Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ΕΕ: Διαθέσιμες για όλους και φιλικές προς τους καταναλωτές. Ψηφίστηκε Γνωμοδότηση του Κωστή Χατζηδάκη.

Μέτρα για μια πιο αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ταχυδρομικές υπηρεσίες προτείνει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη για το νέο πλαίσιο των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Συγκεκριμένα, στο κείμενο της Γνωμοδότησης Χατζηδάκη όπως διαμορφώθηκε:


1. Ζητείται ρητά να μην επιβαρύνονται οι μικροί καταναλωτές, αλλά μόνο όσοι κάνουν μαζική χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, για την κάλυψη των εξόδων της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή της υποχρέωσης των κρατών μελών να καλύπτουν με καθημερινή ταχυδρομική υπηρεσία τις απομακρυσμένες, προβληματικές και νησιωτικές περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, οι απλοί πολίτες αποφεύγουν το επιπλέον κόστος που θα προέκυπτε από την αρχική πρόταση της Κομισιόν.
2. Καλείται η Κομισιόν να εκδώσει σαφές κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο να αποτρέπει παρεξηγήσεις και νομικά κενά σε σχέση με τις μεθόδους χρηματοδότησης της “καθολικής υπηρεσίας”, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα σε σχέση με την μελλοντική κάλυψη περιοχών που -λόγω του γεωγραφικού τους χαρακτήρα- δε θα είναι επικερδείς για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.
3. Υποχρεώνονται πλέον τα κράτη μέλη να παρέχουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα όρασης, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα των Ενώσεών τους. Σύμφωνα με την πρόταση Κομισιόν, ήταν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν.
4. Προτείνεται η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής -πέραν των υπαρχουσών εθνικών αρχών-, που θα επιβλέπει την ομαλή λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών. Αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη θεσπιστεί σε άλλους τομείς όπως στον τομέα της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και τον χρηματοοικονομικό.
5. Μεταφέρεται το βάρος της αποδείξεως, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής επιστολών ή αντικειμένων, στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών από τους καταναλωτές που, με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, δεν ήταν ξεκάθαρο αν θα έπρεπε εκείνοι να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.


Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι αρμόδια μόνο για τα θέματα ενιαίας αγοράς και διαφύλαξης των συμφερόντων των καταναλωτών. Για το θέμα της νέας οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες υφίστανται ακόμα εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και με την απασχόληση στον κλάδο. Υπάρχουν ήδη σοβαρές πιέσεις στην αρμόδια Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για χρονική μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων απελευθέρωσης, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική Πρόταση της Κομισιόν. Η τελική απόφαση για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το νομοθετικό στάδιο θα ληφθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο