Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Τελευταία στις δεσμεύσεις κοινοτικών κονδυλίων η Ελλάδα και μεταξύ των τελευταίων στις απορροφήσεις. Τεράστια η διαφορά με τις χώρες συνοχής

Τελευταία είναι η Ελλάδα στις δεσμεύσεις κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ μεταξύ των 15 κρατών μελών της Ε.Ε, ενώ καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την απορρόφησή τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι υπόλοιπες «χώρες συνοχής» (Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία) έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από την χώρα μας. Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για τον προϋπολογισμό κ. Μικαέλε Σρέγιερ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν τον λεγόμενο Στόχο 1 των Διαρθρωτικών Ταμείων (δηλαδή τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ε.Ε), η Ελλάδα έρχεται τελευταία στις δεσμεύσεις κοινοτικών κονδυλίων τα τρία πρώτα χρόνια ισχύος του Γ’ ΚΠΣ (2000-2002) με ποσοστό 31.2%. Αμέσως παραπάνω στον πίνακα βρίσκονται η Ισπανία με 42.5%, η Σουηδία και η Φινλανδία με 42.9%, ενώ στην πρώτη θέση των δεσμεύσεων βρίσκεται η Ιρλανδία με ποσοστό 56.6%. Ο μέσος όρος των δεσμεύσεων για τα 15 κράτη μέλη βρίσκεται στο 42.8%.


Στον πίνακα για τις απορροφήσεις η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη από το τέλος θέση με ποσοστό 16%. Από τις χώρες που υστερούν σε σχέση με την Ελλάδα άξια λόγου είναι μόνο η Ιταλία (με ποσοστό 12.7%), καθώς οι άλλες δύο χώρες (Γαλλία και Ολλανδία) παίρνουν συγκριτικά πολύ λιγότερα κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε σχέση με την χώρα μας. Ο μέσος όρος των απορροφήσεων των 15 κρατών μελών της Ε.Ε είναι 21.8%.


Πιο απογοητευτική είναι η εικόνα για τις απορροφήσεις κονδυλίων από την χώρα μας όταν συγκριθεί με τις υπόλοιπες «χώρες συνοχής». Έτσι ενώ η Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2002 έχει απορροφήσει το 16% των πιστώσεων, η Ισπανία απορρόφησε το 25.9%, η Πορτογαλία το 27.9% και η Ιρλανδία το 30.4% των πόρων.


Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Περιμένω να ακούσω τις δικαιολογίες της κυβέρνησης. Όλο και κάτι θα εφεύρει».
Μετάβαση στο περιεχόμενο