Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης έδωσε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2009,
συνέντευξη Τύπου με θέμα την παρουσίαση των βασικών διατάξεων του Νομοσχεδίου «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης».


Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.


Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης Τύπου
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση όπως λέγεται και ο πλήρης τίτλος είναι «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση – Ενεργειακές υπηρεσίες κι άλλες διατάξεις», θα δείτε στο τέλος ποιες είναι αυτές οι διατάξεις.


Ξέρετε ότι οι δυο πιο καινούργιες θα έλεγα συνιστώσες της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από την άλλη πλευρά η ενεργειακή εξοικονόμηση. Είναι πολιτικές, που προωθήθηκαν πρέπει να πω και από τους δυο προκατόχους μου, το Δημήτρη Σιούφα και τον Χρήστο Φώλια. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έχουμε ως σήμερα δρομολογήσει το νομικό πλαίσιο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα για την αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, το πρόγραμμα «Πράσινη επιχείρηση», ενώ αργότερα μέσα στο καλοκαίρι θα ακολουθήσει και το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων για το οποίο εργαζόμαστε εντατικά σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.


Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα με το σχέδιο νόμου τις γενικές αρχές του οποίου σήμερα εδώ σας παρουσιάζουμε. Τι γίνεται με αυτό το σχέδιο νόμου. Μεταφέρεται ουσιαστικά στο ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2006/32 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση. Μέσα από αυτό θεσπίζονται για πρώτη φορά κανόνες και μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.


Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μείωση της ζήτησης ενέργειας με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο και σε σχέση με την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Συγκεκριμένα με τα μέτρα τα οποία προωθούμε επιδιώκουμε:

Περιορισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας βάσει βεβαίως των κανόνων της κοινής λογικής αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές.

Μείωση των αιχμών φορτίου της ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.


Αυτά ως προς τις γενικές αρχές και τους στόχους. Έρχομαι τώρα συγκεκριμένα στα βήματα στα μέτρα αυτού εδώ του νομοσχεδίου. Κατ’ αρχάς τίθεται πλέον επισήμως εθνικός στόχος μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 9% ίσαμε με το 2016.


Ο στόχος αυτός δεν τίθεται αόριστα, αλλά προβλέπεται να επιτευχθεί με την εφαρμογή εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης. Όπως είναι τα αντίστοιχα οικονομικά σχέδια που στέλνουμε κατά καιρούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στέλνει το Υπουργείο Οικονομίας. Έτσι κι εμείς θα στέλνουμε ένα παρόμοιο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, βάσει και ευρωπαϊκής υποχρέωσης η οποία ήδη έχει θεσπιστεί. Μάλιστα το πρώτο σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τη μη ενσωμάτωση ακόμη αυτής εδώ της οδηγίας. Το δεύτερο θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30/6/2001 και το τρίτο μέχρι τις 30/6/2014, διότι όπως αντιλαμβάνεστε από αυτό που είπα, είναι τριετή τα σχέδια αυτά. Είναι σημαντικό και πρόκειται να διευκολύνει το έργο μας το γεγονός ότι στο σχέδιο νόμου και στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης, δίνεται η νομοθετική εξουσιοδότηση το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να θεσπίζουν κίνητρα και χρηματοδοτικά μέσα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα με υπουργικές αποφάσεις.


Ως προς το δημόσιο τομέα. Στην προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποκτούν ρόλο υποδείγματος, θεωρούμε ότι το δημόσιο πρέπει να δίνει το παράδειγμα στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο από εδώ και πέρα τα πράγματα γίνονται πιο αυστηρά, γιατί υπάρχουν πια και νομοθετικές προβλέψεις. Για το σκοπό αυτό στο δημόσιο τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του δημοσίου και προβλέπεται η αντικατάσταση ή η αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις οδικές μεταφορές στα αυτοκίνητα που έχει το δημόσιο, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Προβλέπεται δε ότι όλοι οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης με μετρήσιμα αποτελέσματα.


Μάλιστα για παράδειγμα προμήθειες εξοπλισμού που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται, δεν θα θεωρούνται δημόσια δαπάνη και δεν θα ενταλματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του δημοσιονομικού ελέγχου. Άρα θέλουμε ένα δημόσιο, που όχι μόνο στα λόγια, επί της ουσίας και σε όλα τα μέτωπα, θα ακολουθήσει μια πολιτική ενεργειακής εξοικονόμησης.


Στον ιδιωτικό τομέα. Επιδιώκουμε μια μεγάλη τομή με επιμέρους μέτρα που εφαρμόζονται. Ενδεικτικά προβλέπονται -ο Γενικός θα μπορέσει να ειδικότερος στη συνέχεια από εμένα σε αυτά τα θέματα- πρώτον θεσπίζονται τοποθετούνται ειδικοί μετρητές κατανάλωσης της ενέργειας. Οι φορείς που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας η ΔΕΗ εν προκειμένω, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανησης, τηλεψύξης και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν σε ανταγωνιστικές τιμές στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές και αναλυτικά τιμολόγια, που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με την κατανάλωση.


Παραδείγματος χάριν: συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση της ίδιας χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους, συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τυπικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας για να έχει αίσθηση ο καταναλωτής πως εξελίσσεται η ενεργειακή κατανάλωση στο νοικοκυριό του, ποιος είναι ο μέσος όρος, πως θα μπορούσε έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης ο ίδιος να προσαρμόσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Καθώς επίσης προβλέπονται κι άλλα τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να ρυθμίζουν την κατανάλωση σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.


Ήδη, πρέπει να σας πω, υποθέτω το ξέρετε, η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει πιλοτικά σε καταναλωτές χαμηλής τάσης 150 περίπου ηλεκτρονικούς μετρητές που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους καταναλωτές προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας και προγραμματίζει με χρηματοδότηση και από το Δ’ ΚΠΣ από το ΕΠΑΝ ΙΙ την τοποθέτηση άλλων 60.000 τέτοιων μετρητών σε μεγάλους πελάτες χαμηλής τάσης.


Αν και δεν αφορά οικιακούς καταναλωτές, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει σε 8.500 καταναλωτές μέσης τάσης ηλεκτρονικούς μετρητές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να έχουν στη διάθεσή τους σε πραγματικό χρόνο στοιχεία της κατανάλωσής τους, αιχμές, προφίλ κατανάλωσης και τα οποία τους βοηθούν να ρυθμίζουν και να εξομαλύνουν την κατανάλωσή τους με τρόπο ώστε να επιταχύνουν εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.


Συνεχίζω σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα: ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετείται η υποχρέωση των διανομέων ενέργειας των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και ενεργειακές επιθεωρήσεις, στους τελικούς καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές. Άρα συνδέουμε τους παρόχους με τη διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Ενεργειακοί επιθεωρητές. Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, προβλέπεται η διεξαγωγή τους από πιστοποιημένους ή και διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες προβλέψεις και του ευρωπαϊκού Δικαίου.


Ενημέρωση καταναλωτών. Μεγάλο βάρος για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα έχει ο βαθμός ενημέρωσης των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, θα υπάρχει πολύ σύντομα αναλυτική και πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών από την ιστοσελίδα του Υπουργείο Ανάπτυξης όπου θα παρουσιάζονται μέτρα και μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης, καλές πρακτικές και οι συμμετέχοντες φορείς της αγοράς, έτσι ώστε ο καταναλωτής να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης που επαναλαμβάνω είναι βασικός πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.


Παράλληλα οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια προβλέπεται να έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ώστε να μπορούν να προωθούνται στοχευμένα προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας.


Έρχομαι σε μια άλλη καινούργια ιδέα: δημιουργείται ένα Πράσινο Ταμείο. Προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να δοθεί ώθηση σε στοχευμένα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Γι’ αυτό και το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση αυτού του Ταμείου.


Στόχος του Πράσινου Ταμείου είναι να ενισχυθούν δραστηριότητες που σκοπεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την έρευνα, την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς, την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.


Το Ταμείο θα είναι σε θέση να επιδοτεί το ίδιο, ή να εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων επενδύσεων και προγραμμάτων, που συνδέονται με τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας και την αειφόρο ανάπτυξη.


Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από ένα μέρος του κύκλου εργασιών της ενεργειακής επιθεώρησης των κτηρίων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί και τις άλλες που προωθούνται στο πλαίσιο του ΚΕΝΑΚ με λεπτομέρειες που θα καθοριστούν με Προεδρικό Διάταγμα. Ένα μέρος των πόρων αυτών θα κατευθύνεται προς το Πράσινο Ταμείο. Θα μπορεί επίσης να συγχρηματοδοτείται από κοινοτικά προγράμματα.


Δημιουργείται επίσης –κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό- ένα θεσμικό πλαίσιο για την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης από τρίτους. Είναι νομίζω μια από τις πιο καινοτόμες διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου αγορά ενεργειακών υπηρεσιών χρηματοδότηση από τρίτους σε ενεργειακά έργα.


Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ειδικές εταιρείες που λειτουργούν στον τομέα, δηλαδή εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών θα μπορούν αναλαμβάνοντας το τεχνολογικό και επενδυτικό κίνδυνο οι ίδιες οι εταιρείες να προσφέρουν μια ενεργειακά αποδοτικότερη λύση στο χρήστη, η οποία θα επιφέρει όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και προφανώς οικονομικό όφελος στον ίδιο.


Άλλωστε οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών λειτουργώντας είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω χρηματοδότησης από τρίτους,
έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την προώθηση μέσων εξοικονόμησης ενέργειας.


Για να είμαι πρακτικός. Πως θα λειτουργήσει αυτό: η εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών παρέχει μια ενεργειακά αποδοτικότερη τεχνολογία στο χρήστη με δική της χρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από τρίτους την οποία βρίσκει η ίδια, η οποία θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος στο σπίτι του συγκεκριμένου χρήστη, το οποίο όφελος θα αποτελεί τη δική της συνολική ή εν μέρει αμοιβή. Με τη μέθοδο αυτή η επένδυση υλοποιείται όχι από τον καταναλωτή ο οποίος δεν χρειάζεται σε πρώτη φάση να πληρώσει από τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού ή μιας παραγωγικής μονάδας, αλλά από το χρηματοδότη και φορέα της υλοποίησης της επένδυσης, δηλαδή την εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία θα αποπληρώνεται σταδιακά με αμοιβή, που προσδιορίζεται βάσει του επιτευχθέντος αποτελέσματος σε εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι το κέρδος θα είναι πολλαπλό. Εξοικονομούμε ενέργεια, ενισχύουμε μια καινοτόμο επιχειρηματική δράση, οι καταναλωτές τελικοί χρήστες δεν επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ στο ξεκίνημα της επένδυσης, ενώ μετά τη λήξη της αποπληρωμής θα έχουν όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύγχρονη ενεργειακή υποδομή, την οποία θα έχουν εν τω μεταξύ αποκτήσει.


Ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός: ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει ένα παλιό σπίτι το οποίο είναι ενεργοβόρο λόγω κακής κατασκευής παλαιότητας ή κακών ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά δεν έχει ούτε τα χρήματα ούτε το χρόνο ούτε και τις γνώσεις ενδεχομένως να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα.


Η εταιρεία αυτή ενεργειακών υπηρεσιών παρέχει ακριβώς αυτή την υπηρεσία: να μελετήσει, να συντονίσει και να υλοποιήσει όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από την ίδια την εταιρεία, η οποία μπορεί παραδείγματος χάριν να προσφύγει στο Πράσινο Ταμείο στο οποίο μιλήσαμε προηγουμένως ή σε μια Τράπεζα ή όπου αλλού η ίδια κρίνει με βάση τους κανόνες της αγοράς, η οποία στη συνέχεια αποπληρώνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας και την εξοικονόμηση χρημάτων, που κερδίζει ο ιδιοκτήτης λόγω των χαμηλότερων τιμολογίων που θα πληρώνει στη ΔΕΗ ή όπου αλλού. Όταν δε η περίοδος αποπληρωμής τελειώσει, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα καρπούται για το μέλλον όλο το όφελος της ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς θα πληρώνει λιγότερα χρήματα στη ΔΕΗ ή στις εταιρείες φυσικού αερίου, χωρίς να έχει βάλει για την ενεργειακή εξοικονόμηση από την τσέπη του τη στιγμή που γίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού του, ούτε ένα ευρώ.


Αυτά σε σχέση με τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση από τρίτους. Θέλω να σημειώσω ότι οι ρυθμίσεις αυτές ήταν προϊόν εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση αντιμετώπισαν την προσέγγιση της κυβέρνησης θετικά. Προχωρούμε σε μια σημαντική ρύθμιση η οποία είναι ουσίας για τη χώρα, καθώς σχετίζεται με την ενεργειακή εξοικονόμηση που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασική συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής. Αυτές είναι οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου σε σχέση με την ενεργειακή εξοικονόμηση. Έχουμε όμως κι άλλες ρυθμίσεις σε αυτό το νομοσχέδιο για τις οποίες σας έχουμε προϊδεάσει σε παλαιότερες τοποθετήσεις. Υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεις που αφορούν στο ΣΕΕΣ, στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.


Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο το ΣΕΕΣ θεσμοθετήθηκε ως συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς νομική προσωπικότητα. Η μέχρι τώρα λειτουργία του ήταν πολύ σημαντική και χρήσιμη και θέλουμε η συνδρομή του στη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της χώρας να είναι ακόμα πιο ενεργή.


Για το λόγο αυτό το ΣΕΕΣ αποκτά πλέον αυτοτελή νομική προσωπικότητα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτό που γίνεται και για λόγους νομιμότητας της χρηματοδότησής του μετά την κατάργηση του ειδικού λογαριασμού πετρελαιοειδών του Υπουργείου και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Οικονομίας, αυτό γίνεται γι’ αυτό το λόγο, αλλά κυρίως για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αυτοτέλεια, ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της δράσης του.


Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων προβλέπεται ότι το ΣΕΕΣ θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα ορίζεται και θα λειτουργεί κατά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, δεν αλλάζει τίποτε σ’ αυτό, ενώ για την ενίσχυση του έργου του προβλέπεται η σύσταση 20 θέσεων ειδικών επιστημόνων οι οποίες πληρούνται όχι με διορισμούς, αλλά με μεταφορά εξειδικευμένου προσωπικού από τα ΕΛΠΕ. Προσωπικό που ασχολείται ήδη με τέτοια θέματα στα ΕΛΠΕ θα μεταφερθεί στο ΣΕΕΣ. Για την κάλυψη των δαπανών του ΣΕΕΣ θεσπίζεται ειδική ετήσια εισφορά προερχόμενη από επιχειρήσεις των οποίων το επιχειρηματικό συμφέρον υποβοηθείται από το ΣΕΕΣ ποικιλοτρόπως λόγω των δραστηριοτήτων του.


Θεσπίζεται επίσης Διυπουργική Επιτροπή για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Δεν νομίζω ότι σας ξενίζουμε. Είναι παλαιότερη δήλωση την οποία είχα κάνει σε συνέντευξη τον Μάιο. Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, ΥΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης με σκοπό το σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε να έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση του ζητήματος τόσο σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας, όσο και σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική και φυσικά την οικονομική πολιτική. Θεσμοθετείται, τέλος, η εξαίρεση από την υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων στις νέες οικοδομές οι οποίες κάνουν αποδεδειγμένα χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των θερμικών τους αναγκών.
Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να δοθεί ώθηση στη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, καθώς και να καλυφθεί το σχετικό νομοθετικό κενό που καθιστούμε υποχρεωτική την παράλληλη εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων. Δηλαδή εφόσον κάνεις αποδεδειγμένα χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαιρείσαι από την υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων στο σπίτι σου.


Αυτές είναι οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Θεωρούμε πως είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά. Δεν έχει τελειώσει η προσπάθειά μας. Στους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε και άλλες σχετικές ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση πάντα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη μια, εξοικονόμηση ενέργειας από την άλλη.


Και όπως σας είπα, σύντομα σχετικά θέλω να πιστεύω θα παρουσιάσουμε και τις δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών μόλις τελειώσουν οι διαβουλεύσεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς και μπορούμε συγκεκριμένα να παρουσιάσουμε τις δράσεις αυτές χωρίς να υπάρχουν κενά ή ερωτηματικά.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάποιο χρονοδιάγραμμα…. (Μιλάει εκτός μικροφώνου)


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Επικουρικά σ’ αυτά που είπε ο Υπουργός να σας πω ότι το σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η αφετηρία όλων αυτών των παρεμβάσεων, προβλέπει εξοικονόμηση, τη δυνατότητα εξοικονόμησης στα κτίρια, μιλάμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 30% και 25% με 26% στις μεταφορές και στην μεταποίηση.


Τώρα αν το μεταφράσουμε αυτό στο στόχο του 20% εξοικονόμησης το 2020, γιατί ο μεσοπρόθεσμος είναι 9%, με βάση τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη 780.000 νέες θέσεις εργασίας.
Είναι αντιληπτό λοιπόν ότι μέσα απ’ αυτό το πλέγμα των παρεμβάσεων, θεσμικών αλλά και των προγραμμάτων, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα. Και γιατί το λέω αυτό;
Ειδικά στον οικιακό τομέα τα τελευταία 30 χρόνια που μετράμε στην Ελλάδα, από το ΄80 και μετά, έχουμε 7πλάσια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι αντιληπτό λοιπόν ότι στη χώρα μας υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ειδικά στον οικιακό τομέα.


Θα ήθελα να συμπληρώσω ειδικά για το νομοσχέδιο ορισμένα θέματα. Καταρχήν οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και οι διανομείς ενέργειας και οι διαχειριστές των δικτύων στην ουσία λειτουργούν ως ενεργειακοί σύμβουλοι. Αυτός είναι ο ρόλος του και χρησιμοποιήσαμε πρώτο πληθυντικό, διαχειριστές δικτύων, πάροχοι ενέργειας και επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Καταρχήν είναι ενεργειακοί σύμβουλοι.


Βέβαια από το νόμο και από την οδηγία εξαιρούνται οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, αλλά εξαιρούνται επίσης και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι μεγάλες που εντάσσονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων, το «European Trading System». Αυτοί εξαιρούνται και είναι αντιληπτό νομίζω γιατί εξαιρούνται. Θα ήθελα να πω επίσης ότι με το νομοσχέδιο αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής θα αναλάβει να συντάσσει και να υποβάλλει…


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Που εντάσσονται. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας, από τα μέτρα αυτά τα οποία θεσπίζει η οδηγία ως υποχρεωτικά και άρα ο νόμος. Μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται στην αγορά που θα δημιουργηθεί από το 2013 και μετά δικαιώματα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής έχει επίσης την ευθύνη να συντάσσει και να υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης έναν κατάλογο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών.


Μιλάμε για ένα τεράστιο πλέγμα οδηγιών, η 91, η 8 για την συμπαραγωγή, η 32, οι οδηγίες για την ενεργειακή σήμανση των συσκευών, η νέα οδηγία που ψηφίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες για τις ΑΠΕ. Όλες αυτές οι οδηγίες προβλέπουν ετήσια σχέδια δράσης, προβλέπουν εκθέσεις, προβλέπουν πληροφορίες απολογισμού και στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αυτά τα ρυθμίζουμε με αυτή τη διάταξη.


Δημιουργείται επίσης και μια Εθνική Επιτροπή Εξοικονόμησης Ενέργειας έτσι ώστε να ανοίξει ένα πεδίο διαλόγου με όλους τους φορείς, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την κεντρική, αλλά και περιφερειακή διοίκηση, η οποία θα αποτιμά η Επιτροπή την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και θα εισηγείται άλλα έτσι ώστε να πετύχουμε τον ενδιάμεσο στόχο το 9% και τον τελικό του 20%.


Δημιουργούμε επίσης έναν ειδικό διαδικτυακό χώρο, ένα portal για τις ΑΠΕ και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η τεχνική υποδομή για τη δημιουργία αυτού του portal έχει ήδη ενταχθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με υποστήριξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Είναι ένα ήδη ενταγμένο έργο και φορέας από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι το ΚΑΠΕ που να αναπτύξει αυτή την υποδομή, έτσι ώστε να υπάρχει για όλο τον κόσμο ένα δίγλωσσο site που θα δίνει όλες τις πληροφορίες που ισχύουν στη χώρα μας σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα.


Τώρα για τους τηλεμετρητές που είπε ο Υπουργός, το πιλοτικό της ΔΕΗ, αλλά και το έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, να προσθέσω ότι μέσα από το νομοσχέδιο αυτό υπάρχει πλέον η υποχρέωση στις νέες οικοδομές ή στις οικοδομές που ανακαινίζονται ριζικά ή στις οικοδομές που δεν ανακαινίζονται, δεν είναι νέες, αλλά αντικαθιστούν τα ρολόγια τους, να μπαίνει ψηφιακός τηλεμετρητής από εδώ και μπρος από την ψήφιση του νομοσχεδίου.


Τελευταίο, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Στην ουσία αυτό που γίνεται είναι η εισαγωγή χρηματοοικονομικής τεχνικής μέσα στα προγράμματα. Έχουμε μέχρι στιγμής όλοι συνηθίσει το κίνητρο να είναι αποκλειστικά απευθείας επιχορήγηση είτε αφορά επενδύσεις εμπορικού χαρακτήρα είτε αφορά κίνητρα στον οικιακό τομέα.


Μέσα από το νομοσχέδιο αυτό εισάγουμε αυτή την αρχή της χρηματοοικονομικής τεχνικής έτσι ώστε κάποιος άλλος και όχι ο χρήστης να είναι αυτός ο οποίος θα συγκεντρώνει τα κεφάλαια, θα υποβάλλει το σχέδιο, θα τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα και θα δίνει ένα ολοκληρωμένο προϊόν στον χρήστη και κυρίως αυτό αφορά βέβαια και τα μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα της χώρας μας τα οποία απαιτούν τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να έρθουν στο κατάλληλο επίπεδο ενεργειακής εξοικονόμησης.


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τώρα σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα θέλω να σας πω ότι σε ό,τι σχετίζεται με μας, ο σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε αμέσως τους επόμενους μήνες. Δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε μια ημέρα δηλαδή, τόσο όσον αφορά την εξειδίκευση των προβλέψεων για τις ενεργειακές εταιρείες, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, όσο φυσικά και των προβλέψεων για το Πράσινο Ταμείο.


Υπάρχουν άλλα μέτρα για τα οποία είμαστε συναρμόδιοι με άλλα Υπουργεία. Παραδείγματος χάρη, το μέτρο για τις προμήθειες οχημάτων του Δημοσίου με το οποίο είμαστε συναρμόδιοι με το Οικονομίας, με το Εσωτερικών και με το Μεταφορών. Εκεί θα συνεννοηθούμε με τα συναρμόδια Υπουργεία και όταν το νομοσχέδιο παρουσιαστεί στη Βουλή θα υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις δηλαδή για τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία δεν θέλουμε από τώρα να τα πούμε διότι περιμένουμε τις υπογραφές των συναρμόδιων Υπουργών τις επόμενες ημέρες και τις τελικές συνεννοήσεις για να καθοριστούν τέτοιου είδους παράμετροι.


Βούληση της κυβέρνησης πάντως είναι να προχωρήσουμε άμεσα διότι, όπως σας είπα, αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας η ενεργειακή εξοικονόμηση και καθυστερώντας ζημιώνουμε τη χώρα.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάνω σ’ αυτό που μόλις είπατε κ. Υπουργέ, επειδή αυτό το σχέδιο νόμου το έχουμε δει πριν από έξι – οκτώ μήνες…


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τη διαβούλευση.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι. Καταρχήν πότε θα κατατεθεί στη Βουλή για να γίνει πράγματι σχέδιο νόμου και κατά δεύτερο λόγο στο προσχέδιο που είχαμε δει προβλέπονταν πάρα πολλές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκύκλιοι, τέλος πάντων διάφορες διοικητικές πράξεις εφαρμογής του νομοσχεδίου. Συνεχίζουν να προβλέπονται όλα αυτά, που σημαίνει σε κανένα χρόνο θα αρχίσει να υλοποιείται;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω για το πρώτο και θα σας απαντήσω γενικώς για το δεύτερο. Οι διαδικασίες της Βουλής έχουν αλλάξει. Προβλέπεται πια να αποστέλλεται από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό στον Πρόεδρο της Βουλής ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο να παρουσιάζει τις γενικές αρχές του νομοσχεδίου του και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση στη Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής και κατόπιν εισάγεται κανονικά προς ψήφιση.


Σήμερα λοιπόν εγώ θα στείλω το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Σιούφα, έτσι ώστε όποτε ο ίδιος νομίζει να γίνει η σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Εκεί λαμβάνονται υπόψιν οι παρατηρήσεις και των Βουλευτών, στο βαθμό που η κυβέρνηση συμφωνεί βεβαίως με τις παρατηρήσεις αυτές και εν συνεχεία προωθείται το νομοσχέδιο προς ψήφιση.


Εν τω μεταξύ το νομοσχέδιο έχει αποσταλεί από μας ήδη σε άλλους συναρμόδιους Υπουργούς για να το δουν και να το υπογράψουν. Ο στόχος μας είναι να κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι.


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το διάστημα που μεσολάβησε από τη διαβούλευση μέχρι σήμερα, που η διαβούλευση κυρίως αφορούσε στην αγορά, να έρθει η ίδια η αγορά να μας προτείνει βελτιώσεις, έχουν περιοριστεί οι εξουσιοδοτικές διατάξεις. Η πιο βασική όμως εξουσιοδοτική διάταξη παραμένει το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύσταση και λειτουργία του πράσινου ταμείου.


Είναι αντιληπτό ότι ένα τέτοιο εγχείρημα το οποίο συνδυάζει το κράτος, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, πρέπει να πατά σε μια στέρεα νομική βάση. Η ίδρυση ενός τέτοιου ταμείου, ο τρόπος λειτουργίας του, διοίκησής του, άντλησης κεφαλαίων, χορήγησης πιστώσεων ή άλλων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων είναι ένα σπουδαίο θέμα. Ήδη σε αυτό το διάστημα το διαρρεύσαν των 6 μηνών το επεξεργαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα στη χρονιά να έχουμε ένα τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα προχωρήσει για την υπογραφή του.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και ειδικούς μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, λέει, και οι καταναλωτές θα μπορούν να ρυθμίζουν την κατανάλωση σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Και υπάρχουν και ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι, λέει, θα κάνουν ενεργειακούς ελέγχους. Τι είναι οι πραγματικές ανάγκες; Δηλαδή τι θα λέμε; Θα κάνετε μπάνιο ας πούμε και το θερμοσίφωνο θα το ανάβετε από τις 7 μέχρι τις 7:15, ένα 15λεπτο ας πούμε, ή 13 λεπτά, 12,5; Ποια είναι η πραγματική ανάγκη για να κάνουμε ένα μπάνιο; Ή ξέρω γω τι είναι αυτοί οι ειδικοί καταμετρητές κατανάλωσης; Ποιος θα τους πληρώσει; Ποιος θα τους βάλει; Και όσο για τους ελεγκτές-επιθεωρητές, τι θα είναι αυτοί; Θα έρχονται σπίτι και θα σου λένε: ξέρεις, σήμερα εσύ κατανάλωσες 2,5 κιλά ενέργεια περισσότερο απ’ ό,τι έπρεπε και θα πας φυλακή; Θα πληρώσεις πρόστιμο; Τι είναι αυτά δηλαδή;


ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι ενεργειακοί επιθεωρητές προβλέπονται ήδη από τη νομοθεσία και προβλέπονται άλλωστε και κατ’ επιταγήν του Κοινοτικού Δικαίου.


Ο ρόλος της ύπαρξης ενεργειακών επιθεωρητών είναι η υποβοήθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης. Δηλαδή είναι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΕΝΑΚ, το οποίο είναι ακόμα σχέδιο αλλά θα οριστικοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις. Είναι πιστοποιημένοι λοιπόν και έχουν αρμοδιότητα σε σχέση με το επίπεδο της ενεργειακής κατανάλωσης, τη διαπίστωση του βαθμού ενεργειακής κατανάλωσης.
Λειτουργούν δηλαδή, για να το πω πιο απλά, ως σύμβουλοι του πολίτη, ως σύμβουλοι του καταναλωτή, προκειμένου να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα στην οικιακή κατανάλωση και να έχει λιγότερη κατανάλωση ρεύματος, φυσικού αερίου, ενέργειας γενικότερα. Επομένως δεν είναι μπαμπούλες, είναι σύμβουλοι και σύμμαχοι του πολίτη.


Σε σχέση με την τηλεμέτρηση, δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι φοβερά πρωτότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάνουμε κάτι πρωτότυπο σε ελληνικό επίπεδο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία με την τηλεμέτρηση.


Και με αυτό τον τρόπο έχεις ως πάροχος μια καλύτερη εικόνα, ένα πιο σύγχρονο δίκτυο, έναν καλύτερο έλεγχο πάνω στο δίκτυό σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο καταναλωτής έχει πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση ρεύματος, από τα στοιχεία που έχει τώρα απλά και μόνο από το λογαριασμό του και με αυτό τον τρόπο, έχοντας στοιχεία για την κατανάλωση του περασμένου χρόνου, έχοντας στοιχεία για τη μέση κατανάλωση ενός αντίστοιχου καταναλωτή στην πατρίδα μας ή σε κάποιες άλλες χώρες, μπορεί να κάνει το λογαριασμό του.


Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν -είμαστε ελεύθερη δημοκρατική χώρα- να καταναλώνει λιγότερη ή περισσότερη ενέργεια, πιστεύουμε όμως ότι με όλους αυτούς τους μηχανισμούς ερχόμαστε και βοηθάμε τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. Πράγμα που είναι καλό για τη χώρα, καλό για το περιβάλλον και καλό για την τσέπη του καταναλωτή.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πληρώνει ο καταναλωτής τον τηλεμετρητή; Ή η ΔΕΗ; Ή θα είναι μισό-μισό; Ποιος πληρώνει τον τηλεμετρητή;


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να δώσω ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε ένα νοικοκυριό που έχει 8.000 κιλοβατώρες το χρόνο κατανάλωση. Με τον τηλεμετρητή ο πάροχος, ο όποιος πάροχος στο μέλλον, σήμερα η ΔΕΗ, ο όποιος πάροχος στο μέλλον, τον ενημερώνει ηλεκτρονικά στο e-mail του ή με έντυπο ποιες ήταν οι ωριαίες καταναλώσεις της προηγούμενης χρονιάς, πόσο του κόστισαν ανάλογα, έτσι ώστε να τον συμβουλέψει αν μπορεί να προσαρμόσει τη ζωή του χρησιμοποιώντας το νυχτερινό τιμολόγιο για παράδειγμα. Εάν του πει ότι: τις μεγάλες καταναλώσεις ας πούμε τις είχες τις ώρες της αιχμής ενώ θα μπορούσες να τις κάνεις (για πλυντήριο, για οτιδήποτε άλλο) στο νυχτερινό, κάν’ το διότι θα κερδίσεις, το ποσοτικοποιεί, θα κερδίσεις το χρόνο τόσα ευρώ. Αυτό είναι στην ουσία το μήνυμα που δίνει ο τηλεμετρητής.


Δεύτερον, δεν χρειάζεται ο πάροχος να κινητοποιεί έναν ολόκληρο μηχανισμό καταγραφής της κατανάλωσης από τους αναλογικούς μετρητές. Και έχει βέβαια συγκριτικά στοιχεία, ο πάροχος ή οι πάροχοι συνολικά, ανά περιοχή κατανάλωσης. Δηλαδή φανταστείτε ένα λεκανοπέδιο όπου όλοι οι καταναλωτές έχουν τηλεμετρητές. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις πού κινούνται οι καταναλώσεις σου, σε ποιες περιοχές, να δεις τα δίκτυά σου, να δεις πού πρέπει να κάνεις επενδύσεις. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.


Όπως λοιπόν σήμερα δίδονται και οι αναλογικοί τηλεμετρητές, έτσι και στο μέλλον οι πάροχοι θα εγκαθιστούν τους τηλεμετρητές. Αυτό το κόστος μπορεί είτε να επιμερίζεται στο τιμολόγιο σε βάθος χρόνου, είναι ελεύθερο να επιλέξει ο καταναλωτής. Μπορεί να το αγοράσει, μπορεί να το πληρώσει εφάπαξ, μπορεί να το αποσβέσει. Πάντως στο ΕΣΠΑ ήδη ανακοινώσαμε τους 60.000 μετρητές οι οποίοι θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Αρχικά μιλάει εκτός μικροφώνου) … και για τους πολίτες είναι ένα επιπλέον κόστος. Αντικαθίσταται ο μετρητής. Το ΕΣΠΑ δίνει το 40% της χρηματοδότησης και το άλλο 60% ανήκει στον καταναλωτή; Ή είναι αλλιώτικα τα πράγματα;


Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί τον καταναλωτή. Χρηματοδοτεί τη ΔΕΗ, η οποία θα κάνει την αγορά όλων αυτών των τηλεμετρητών. Τους οποίους θα τους δώσει στους καταναλωτές όπως δίδει τους σημερινούς αναλογικούς, χωρίς καμία επιβάρυνση. Όπως δίδει τους αναλογικούς.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Θα έρθει κάποια μέρα που θα είναι υποχρεωτικοί; Δηλαδή θα πεις από το

Μετάβαση στο περιεχόμενο