Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Σύσταση Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής για τη μετεξέλιξη της Ολυμπιακής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tετάρτη 6η Φεβρουαρίου, 2008
κκ Συντάκτες ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύσταση Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής  για τη μετεξέλιξη της Ολυμπιακής
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη μετά από εξουσιοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, συστήθηκε Μικτή Συντονιστική Επιτροπή για τη μετεξέλιξη της Ολυμπιακής σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με τρόπο, που να εξυπηρετεί την ελληνική οικονομία, να καλύπτει επαρκώς τις συγκοινωνιακές ανάγκες και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων με βάση τις ήδη γνωστές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, καθώς και εξειδικευμένοι τεχνοκράτες, καθηγητές και επιστήμονες.
Το αντικείμενο της Συντονιστικής Επιτροπής θα είναι:
– η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τη χώρα και για την Ολυμπιακή,
– η ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου με τους εργαζομένους, ώστε να υπάρξει κοινή προσπάθεια για μια μόνιμη και βιώσιμη λύση,
– ο επακριβής προσδιορισμός των τεχνικών πλευρών της λύσης για την νέα εταιρική μορφή της Ολυμπιακής καθώς και η επίβλεψη της διαδικασίας εξεύρεσης υποψηφίων επενδυτών.
Στόχος είναι η επιλογή ενός σχήματος, το οποίο θα είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα έχει αναπτυξιακές προοπτικές και θα μπορεί να προσελκύσει αξιόπιστους επενδυτές.
Τα μέλη της Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι:
1. Μαμμωνάς Δημοσθένης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αναπληρωτή τον Κοντό Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης.
2. Μαντζουνέας Ηλίας, Προϊστάμενος Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Αργυρού Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με αναπληρωτή τον Γρίβα Αθανάσιο, Διευθυντή Διοικητικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Κατσιμίχας Αλέξανδρος, Τμηματάρχης Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Λεβέντης Γεώργιος, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
6. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
7. Μπενόπουλος Γιάννος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ».
8. Παπαδημητρίου Πύρρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ».
9. Κεφαλογιάννης Μιχάλης, Οικονομολόγος.
10. Ψάρρας Αλκιβιάδης, Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου.
Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα είναι η LAZARD & CO LIMITED και τρεις ελληνικές τράπεζες η NBG INTERNATIONAL LIMITED, η ALPHA BANK AE και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Νομικοί Σύμβουλοι θα είναι τα γραφεία Μ. & Π. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ (νομικοί σύμβουλοι για θέματα εθνικού δικαίου) και HOWREY LLP (νομικοί σύμβουλοι για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου).
Από το Γραφείο Τύπου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tετάρτη 6η Φεβρουαρίου, 2008

 

Σύσταση Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής  για τη μετεξέλιξη της Ολυμπιακής

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη μετά από εξουσιοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, συστήθηκε Μικτή Συντονιστική Επιτροπή για τη μετεξέλιξη της Ολυμπιακής σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με τρόπο, που να εξυπηρετεί την ελληνική οικονομία, να καλύπτει επαρκώς τις συγκοινωνιακές ανάγκες και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων με βάση τις ήδη γνωστές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.  
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, καθώς και εξειδικευμένοι τεχνοκράτες, καθηγητές και επιστήμονες. Το αντικείμενο της Συντονιστικής Επιτροπής θα είναι: – η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τη χώρα και για την Ολυμπιακή,- η ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου με τους εργαζομένους, ώστε να υπάρξει κοινή προσπάθεια για μια μόνιμη και βιώσιμη λύση,- ο επακριβής προσδιορισμός των τεχνικών πλευρών της λύσης για την νέα εταιρική μορφή της Ολυμπιακής καθώς και η επίβλεψη της διαδικασίας εξεύρεσης υποψηφίων επενδυτών. Στόχος είναι η επιλογή ενός σχήματος, το οποίο θα είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα έχει αναπτυξιακές προοπτικές και θα μπορεί να προσελκύσει αξιόπιστους επενδυτές.   Τα μέλη της Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι:1. Μαμμωνάς Δημοσθένης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με αναπληρωτή τον Κοντό Δημήτριο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης.2. Μαντζουνέας Ηλίας, Προϊστάμενος Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.3. Αργυρού Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με αναπληρωτή τον Γρίβα Αθανάσιο, Διευθυντή Διοικητικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.4. Κατσιμίχας Αλέξανδρος, Τμηματάρχης Διεύθυνσης ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.5. Λεβέντης Γεώργιος, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.6. Χρυσανθάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.7. Μπενόπουλος Γιάννος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ».8. Παπαδημητρίου Πύρρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ». 9. Κεφαλογιάννης Μιχάλης, Οικονομολόγος. 10. Ψάρρας Αλκιβιάδης, Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα είναι η LAZARD & CO LIMITED και τρεις ελληνικές τράπεζες η NBG INTERNATIONAL LIMITED, η ALPHA BANK AE και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. Νομικοί Σύμβουλοι θα είναι τα γραφεία Μ. & Π. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ (νομικοί σύμβουλοι για θέματα εθνικού δικαίου) και HOWREY LLP (νομικοί σύμβουλοι για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου).  Από το Γραφείο Τύπου

Μετάβαση στο περιεχόμενο