Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη δικτύου μέτρησης ακτινοβολίας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως σας είχα πει πριν από ένα-δυο μήνες, η Κυβέρνηση είχε σκεφτεί να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με τα επίπεδα της ακτινοβολίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, είτε μιλάμε για την τηλεφωνία είτε μιλάμε για ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, γενικότερα όλο το θέμα αυτό.
Μελετήσαμε το ζήτημα και σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε ως Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, που αφορά στο ζήτημα αυτό, στο θέμα δηλαδή της ακτινοβολίας και της προστασίας επομένως της δημόσιας υγείας, αλλά αφορά και σε άλλα επιμέρους θέματα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση διότι είναι διαπιστωμένο πως υπάρχει ανησυχία των πολιτών για το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν μια σειρά πηγές παραγωγής ακτινοβολίας οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν και επίσης είναι προφανές ότι σε χώρες σαν και τη δική μας, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη, έγκυρη ενημέρωση του πολίτη γι’ αυτά τα ζητήματα.
Αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι μια δική μας αν θέλετε πατέντα. Είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο ισχύει ήδη σε μια γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιταλία. Και πρόκειται για ένα παρατηρητήριο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ένα ουσιαστικά ΠΕΡΠΑ στον τομέα αυτό των τηλεπικοινωνιών.
Ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός: Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός δικτύου το οποίο θα καλύπτει όλη τη χώρα με σκοπό τη συνεχή μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Με μετρήσεις οι οποίες θα διεξάγονται σε συνεχή βάση, σε 24ωρη βάση, καταγράφοντας το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από διάφορες πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ κ.ο.κ.
Ο στόχος είναι να υπάρξει προστασία των πολιτών, πρώτον με συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων για ασφαλή έκθεση το κοινού, διότι όρια υπάρχουν, έχουν τεθεί, προβλέπονται από τη νομοθεσία, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τηρούνται κιόλας αυτά τα όρια της ακτινοβολίας.
Και δεύτερον, με άμεση και έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και του κοινού για τα αποτελέσματα των μετρήσεων μέσω του internet. Μας ενδιαφέρει δηλαδή και με τρόπο αντικειμενικό να έχουμε μετρήσεις για τον τρόπο και τα επίπεδα της ακτινοβολίας, αλλά ταυτόχρονα να είναι διαθέσιμη σε κάθε Έλληνα πολίτη ουσιαστικά αυτή η πληροφόρηση, προκειμένου αν θέλει να κινηθεί και νομικά εναντίον όποιου ο ίδιος νομίζει και όποιου προβλέπει ο νόμος.
Πώς θα γίνει πιο συγκεκριμένο αυτό. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω ενός διασυνδεδεμένου δικτύου, στο οποίο υπάρχουν τριών ειδών σταθμοί μέτρησης των τιμών ακτινοβολίας: σταθεροί, κινητοί και φορητοί. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε τις διαφορές τους. Και κατόπιν, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές επεξεργάζονται τις μετρούμενες τιμές που προβάλλονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή.
Έτσι, θα μπορεί να ξέρει ο κάτοικος ας πούμε της Βοιωτίας ότι στο Δήμο Θηβαίων τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι αυτά και επομένως είναι μέσα στα όρια που προβλέπει η νομοθεσία, ή δεν είναι μέσα στα όρια που προβλέπει η νομοθεσία.
Αυτό το σχέδιο θα προχωρήσει με συντονισμό δικό μας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με χρηματοδότηση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και με καθορισμό διαφόρων τεχνικών απαιτήσεων από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Το σύστημα θα λειτουργήσει στη συνέχεια -τεχνικά εννοώ- με ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με την οποία έχουμε έρθει ήδη σε συνεννόηση, όπως έχουμε έρθει ήδη σε συνεννόηση και με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο δηλαδή που εποπτεύει την Αρχή αυτή, το οποίο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Θεωρούμε ότι το δίκτυο αυτό θα είναι αξιόπιστο, καθώς θα έχει στήριξη και από μας και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Υπάρχει προφανώς και τεχνική αξιοπιστία, υπάρχει συνεννόηση ήδη με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να υπάρξει διαπίστευση όπως λέγεται του συστήματος αυτού κατά τα πρότυπα ISO –και υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτή η πιστοποίηση- και θεωρούμε σε αυτή τη φάση ότι μπορεί να έχουμε αυτή την πανελλαδική κάλυψη μέσω 1.000 σταθμών περίπου, έχοντας 70% σταθερούς σταθμούς, 30% κινητούς σταθμούς και 5 φορητούς σταθμούς μέτρησης.
Βέβαια πρέπει να σας πω ότι στη συνέχεια, όταν δηλαδή το νομοσχέδιο αυτό θα γίνει νόμος, θα υπάρξει μελέτη από ειδικούς έτσι ώστε συγκεκριμένα πια να ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί αυτό το σχέδιο. Αλλά η πρώτη εκτίμηση που κάναμε, μιλώντας αν θέλετε και με την ΕΕΤΤ (με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) και με εμπειρογνώμονες του χώρου είναι αυτή η οποία σας παρουσιάζουμε.
Σήμερα, όπως σημείωσα και προηγουμένως, παρουσιάζουμε το προσχέδιο νόμου. Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση, με την επιστημονική κοινότητα, με τις ενώσεις καταναλωτών, με κάθε ενδιαφερόμενο. Η διαβούλευση αυτή υπολογίζουμε να κρατήσει περί τον ένα μήνα. Αν ο χρόνος δεν επαρκέσει μπορούμε να δώσουμε μια παράταση. Αλλά νομίζουμε καταρχήν ότι είναι επαρκής ο χρόνος.
Στη συνέχεια θα πρέπει να επεξεργαστούμε τις προτάσεις οι οποίες θα έρθουν από αυτές τις πλευρές. Και θέλω να σας πω ότι περιμένουμε και τη δική σας συμβολή, και τη συμβολή των μέσων ενημέρωσης
προς αυτή την κατεύθυνση. Θα επεξεργαστούμε τις προτάσεις αυτές και θεωρούμε ότι σε δύο-τρεις μήνες, μετά το πέρας της διαβούλευσης θα κατατεθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πειραματική λειτουργία του σχεδίου θα είναι το 2009 και 2010 (τέλος του 2008 εν πάση περιπτώσει αλλά επειδή θα μείνουν ένας-δυο μήνες καταλαβαίνετε ότι δεν το λογαριάζουμε) και η πλήρης λειτουργία του δικτύου αυτού υπολογίζουμε να είναι τέλη του 2010 – αρχές του 2011.
Το κόστος του, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει από τους τεχνικούς μας, πρέπει να είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια €, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.
Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον Γενικό, τον κ. Αναστασόπουλο, προκειμένου να σας μιλήσει περισσότερο τεχνικά για το συγκεκριμένο σχέδιο και επίσης να αναφερθεί και στις άλλες διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, οι οποίες έχουν προκύψει είτε λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας, είτε λόγω αποφάσεων των δικαστηρίων (μία αφορά κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τις οποίες υπήρξαν μάλιστα δημοσιεύματα και στον κυριακάτικο τύπο), είτε λόγω του ότι έχει προκύψει από την εμπειρία της εφαρμογής του νόμου ότι κάποιες διατάξεις θα πρέπει να τροποποιηθούν. Υπάρχουν όμως και άλλες διατάξεις οι οποίες δεν τροποποιούν το νόμο αλλά είναι καινούριες διατάξεις για να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία, η προώθηση μέτρων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Εννοείται ότι όχι μόνο ως προς το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου αλλά και ως προς το δεύτερο, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για το χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω λίγο στο θέμα που άφησε ο Υπουργός ανοιχτό για τον ορισμό των τμημάτων του δικτύου. Αναφερθήκαμε σε σταθερούς, κινητούς και φορητούς σταθμούς. Τι εννοούμε με αυτό:
Επειδή η κάλυψη με σταθερούς σταθμούς όλης της χώρας θα είχε ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος και τεχνικά θα έλεγα ότι δεν είναι και δυνατόν εκατό τοις εκατό, έχουμε σκεφτεί ένα υβριδικό, ένα μικτό σύστημα, όπου θα υπάρχουν σε καίρια και συγκεκριμένα σημεία υψηλής ευαισθησίας ας το πούμε (και αυτά είναι τα σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, χώροι συγκέντρωσης μεγάλου πληθυσμού) σταθεροί σταθμοί, μόνιμοι, θα έχουμε ένα τμήμα 30% περίπου των σταθμών μέτρησης οι οποίοι θα είναι κινητοί (όταν λέμε κινητοί εννοούμε τους τοποθετούμε μόνοι μας σε ένα σημείο, μετά από μία περίοδο κάποιων μηνών σε ένα άλλο σημείο, άρα καλύπτουμε πολύ περισσότερο χώρο) και θα υποστηριχθεί το δίκτυο και από έναν αριθμό φορητών σταθμών, οι οποίοι εκτός από τις βασικές μετρήσεις που θα μας παρέχουν οι σταθεροί σταθμοί θα έχουν και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να κάνουν την ανάλυση των συχνοτήτων ως προς την πηγή τους. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο δεχόμαστε ένα θα το έλεγα σύνολο ακτινοβολιών οι οποίες προέρχονται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ακόμα και από τα ραντάρ τα οποία λειτουργούν (του στρατού, των αεροδρομίων κλπ). Η συχνότητα αυτή αθροίζεται πάνω μας. Δηλαδή δεν είναι η μία καλύτερη ή χειρότερη από την άλλη, αλλά δεχόμαστε ένα σύνολο. Οι σταθμοί μας οι οποίοι θα τοποθετήσουμε στο δίκτυο αυτό θα μετρούν το σύνολο, τουλάχιστον το σύνολο. Που σημαίνει τι: Ότι δεν μπορεί καμία από τις συνιστώσες του να το υπερβαίνει.
Αν λοιπόν το συνολικό επίπεδο ακτινοβολίας που δεχόμεθα είναι κάτω από τα όρια, σημαίνει ότι καμία πηγή άλλη δεν μπορεί να εκπέμπει κάτι παραπάνω. Γιατί έχουμε μετρήσει το σύνολο, το άθροισμα. Αν όμως η μέτρηση αυτή μας δώσει κόκκινο, δηλαδή υπερβαίνουμε το αποδεκτό όριο, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτόματα από ποια πηγή προέρχεται η υπερβολή έκλυση ακτινοβολίας. Άρα χρειαζόμαστε εκεί ειδικό εξοπλισμό ο οποίος θα πρέπει να αναλύσει πλέον το φάσμα και να πει: προέρχεται από κινητή, ή προέρχεται από ραδιοφωνικό σταθμό, ή από τηλεοπτικό.
Επειδή αυτός ο εξοπλισμός είναι πάρα πολύ ακριβός, αυτό θα εξοπλίζει ουσιαστικά τα «βανάκια» όπως λέμε, τα κινητά συνεργεία. Στο σημείο λοιπόν που εντοπίζουμε υπέρβαση, ή πλησιάζουμε υπέρβαση, θα πηγαίνει το κινητό συνεργείο και θα ελέγχει πλέον τη συγκεκριμένη πηγή ακτινοβολίας η οποία οδηγεί στην υπέρβαση.
Από κει και πέρα ενεργοποιούνται οι υφιστάμενες προβλέψεις του νόμου, όταν υπάρχει υπέρβαση παίρνει η ΕΕΑΕ τη μέτρηση, ενημερώνει την ΕΕΤΤ για τις υπόλοιπες ενέργειες. Όπως προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο, δεν αλλάζουμε τίποτα εκεί.
Άρα, η λογική του φορητού και σταθερού έρχεται από τη μία να αυξήσει τα σημεία μέτρησης και από την άλλη να μας βοηθάει όταν έχουμε υπέρβαση να εντοπίζουμε από πού προέρχεται η υπέρβαση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει ήδη εγκαταστήσει πιλοτικά ένα τέτοιο μικρό δίκτυο για να δούμε πως λειτουργεί και δύο σταθμοί μέτρησης βρίσκονται στο Υπουργείο.
Ένας είναι πίσω σας, αυτός που βλέπετε εκεί, δεν είναι κεραία, είναι σταθμός μέτρησης και έχουμε τοποθετήσει και άλλον έναν έξω στην αυλή, όπως βγαίνουμε στην έξοδο δεξιά, ο οποίος μετράει το επίπεδο πάνω σε μια κεραία κινητής ακτινοβολίας απέναντι από το Υπουργείο.
Ο λόγος δεν είναι να σας δείξουμε το επίπεδο ακτινοβολίας, είναι να σας δείξουμε πως μοιάζει ένας τέτοιος σταθμός μέτρησης. Υπάρχει ο δέκτης επάνω, είναι αυτό που είναι ο άσπρος κύλινδρος που βλέπετε, που έχει μέσα μια συστοιχία αισθητήρων, οι οποίοι δέχονται τις διαφορετικές πηγές ακτινοβολίας, το μαζεύει σε μια πλακέτα που έχει εκεί ηλεκτρονική και έχει ένα τροφοδοτικό, ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο φορτίζει τις μπαταρίες για να λειτουργεί αυτόνομα ο σταθμός και επιπλέον έχει μία μικρή συσκευή πίσω που με σήμα είτε με μήνυμα, είτε με τους 3G ψηφιακή μεταφορά δεδομένων ουσιαστικά, στέλνει σε ένα κεντρικό σημείο τις μετρήσεις που κάνει.
Εδώ το έχουμε συνδέσει με ένα laptop. Με δύο laptop στην ουσία. Το ένα laptop δείχνει τις μετρήσεις τις απέξω, δείχνει στο χάρτη που βρισκόμαστε, δείχνει το σταθμό και ποιο είναι το επίπεδο και το άλλο κάνει την μέτρηση online αυτή τη στιγμή για να δείτε πως λειτουργεί αυτό το σύστημα.
Έτσι, μαζεύονται όλες οι μετρήσεις απ’ όλους τους σταθμούς σε ένα κεντρικό σημείο, το οποίο θα είναι το control room, το κέντρο ελέγχου που θα βρίσκεται στην ΕΑΕ, θα επεξεργάζονται με ένα λογισμικό το οποίο είναι ειδικό γι’ αυτή τη δουλειά και στη συνέχεια το αποτέλεσμα απ’ τη μία θα τροφοδοτεί το Υπουργείο την ΕΣ και την ΕΑΕ που είναι οι μέτοχοι του δικτύου για να έχουμε ενημέρωση τι γίνεται και σε απλή μορφή πλέον κατανοητή και απ’ το κοινό, το οποίο θα σχεδιαστεί επί τούτου, θα είναι στο internet σε ένα portal, όπου θα μπορεί ο κάθε πολίτης να μπαίνει και να βλέπει πράσινο, δεν ξέρω τι, πορτοκαλί, κόκκινο, να βλέπει τα σημεία που υπάρχουν μετρήσεις, πότε έγινε η τελευταία μέτρηση, αν είναι θετική κλπ. Άρα, το τεχνικό σύστημα συνδυάζει τέτοιου τύπου σταθμούς μέτρησης, συν λογισμικό και διαδίκτυο, για να ενημερώνουμε τους πολίτες. Αυτό είναι το δίκτυο το οποίο θα στήσουμε.
Να σας προχωρήσω λίγο και στις λοιπές διατάξεις. Με βάση όπως είπε και ο Υπουργός τις ανάγκες και προβλήματα ή και εμπειρίες που προέκυψαν μέχρι τώρα, το σχέδιο αυτό το οποίο πάει για δημόσια διαβούλευση εμπλουτίζεται με μία σειρά από διατάξεις που κυρίως, όχι όμως όλες, είναι θέματα ενδιαφέροντος της ΕΕΤΤ, έχει δύο διατάξεις που αφορούν την εκχώρηση και το χειρισμό συχνοτήτων.
Μέχρι στιγμής κάποιες συχνότητες χειριζόταν το Υπουργείο, κάποιες συχνότητες χειριζόταν η ΕΕΤΤ. Επειδή υπήρξε κάποιο μπέρδεμα και προβλήματα στο παρελθόν, θα δώσουμε στην ΕΕΤΤ το δικαίωμα να χειρίζεται όλες αυτές τις συχνότητες, ώστε να υπάρχει μια ομοιογενής προσέγγιση. Επίσης, σε θέματα reporting, ούτως ή άλλως η ΕΕΤΤ υποβάλει μία ετήσια έκθεση πεπραγμένων αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία. Θα υπάρξει και μια πρόβλεψη να ενημερώνεται και η Βουλή, καθαρά για ενημερωτικούς λόγους, δεν αλλάζει κάτι. Και διαφάνεια.
Υπάρχει πρόβλεψη ήδη για τη θέσπιση κανονισμού και λειτουργίας διαχείρισης ΕΕΤΤ. Ερχόμαστε και διευκρινίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να περιλαμβάνεται σε αυτό. Άρα είναι διευκρινιστικό του παλαιότερου νόμου. Καθώς υπάρχουν και μια σειρά από διατάξεις που καθορίζουν με σαφήνεια παράβολα και πρόστιμα όπου το βάζει έτσι, και κάποια όρια που δεν υπήρχαν.
Να θέσω ένα παράδειγμα. Έβαζε μέχρι τώρα κάποια πρόστιμα η ΕΕΤΤ αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να υπάρχει προκαταβολή, να ορίζεται ένα ανώτατο επίπεδο προκαταβολής αυτών των προστίμων. Ορίζεται πλέον αυτό και επιτυγχάνεται έτσι και εναρμόνιση με προβλέψεις που έχουμε στις άλλες ανεξάρτητες αρχές όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι ακριβώς η ίδια λογική και τα ίδια νούμερα μάλιστα, δεν αλλάζει τίποτα εκεί.
Επίσης, υπάρχουν κάποιες διατάξεις για δορυφορικό ραδιοφάσμα, γιατί έχουν προκύψει με τις νέες τεχνολογίες νέες δυνατότητες αξιοποίησης φάσματος από το διάστημα και όπως γνωρίζετε στη θέση 39 που είμαστε υποχρεωμένοι για την κατανομή του ραδιοφάσματος έχουμε τον HELLAS-SAT τον δορυφόρο, όπου προβλέπουμε εκεί με τι τρόπο μπορεί να αξιοποιηθούν αυτές οι νέες συχνότητες.
Πρακτικά αυτά είναι τα θέματα τα σοβαρότερα, όπου δίνουν ουσιαστικά λύση σε κάποια μικρά προβλήματα και σε κάποιες ήδη διατάξεις που υπήρχαν πιο πριν.
Τελειώνοντας θα ήθελα, δεν έχει να κάνει με το σχέδιο νόμου, να σας παρουσιάσω, έχετε πάρει όλοι ένα κείμενο που παρουσιάζει ότι το Υπουργείο ανέπτυξε την κατανομή των συχνοτήτων που είναι αυτά στο χάρτη τον οποίο βλέπετε εδώ. Θα μπορούσα να τα περιγράψω με απλά λόγια, το κτηματολόγιο του φάσματος.
Γιατί όπως ξέρετε το φάσμα είναι τεράστιο και κάποιοι το αξιοποιούν και κάποιοι το παίρνουν και κάποιοι το χρησιμοποιούν. Υπήρχε, δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά υπήρχε μέσα σε νόμους. Όταν πρωτοήρθα στο Υπουργείο ζήτησα να δω την κατανομή φάσματος και μου φέρανε έναν πάκο γύρω στις 5.000 σελίδες που ήταν οι αποφάσεις, οι παλαιότεροι νόμοι, όπου όλα αυτά, που λέει ποιο έτος χρησιμότητας πάει που, υπήρξαν εκεί.
Αλλά για να μπορέσει κάποιος να το βρει, ένας μηχανικός, ένας τεχνικός του χώρου, έχει εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Κάναμε αυτό το χάρτη που είναι ένα αλφαβητάρι, το κτηματολόγιο του φάσματος. Υπάρχει κάθε συχνότητα του ραδιοφάσματος, που έχει κατανεμηθεί.
Και είναι μια διαδικασία που την ξεκινήσαμε στο Υπουργείο, πήρε κάποιους μήνες για να το ετοιμάσουμε. Είναι η έκδοση και συστηματικά ετησίως θα αναθεωρείται, ώστε να εναρμονίζεται με τις τελευταίες αποφάσεις είτε των διεθνών οργανισμών, είτε και εθνικών αποφάσεων. Είναι περισσότερο ένα εργαλείο για την αγορά η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτά από εμένα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, μέχρι τώρα λειτουργεί απ’ ότι ξέρω ένα σύστημα ΕΡΜΗΣ το οποίο υποστηρίζεται από το Ε.Μ.Π. και κάνει μετρήσεις περίπου στα πρότυπα που είπατε εσείς. Έχει σταθμούς σταθερούς, τα βάζει και στο διαδίκτυο. Προτίθεστε καταρχήν να αξιοποιήσετε αυτή την εμπειρία που έχει αυτό το σύστημα. Αυτή είναι η μια ερώτηση.Και η δεύτερη ερώτηση, θέλω να μου πείτε τα ανώτερα όρια ακτινοβολίας που θα βάλετε θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή θα θεσπίσετε αυστηρότερα όρια για την Ελλάδα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καταρχήν να σας πω ότι προφανώς θα αξιοποιήσουμε και την εμπειρία του Πολυτεχνείου και την εμπειρία της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας η οποία όπως ήδη είπε ο Γενικός σε πιλοτική επίσης βάση κάνει κάποιες μετρήσεις. Αλλά εδώ δε μιλάμε για ένα πρόγραμμα πιλοτικό. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα καλύψει ολόκληρη την επικράτεια.

Ένα πρόγραμμα το οποίο με σαφήνεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, θα μας δίνει ενημέρωση σε σχέση με τα επίπεδα ακτινοβολίας και σε εμάς και στους πολίτες, έτσι ώστε όλοι, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, να μπορεί να κάνει την παρέμβασή του στη συνέχεια προς την κατεύθυνση του να τηρηθούν οι νόμοι.
Και αυτό θέλω να είναι απολύτως σαφές. Ένα πράγμα είναι να θεσπίζεις μια νομοθετική διάταξη και ένα άλλο πράγμα είναι να την τηρείς. Εδώ πρόκειται για έναν μηχανισμό ο οποίος μας εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία μπορεί να τηρείται.
Και επίσης, δίνει κάποιες σαφείς απαντήσεις στις ανησυχίες των πολιτών, τις οποίες όλοι τις ζούμε και εμείς που πολιτευόμαστε ακόμη περισσότερο, υπό την έννοια του όταν πάμε σε διάφορες γειτονιές και μιλάμε με τους πολίτες, πάντοτε μας λένε υπάρχει μια κεραία, η κεραία αυτή μπορεί να είναι επικίνδυνη, φοβόμαστε για τα παιδιά μας, φοβόμαστε για την υγεία μας κ.ο.κ. Πράγματα τα οποία τα ζούμε όλοι κάθε μέρα.
Πρέπει να δώσουμε επιστημονικές και υπεύθυνες απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Και όπως με το ΠΕΡΠΑ έχουμε μέτρηση του επιπέδου ρύπανσης της ατμόσφαιρας, έτσι και εδώ έχουμε μία αντίστοιχη μέτρηση για την ακτινοβολία.
Από εκεί και μετά, σε σχέση με τα επίπεδα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει νόμος. Ο νόμος αυτός δεν τροποποιείται. Πριν το νόμο θέλω να σας πω ότι υπάρχει η σύσταση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης Ιουλίου του 1999 και του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 1199/519.
Και η οδηγία ICNIR της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Εμείς είμαστε αρκετά πιο κάτω από τις συστάσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από την μη ιονίζουσα ακτινοβολία.
Ο νόμος δηλαδή ο οποίος ισχύει σήμερα, ο Ν. 3431/2006 και ηλεκτρομαγνητικών επικοινωνιών, μειώνει τα όρια κατά 30% από εκείνα που ορίζει η ευρωπαϊκή σύσταση και οι διεθνείς οδηγίες και θεωρούνται από τα πλέον αυστηρά της Ευρώπης.
Επιπρόσθετα, καθορίζει ελάχιστη απόσταση από χώρους ευπαθών ομάδων, σχολεία δηλαδή, γηροκομεία, νοσοκομεία, εντός της οποίας τα όρια της εκπομπής των κατασκευών κεραιών μειώνονται κατά 10% επιπλέον και περιορίζονται δηλαδή στο 60% των ορίων που θέτει η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Άρα, στην Ελλάδα όχι μόνο ακολουθούμε τις συστάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για το θέμα αυτό, για την ακτινοβολία, αλλά είμαστε αρκετά παρακάτω. Πολύ πιο αυστηροί. Σας είπα, γενικά 30%, κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ. 60% σε σχέση με το μέσο όρο. Εμείς αυτή την ώρα εκείνο στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε, είναι κατά πόσο πραγματικά τηρείται κάτι τέτοιο.
Θέλουμε να μετρούμε την ακτινοβολία για να ξέρουμε ότι ο νόμος αυτός ο ήδη αυστηρός νόμος ο οποίος υπάρχει, πραγματικά εφαρμόζεται. Για να ξέρουμε όλοι ποιο ακριβώς είναι το περιβάλλον.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπατε ορθώς μας ενδιαφέρει το σύνολο της ακτινοβολίας που δέχεται ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει όμως ένα πρόβλημα μήπως κάποια απ’ τις πηγές κάνει υπέρβαση και κάποιες άλλες πηγές σε βάρος κάποιων άλλων;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το θέμα που θέτετε είναι σωστό. Αλλά τεχνικά για να μπορέσεις να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, κάτι πρέπει να μετρήσεις. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές πολλαπλές πηγές ακτινοβολιών, αν έβαζες έναν αισθητήρα – σε τεχνικό επίπεδο μιλάω τώρα – για κάθε μία απ’ αυτές, θα ήταν ένα τεράστιο κόστος. Και μιλάμε για πάνω από 100.000 € να πεις ότι θα τα καλύψεις όλα.

Άρα, τι λες; Πάω και μετράω το σύνολο, το οποίο ξέρω ότι το σύνολο είναι το άθροισμα όλων. Αν το σύνολο είναι κάτω από τα όρια, τι σημαίνει; Ότι καμία απ’ τις επιμέρους δεν μπορεί να είναι πάνω απ’ τα όρια. Είναι όλες κάτω απ’ τα όρια. Είναι δηλαδή κοινή λογική. Αυτό λέω.

Αν το σύνολο είναι πάνω από τα όρια, τότε να στείλω το βανάκι που έχει όλα τα όργανα τα ακριβά, για να μου εντοπίσουν ακριβώς από πού είναι η υπέρβαση. Τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένα όρια βάσει του νόμου με τα οποία δεν παίζουμε, αυτά είναι και αυτά τηρούμε και σεβόμεθα, προς αυτά πάμε και μετράμε. Δεν εισάγουμε δηλαδή ούτε αφαιρούμε κάτι άλλο.
Και τα όρια αυτά τα οποία έχουμε είναι το ευαγγέλιό μας, με βάση αυτά λειτουργούμε. Θα δείτε δε και στην επίδειξη την οποία κάνουμε, ότι σε πραγματικό επίπεδο, μιλάμε τώρα σε μια περιοχή τυχαία, είναι όντως αρκετά πιο χαμηλά. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει εξαιρετικό για να το υπερβούμε, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να συμβεί.

Άρα πρέπει να είμαστε σε θέση να μετράμε το σύνολο. Εξάλλου αν δεχθείς πολύ ακτινοβολία που υπερβαίνει το όριο, δεν έχει σημασία από πού τη δέχεσαι, σημασία έχει να μη τη δεχθείς. Άρα πρέπει να βρούμε την πηγή. Έτσι δεν είναι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω κάτι παρεμφερές: Αν καταλαβαίνω καλά το δίκτυο αυτό θα τεθεί σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία το 2010-2011, μιλάμε για τρία χρόνια από τώρα. Ως τότε όμως θα συνεχίσει να υπάρχει το υπάρχον πρόβλημα αφ’ ενός απ’ την εγκατάσταση σταθμών βάσης κυρίως σε διάφορες περιοχές της χώρας και μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής κυρίως και την ίδια στιγμή υπάρχει ένα θέμα με την αδειοδότηση των νέων εγκαταστάσεων. Υπάρχει μια πληροφορία ότι από τις 5.000 αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί στις περιφέρειες για την αδειοδότηση ισάριθμων σταθμών βάσης, δεν έχουν δοθεί περισσότερες από 150-200 εγκρίσεις. Προτίθεστε ν’ αλλάξετε τη διαδικασία της αδειοδότησης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για την αδειοδότηση των κεραιών όντως υπάρχει κατ’ αρχήν στην κοινή γνώμη μια πολύ
μεγάλη παρεξήγηση. Το βλέπω και στα τηλέφωνα που δέχομαι στο γραφείο μου, νομίζουν όλοι ότι εμείς εδώ στο Υπουργείο κάνουμε τις αδειοδοτήσεις για την τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνία. Είναι λάθος. Δεν είναι το Υπουργείο το οποίο κάνει τις αδειοδοτήσεις αυτές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 2006.
Έχουμε γνωμάτευση της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας για την ασφάλεια της αεροπλοϊας. Έχουμε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τη Γενική Γραμματεία της περιφέρειας. Αν είναι στα Γιάννενα από την περιφέρεια Ηπείρου, αν είναι στην Πάτρα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνοδευόμενη από θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, και τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ακτινοβολία. Έχουμε εκχώρηση συχνότητας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έχουμε άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και έχουμε τέλος έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομίας για την τοποθέτηση της κεραίας μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή και της Δασικής Υπηρεσίας όπου χρειάζεται.

Αυτή είναι μια ρύθμιση, αυτή είναι η ρύθμιση που ισχύει. Η ρύθμιση που ισχύει όπως καταλαβαίνετε ισχύει διότι ακριβώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος στην ελληνική κοινωνία για το πού τοποθετούνται οι κεραίες. Και ο νομοθέτης τότε ήθελε προφανώς ν’ απαντήσει σ’ αυτές τις ανησυχίες καλύπτοντας μια σειρά θεμάτων και μια σειρά υπηρεσιών. Απάντησε και σε θέματα που έχουν σχέση με τα δάση και σε θέματα που έχουν σχέση με την τοπική ανάπτυξη και σε θέματα που έχουν σχέση με την αεροπλοϊα, και στην προστασία των αρχαιοτήτων κτλ.

Αντιλαμβάνεστε ότι με δεδομένο το κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα, θα ήταν νομίζω άστοχο να έρθει κάποιος και να περιορίσει τις άδειες οι οποίες χρειάζονται παρ’ ό,τι, και το ξέρω, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας διαμαρτύρονται ως προς αυτό. αλλά νομίζω ότι θα δημιουργείτο μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θέλω δε να σας πω ότι για τα θέματα αυτά, της ακτινοβολίας, δέχομαι πάνω από 10 ερωτήσεις κάθε μήνα από συναδέλφους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο συγκεκριμένο σημείο. Και γι αυτό επιλέγουμε αυτό το δρόμο που είναι ο δρόμος της εγκυρότητας νομίζω και της αξιοπιστίας, της μέτρησης της ακτινοβολίας, για να ξέρουμε για ποιο πράγμα συζητάμε. Διότι ο καθένας έχει τη δική του θεωρία. Και μια και μιλάμε για τον καθέναν και τη δική του θεωρία, να σας πω κάτι που άκουσα προσφάτως στην τηλεόραση: Ειπώθηκε ότι στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, τα επίπεδα εκπομπής της ακτινοβολίας, τα όρια της ακτινοβολίας, είναι αρκετά παρακάτω κι από τα δικά μας και προφανώς κι από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Διερεύνησα τι συμβαίνει εκεί: Πράγματι έτσι συμβαίνει. Με μια διαφορά: ότι εκεί, προκειμένου να διασφαλίσουν κάτι τέτοιο, ότι τα όρια της ακτινοβολίας είναι χαμηλότερα, έχουν βάλει κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε κάθε 2-3 τετράγωνα. Διερωτώμαι αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ πως όχι. Εν πάση περιπτώσει όμως σας είπα, ξεκινάμε διαβούλευση με βάση αυτό το νομοσχέδιο, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και θ’ ακούσουμε κάθε πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα δε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επειδή το θέμα είναι τεχνικό κι εγώ είμαι δικηγόρος, μήπως ξέχασα κάτι;

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, σωστό είναι αυτό, απλώς να πούμε ότι τεχνικές λύσεις υπάρχουν. Υπάρχουν οι δυνατότητες, απλώς ποτέ δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δηλαδή θα πρέπει να θυσιάζεις πάντα κάτι για να κερδίζεις κάτι άλλο, σε τεχνικό επίπεδο εννοώ. Άρα λέμε, χαμηλό επίπεδο ορίων, σημαίνει πυκνό δίκτυο εκπομπής, που σημαίνει πάρα πολλές, μικρότερες βεβαίως κεραίες αλλά πολύ πιο πυκνό δίκτυο. Δεν μπορείς να το έχεις δηλαδή με αραιό δίκτυο, να έχεις και πολύ χαμηλό επίπεδο. Αλλιώς δε θα δουλεύει το σύστημα .

Πρακτικά λοιπόν μπορούμε να δοκιμάσουμε και να δούμε πιλοτικά μοντέλα και νομίζω και από τη δημόσια διαβούλευση περιμένουμε και προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Το Υπουργείο είναι ανοιχτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλά εκτός μικροφώνου)

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή την ώρα ο καθένας υποθέτει ό,τι θέλει. Θέλουμε να πάψουμε να μιλάμε με υποθέσεις…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να ρωτήσω τι πρωτοβουλίες προτίθεστε ν’ αναλάβετε για την ορθή ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, διότι εδώ πέρα έχουμε ένα κοινό το οποίο ακολουθεί τους δικηγόρους που στήνουν Επιτροπές κατ’ οίκον και Επιτροπές Πρωτοβουλίας και δεν ξέρω κι εγώ τι Επιτροπές και γίνεται το μάλε βράσε, κυρίως πιο πολύ για να εξασφαλίζουν πελατεία κι ένα δεύτερο: Απ’ ό,τι βλέπω στο νομοσχέδιο
εδώ, βλέπω το Υπουργείο Οικονομίας να μπαίνει στην ΕΕΤ, δηλαδή μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης πλέον να επιχειρεί να έχει λόγο στην ΕΕΤ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δε μπήκε μόνο του, εμείς το βάλαμε. Για ποιο λόγο το βάλαμε:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ΕΕΤ κινδυνεύει να γίνει ΔΕΚΟ στο τέλος.. .

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι. Απλώς στα οικονομικά όλων μας θα πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Ξέρετε ότι η διαφάνεια, ιδίως αυτές τις τελευταίες ημέρες έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αρκεί να μη φεύγουν πόροι από την ΕΕΤ και πηγαίνουν για να κλείνουν μαύρες τρύπες…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, ήδη προβλέπεται αυτό. Δηλαδή από τους λογαριασμούς ΕΕΤ τι budget πηγαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προβλέπεται ήδη..

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Προβλέπεται από τα τέλη συχνοτήτων τα οποία εισπράττει η ΕΕΤ ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών, όσα προβλέπονται και εισπράττονται από τους διαγωνισμούς ή από αλλού, πηγαίνει το 80% με νομοθετική ρύθμιση και κανονιστική στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το υπόλοιπο 20% το αδιάθετο ως αποθεματικό παραμένει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΕΤ και ο Υπουργός Μεταφορών για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας.

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στο πρώτο σκέλος που αναφέρεται τι πρωτοβουλίες παίρνουμε για την ενημέρωση, το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αυτή είναι η πρωτοβουλία. Και το δίκτυο που φτιάχνουμε είναι για την ενημέρωση. Σε επίπεδο τώρα λογικής, πώς λειτουργεί η ακτινοβολία, έχουν γίνει σοβαρές καμπάνιες που τις έχω δει και τις γνωρίζω, και από την ΕΕΤ και με βάση τις δυνατότητες που έχουμε βεβαίως τις οικονομικές, από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, και μέσω του internet, έχουν τυπώσει και φυλλάδια όπου εξηγούν με απλό και κατανοητό τρόπο πώς λειτουργεί η ακτινοβολία, ποιες είναι οι συνέπειες κτλ. Πιθανώς να μην έχουν φτάσει σε όλο τον κόσμο. Και όντως δεν έχουν φτάσει, γιατί αν είχαν φτάσει και είχε γίνει κατανοητό δε θα είχαμε τις αντιδράσεις..

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η ΕΕΤ πέραν των πρωτοβουλιών που έχει πάρει, από τις συζητήσεις που έχω κάνει και πρόσφατα με τον κ. Αλεξανδρίδη, καταλαβαίνω ότι στο επικοινωνιακό της πρόγραμμα το καινούργιο, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα κάποιος διαγωνισμός στην ΕΕΤ, θα συμπεριλάβει ακριβώς και μια τέτοια δράση ενημέρωσης ευρύτερα του κοινού για τα θέματα της ακτινοβολίας, πράγμα το οποίο μπορείτε να το διασταυρώσετε
και μαζί του, έχω μιλήσει με τον ίδιον τον κ. Αλεξανδρίδη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν είναι στρατηγικά λάθος ν’ αναθέτουμε τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου των Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών σ’ έναν Οργανισμό ο οποίος ασχολείται με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Δηλαδή η σύγχυση που δημιουργείται στο κοινό, ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνιστά ατομική ενέργεια ή ραδιενέργεια, δεν είναι λάθος ν’ αναθέτουμε σ’ έναν τέτοιο Οργανισμό; Θα μπορούσε να το αναλάβει κάποιος Οργανισμός, δε θα μπορούσα να φανταστώ ποιος, ίσως η ΕΕΤ, ίσως κάτι άλλο…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας απαντήσω σ’ αυτό: Το ψάξαμε κι εμείς λίγο πριν οδηγηθούμε στο αποτέλεσμα. Με τον υφιστάμενο νόμο, όταν υπάρχει πρόβλημα το οποίο αφορά την μέτρηση και πρέπει να γίνει μια μέτρηση του επιπέδου ακτινοβολίας για τις ιονίζουσες ακτινοβολίες, ήδη ο νόμος δίνει την αρμοδιότητα αυτή στην ΕΕΤ. Από κει και πέρα όντως προβληματιστήκαμε το δίκτυο να το λειτουργήσει η ΕΕΤ ή να το λειτουργήσει η ΕΑΕ. Ο λόγος που
καταλήξαμε
στην ΕΕΤ είναι η τεχνογνωσία, να μην πληρώνουμε άλλα λεφτά για να ξανανακαλύπτουμε τον τροχό. Να πάμε ν’ αναπτύξουμε δηλαδή νέα Τμήματα Δημοσίου ή ημι-Δημοσίου όπως είναι αυτοί οι Οργανισμοί, ανεξάρτητες Αρχές βεβαίως, αφού ο όρος έχει την τεχνογνωσία, έχει ήδη την ευθύνη να μετράει στο δίκτυο.
Μην ξεχνάτε ότι η ίδια η ΕΑΕ είναι αυτή που πρέπει να παρέμβει βάσει του νόμου όταν υπάρχει υπέρβαση. Τι καλύτερο λοιπόν η ίδια να παρακολουθεί το δίκτυο και βλέποντας την υπέρβαση να παρεμβαίνει με βάση τις δυνατότητες που της δίνει ήδη ο νόμος. Άρα δεν δίνουμε μια νέα αρμοδιότητα στην ΕΑΕ ουσιαστικά, είχε αυτή την ευθύνη. Κι έχει και την κατάλληλη τεχνική ικανότητα να το λειτουργήσει. Και στο θέμα της διαπίστευσης που αναφέρθηκε πιο πριν και ο Υπουργός, είναι και διαπιστευμένη ήδη από το ΕΣΥΔ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να κάνει μετρήσεις τέτοιου τύπου.
Αφού λοιπόν έχει την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία και από τη νόμο ήδη την ευθύνη, είναι και δικοί μας άνθρωποι, ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Σιμόπουλος είναι Αντιπρόεδρος…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση υπερβάσεων, ποιες θα είναι πέρα από τις δημοσιοποιήσεις του ότι σε κάποια περιοχή ας πούμε θα έχουν υπερβεί τα όρια, τι άλλο θα κάνετε από πλευράς σας;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο νόμος προβλέπει αυτή τη στιγμή αν υπάρξει υπέρβαση τι πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει η ΕΑΕ να κάνει την αναλυτική μέτρηση, να εντοπίσει ποια είναι η πηγή υπέρβασης και μετά ενημερώνει την ΕΕΤ η οποία ΕΕΤ παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις. Δεν αλλάζουμε σε καμία περίπτωση αυτό το κομμάτι, που είναι το κομμάτι της παρέμβασης, απλώς δίνουμε ένα πολύ καλό εργαλείο για να βλέπουμε ότι τηρείται
ή δεν τηρείται ο νόμος. Από τη στιγμή που δεν τηρείται υπάρχει νόμος μετά.

Ξέρετε, αυτό που λέγαμε ό

Μετάβαση στο περιεχόμενο