Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Τα μέτρα για την ασφάλεια στα πλοία και στα λιμάνια εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρέμβαση Κ. Χατζηδάκη για να βρεθεί λύση στο θέμα της χρηματοδότησής τους

Εγκρίθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της ευρωβουλευτού Μιγκέλες Ράμος αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου κανονισμού είναι η ενσωμάτωση στο κοινοτικό δίκαιο των μέτρων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος τρομοκρατικών χτυπημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.


Τα νέα διεθνή νομικά μέσα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΔΝΟ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτομάτως σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιουλίου 2004, ημερομηνία της έναρξης ισχύος τους. Η επικύρωση των μέτρων του ΔΝΟ θα μπορούσε να γίνει μονομερώς από κάθε κράτος μέλος. Ωστόσο, η επιπλέον υιοθέτηση ενός κοινοτικού κανονισμού έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού εξασφαλίζει κυρίως την ομοιογενή εφαρμογή των μέτρων αυτών εντός της Κοινότητας, την αποφυγή διαφορετικών προσαρμογών και ερμηνειών των σχετικών διατάξεων και την καθιέρωση κοινοτικού ελέγχου.


Η πρόταση κανονισμού διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των διεθνών μέτρων αυτών, ώστε -πέρα από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές- να καλύπτει τη ναυσιπλοΐα στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους και στις αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις και να δημιουργείται έτσι ένα ευρύτερο καθεστώς ασφάλειας στη θάλασσα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Επίσης, υποχρεώνεται κάθε κράτος μέλος να ορίσει ένα συντονιστικό κέντρο για την ασφάλεια στη θάλασσα, ενώ η Επιτροπή αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο με τη διενέργεια επιθεωρήσεων την επαλήθευση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη του κανονισμού.


Βέβαια, η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων αυτών εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή τους. Ήδη η βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανησυχεί ότι θα επιβαρυνθεί -κάποιες φορές ίσως και υπέρμετρα- με τα μέτρα αυτά. Υπάρχει σίγουρα ο κίνδυνος να νοθευτεί ο ανταγωνισμός, διότι σε άλλα κράτη μέλη θα χρειαστεί να ληφθούν λιγότερα και σε άλλα περισσότερα μέτρα και επομένως να υπάρξει ανισόρροπη επιβάρυνση της βιομηχανίας.


Ενώ το Συμβούλιο υπήρξε αρχικά αντίθετο σε οποιαδήποτε ρύθμιση που να αναφέρεται στο ποιος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των νέων αυτών μέτρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από τροπολογία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, υιοθέτησε σήμερα μία συμβιβαστική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή καλείται να αναλάβει την εκπόνηση μελέτης, που θα αναφέρεται ακριβώς στις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και την κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των δημόσιων αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης.


Οι αρμόδιοι υπουργοί των κρατών μελών φαίνεται ότι δέχονται αυτήν την πρόταση, η οποία έτσι θα καταστεί κοινοτικό δίκαιο. Από την πλευρά της, η Επίτροπος αρμόδια για θέματα Μεταφορών Λογιόλα ντε Παλάθιο δήλωσε κατά τη χθεσινή συζήτηση της έκθεσης στην Ολομέλεια ότι αναγνωρίζει την ανησυχία της βιομηχανίας και προτίθεται να προχωρήσει αμέσως στην εκπόνηση της σχετικής έκθεσης και να κάνει, αν κριθεί σκόπιμο, ενδεχόμενες προτάσεις.


Ο κ. Χατζηδάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για θέματα μεταφορών, δήλωσε χαρακτηριστικά: “Αντίθετα με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ο συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει την εκ των προτέρων δράση για την αποφυγή μεγάλων καταστροφών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των νέων μέτρων, συμμερίζομαι φυσικά τις έντονες ανησυχίες της βιομηχανίας. Ελπίζω ότι η σχετική έκθεση καταμερισμού του κόστους, που η Επιτροπή δεσμεύτηκε σήμερα να εκπονήσει, μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική ναυτιλία. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να πιέσει περισσότερο. Όχι μόνο γιατί τα κράτη μέλη ήταν απολύτως αντίθετα σε πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Αλλά και γιατί εν προκειμένω θα μπορούσαν να αγνοήσουν την κοινοτική διαδικασία της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο και να υιοθετήσουν μονομερώς τα μέτρα του ΔΝΟ. Έτσι, αυτό που υιοθετήθηκε μετά από πρότασή μου, βασίζεται στο προηγούμενο της αντίστοιχης ρύθμισης για την ασφάλεια στα αεροδρόμια.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο