοητό, αν μου επιτρέπεται μία συμπλήρωση. Όλοι έχουμε υπόψη μας τι συμβαίνει στα Οινόφυτα με τη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή η οποία προκαλείται. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις δίνουμε τη δυνατότητα να έχουμε οργανωμένες δομές επιχειρηματικών πάρκων, επιχειρηματικών περιοχών, έτσι ώστε αυτή η άναρχη δραστηριότητα να μπορέσει να υπακούσει σε κανόνες και να προστατέψουμε έτσι ευρύτερα το περιβάλλον αλλά και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.


Έπειτα δεν είναι μόνο τα «ΕΠΕΒΟ» και τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης, δίνουμε με τον παρόντα νόμο τη δυνατότητα δημιουργίας πάρκου μεμονωμένων μεγάλων μονάδων. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, περίπου 40 με 45 μεγάλες βιομηχανίες, και ενδεικτικά σας λέω πρόκειται για 8 τσιμεντοβιομηχανίες, 4 διυλιστήρια, 5 ναυπηγεία, 5 χαλυβουργεία κλπ., μπορεί πλέον, με βάση τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που σας παρουσιάζουμε, να χωροθετηθούν με ΚΥΑ, να δημιουργηθούν συνθήκες δημιουργίας υποδομών απαραίτητων για να μπορέσουν πλέον να λειτουργήσουν με σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και με τους κανόνες που πρέπει να έχει η σύγχρονη λειτουργία των βιομηχανιών αυτών. Δεν είναι μόνο λοιπόν οι διάσπαρτες επιχειρήσεις, είναι και η δυνατότητα χωροθέτησης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας
η οποία παρέχεται σύμφωνα με διάταξη του σχεδίου νόμου.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να πω το εξής: Είχαμε αρκετούς νόμους που να ισχύουν μέχρι τώρα για τα βιομηχανικά πάρκα και τις βιομηχανικές περιοχές, οι οποίοι νόμοι δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Βλέπουμε να συνεχίζεται η άναρχη εγκατάσταση βιομηχανιών, υποστηρικτικών επιχειρήσεων, logistics κλπ. και καλώς ή κακώς στην Αττική είναι συγκεντρωμένο το 40% του πληθυσμού, το 50% της μεταποίησης, του εμπορίου κλπ. Και βλέπουμε ταυτόχρονα στους κύριους άξονες (εθνική οδό, Αττική οδό) να δημιουργούνται συγκεντρώσεις και μεταποίησης και logistics κλπ.


Τελικά στην Αττική μπορεί να χωροθετηθεί μία βιομηχανική, δύο, τρεις βιομηχανικές περιοχές που να αρχίσουν να συγκεντρώνουν εκεί, με όρους συγκεκριμένους, τη διάσπαρτη αυτή μεταποίηση, διαχείριση διακίνησης κλπ.;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να πω κάτι εισαγωγικά και στη συνέχεια ενδεχομένως θα έχει να προσθέσει ο κ. Μπούγας και ο κ. Αναστασόπουλος.


Πράγματι, όπως είπα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, έχει δημιουργηθεί με το πέρασμα των χρόνων μια κατάσταση η οποία και εμάς μας ενοχλεί, μας ενοχλεί ως Έλληνες πολίτες. Είναι αντίστοιχη με την κατάσταση που έχει επικρατήσει με τα αυθαίρετα κτίσματα. Και μπροστά μας έχουμε ακριβώς αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο.


Μια λύση ακραία, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα ήταν κάποιος να πάει να κατεδαφίσει όλες τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν χτιστεί στη δεκαετία του ’50, του ’60, του ’70, του ’80 και στη

Μετάβαση στο περιεχόμενο