Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών

 

Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών 

 

 

Συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστής Χατζηδάκης.
Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η νέα δέσμη μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η πρόταση που συζητήθηκε τροποποιεί σημαντικά το υπάρχον πλαίσιο, ειδικά ως προς τη δικαιοδοσία των ρυθμιστικών αρχών, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα θέματα διαχείρισης συχνοτήτων. Το Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση της Γαλλικής Προεδρίας, με βάση την οποία:
α) επισημοποιείται ο ρόλος της Ομάδας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, η οποία πλέον θα επικουρεί τη συνεκτική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά τη δημιουργία κοινοτικού οργάνου για το σκοπό αυτό,
β) υιοθετείται, μόνο ως έσχατο μέτρο και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ο λειτουργικός διαχωρισμός – δηλαδή ο διαχωρισμός υποδομής και υπηρεσιών του βασικού παρόχου – έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανταγωνισμού. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι η μόνιμη αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές του βασικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου από τους εναλλακτικούς παρόχους, η απουσία προοπτικής ανταγωνισμού υποδομής εντός εύλογου χρονικού ορίζοντα, και η προηγούμενη εφαρμογή όλων των άλλων δυνατών επανορθωτικών μέτρων από τον εθνικό ρυθμιστή,
γ) προστατεύονται αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, παρέχονται περισσότερες εγγυήσεις μέσω και των εθνικών αρχών για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (αριθμός 112). Υποχρεώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών να ενημερώνουν τους καταναλωτές σε περίπτωση που κινδυνεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα εξαιτίας παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου. Και καθιερώνονται αυστηρότερες υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών για την καταπολέμηση των «ανεπίκλητων» μηνυμάτων (spam).
δ) εισάγεται υποχρέωση των εθνικών ρυθμιστών να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, διευκολύνοντας ιδιαίτερα την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, και στο σχετικό πρόγραμμα της Ελλάδας για το δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς που θα προχωρήσει με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.
Οι Υπουργοί Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ κατ’ αρχήν ενέκριναν, επίσης, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία παρατείνεται για τρία ακόμα χρόνια η ισχύς του Κανονισμού για τις κλήσεις περιαγωγής (roaming). Ήδη, με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2007, οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη έχουν επωφεληθεί από σημαντική εξοικονόμηση, της τάξης του 60%, όταν πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις κατά τη διάρκεια ταξιδιών, διακοπών ή μετακινήσεων για επαγγελματικούς λόγους. Η πτωτική τάση των τιμών προβλέπεται να συνεχιστεί έως το 2012, με ετήσια μείωσή τους κατά 3 λεπτά του ευρώ για κάθε λεπτό χρόνου ομιλίας. Επιπλέον, οι Υπουργοί συμφώνησαν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις σχετικά με το roaming και στις υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων (MMS και άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα). Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ελαττωθούν σημαντικά οι τιμές, π.χ. το μέσο ευρωπαϊκό κόστος ανά SMS θα μειωθεί από €0,29 σε €0,11 μήνυμα, δηλαδή θα υπάρξει μείωση περίπου 60%.
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινές αποφάσεις είναι σημαντικές τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και για τους καταναλωτές. Για τις επιχειρήσεις, διότι δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο λειτουργίας προσαρμοσμένο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού και για την προώθηση των επενδύσεων σε υποδομές και ειδικότερα σε δίκτυα νέας γενιάς. Για τους πολίτες, διότι θωρακίζονται τα ατομικά τους δικαιώματα, αλλά και διότι προστατεύονται ως καταναλωτές με τη χρονική επέκταση των ρυθμίσεων για το roaming και τη συμπερίληψη των μηνυμάτων στον Κανονισμό.»
Από το Γραφείο Τύπου

Συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστής Χατζηδάκης. 
Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η νέα δέσμη μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η πρόταση που συζητήθηκε τροποποιεί σημαντικά το υπάρχον πλαίσιο, ειδικά ως προς τη δικαιοδοσία των ρυθμιστικών αρχών, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα θέματα διαχείρισης συχνοτήτων. Το Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση της Γαλλικής Προεδρίας, με βάση την οποία:
α) επισημοποιείται ο ρόλος της Ομάδας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, η οποία πλέον θα επικουρεί τη συνεκτική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά τη δημιουργία κοινοτικού οργάνου για το σκοπό αυτό,β) υιοθετείται, μόνο ως έσχατο μέτρο και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ο λειτουργικός διαχωρισμός – δηλαδή ο διαχωρισμός υποδομής και υπηρεσιών του βασικού παρόχου – έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανταγωνισμού. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι η μόνιμη αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές του βασικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου από τους εναλλακτικούς παρόχους, η απουσία προοπτικής ανταγωνισμού υποδομής εντός εύλογου χρονικού ορίζοντα, και η προηγούμενη εφαρμογή όλων των άλλων δυνατών επανορθωτικών μέτρων από τον εθνικό ρυθμιστή,γ) προστατεύονται αποτελεσματικότερα τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, παρέχονται περισσότερες εγγυήσεις μέσω και των εθνικών αρχών για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (αριθμός 112). Υποχρεώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών να ενημερώνουν τους καταναλωτές σε περίπτωση που κινδυνεύσουν τα προσωπικά τους δεδομένα εξαιτίας παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου. Και καθιερώνονται αυστηρότερες υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών για την καταπολέμηση των «ανεπίκλητων» μηνυμάτων (spam). δ) εισάγεται υποχρέωση των εθνικών ρυθμιστών να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, διευκολύνοντας ιδιαίτερα την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, και στο σχετικό πρόγραμμα της Ελλάδας για το δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς που θα προχωρήσει με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Οι Υπουργοί Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ κατ’ αρχήν ενέκριναν, επίσης, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία παρατείνεται για τρία ακόμα χρόνια η ισχύς του Κανονισμού για τις κλήσεις περιαγωγής (roaming). Ήδη, με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2007, οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη έχουν επωφεληθεί από σημαντική εξοικονόμηση, της τάξης του 60%, όταν πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις κατά τη διάρκεια ταξιδιών, διακοπών ή μετακινήσεων για επαγγελματικούς λόγους. Η πτωτική τάση των τιμών προβλέπεται να συνεχιστεί έως το 2012, με ετήσια μείωσή τους κατά 3 λεπτά του ευρώ για κάθε λεπτό χρόνου ομιλίας. Επιπλέον, οι Υπουργοί συμφώνησαν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις σχετικά με το roaming και στις υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων (SMS) και δεδομένων (MMS και άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα). Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ελαττωθούν σημαντικά οι τιμές, π.χ. το μέσο ευρωπαϊκό κόστος ανά SMS θα μειωθεί από €0,29 σε €0,11 μήνυμα, δηλαδή θα υπάρξει μείωση περίπου 60%. 
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινές αποφάσεις είναι σημαντικές τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και για τους καταναλωτές. Για τις επιχειρήσεις, διότι δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο λειτουργίας προσαρμοσμένο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού και για την προώθηση των επενδύσεων σε υποδομές και ειδικότερα σε δίκτυα νέας γενιάς. Για τους πολίτες, διότι θωρακίζονται τα ατομικά τους δικαιώματα, αλλά και διότι προστατεύονται ως καταναλωτές με τη χρονική επέκταση των ρυθμίσεων για το roaming και τη συμπερίληψη των μηνυμάτων στον Κανονισμό.»

Από το Γραφείο Τύπου

Μετάβαση στο περιεχόμενο