Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συνταξιοδοτικά ζητήματα επαγγελματιών οδικών μεταφορών

Με επιστολή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 προς τους εκπροσώπους φορτηγών ΔΧ, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, δεσμεύτηκε ότι εντός του 2010 θα προχωρούσε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά ζητήματα του εν λόγω κλάδου.

Α.Π. 9689/24-01-2011

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1)    ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2)    ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδοτικά ζητήματα επαγγελματιών οδικών μεταφορών

Με επιστολή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 προς τους εκπροσώπους φορτηγών ΔΧ, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, δεσμεύτηκε ότι εντός του 2010 θα προχωρούσε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά ζητήματα του εν λόγω κλάδου. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό:

«1. Οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΑ πριν το 1993, που συνταξιοδοτούνται από 1/1/2011 και εφεξής από τον ΟΑΕΕ, για τον υπολογισμό της σύνταξης εντάσσονται από την ΠΟ3 κατηγορία στην ΠΟ5 για τα χρόνια που έχουν συμπληρώσει στο ΤΣΑ μέχρι 31/12/2006.

2. Η ένταξη στην κατηγορία αυτή γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και καταβολή πρόσθετης εισφοράς 250 € για κάθε έτος ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί στο ΤΣΑ μέχρι 31/12/2006.

3. Για τα έτη από 1/1/2001 και εφεξής η σύνταξη υπολογίζεται  με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχουν ενταχθεί οι παραπάνω ασφαλισμένοι (ΠΟ4  και ΠΟ6).

4. Η καταβαλλόμενη σύνταξη και στις δύο περιπτώσεις ανέρχεται στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014.

5. Με τη ρύθμιση αυτή οι δικαιούχοι με 35 χρόνια ασφάλισης θα λάβουν σε ετήσια βάση αύξηση ύψους 2350 €. Οι έχοντες περισσότερα χρόνια ασφάλισης θα λάβουν ακόμα μεγαλύτερο ποσό.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιληφθούν σε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός του έτους».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1)    Γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω δεσμεύσεις;

2)    Πότε σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη ρύθμιση των συγκεκριμένων ζητημάτων;

Μετάβαση στο περιεχόμενο