Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Τέσσερις φορές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Ελλάδα για παραβάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Θύμα των παραβάσεων ο Έλληνας καταναλωτής

Τέσσερις διαδικασίες ταυτόχρονα έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Ελλάδας για παράβαση του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Την είδηση αυτή δημοσιοποίησε ο αρμόδιος επίτροπος κ. Έρκι Λικάνεν απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν το σύνολο σχεδόν της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες.


Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής Οδηγίες:
1. Οδηγία – πλαίσιο 2002/21/EΚ, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
2. Οδηγία 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία που αφορά άμεσα τα δικαιώματα των χρηστών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
3. Οδηγία 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
4. Οδηγία 2002/19/EΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους.


Οι Οδηγίες αυτές που θέτουν ή επαναπροσδιορίζουν τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό, με στόχο καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή, κατέστησαν μέρος του κοινοτικού δικαίου στις 24 Απριλίου 2002, δηλαδή πριν από 22 μήνες. Η καθυστέρηση όμως που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά στην πλήρη ενσωμάτωση των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο οδήγησε την Επιτροπή στην αποστολή, στις 6 Οκτωβρίου 2003, τεσσάρων επίσημων προειδοποιητικών επιστολών στην Ελλάδα. Με τις επιστολές αυτές ορίστηκε προθεσμία δύο μηνών στην κυβέρνηση να απαντήσει. Η Ελλάδα ενημέρωσε την Κομισιόν ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών είχε προπαρασκευάσει σχετικό νομοσχέδιο, αλλά η απάντηση αυτή δεν αναίρεσε τις ανησυχίες της Επιτροπής και ελήφθη η απόφαση να αποσταλούν στην ελληνική κυβέρνηση “Αιτιολογημένες Γνώμες”. Υπενθυμίζεται ότι η “Αιτιολογημένη Γνώμη” αποτελεί το τελευταίο βήμα, σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης, πριν την παραπομπή ενός κράτους-μέλους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


Σχολιάζοντας την ανησυχητική αυτή εξέλιξη, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε: “Είναι φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες για τη μη συμμόρφωσή μας με τα κοινοτικά δεδομένα στον κρίσιμο τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά κυρίως για το φρένο που βάζει στην ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Το ατελές άνοιγμα της αγοράς των τηλεπικοινωνιών δεν επιτρέπει στoν Έλληνα καταναλωτή να έχει την εξυπηρέτηση και τις τιμές που απολαμβάνουν οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα με τις εξαγγελίες για την προώθηση των νέων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών που θα έδιναν την τόσο απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία της χώρας μας, η κυβέρνηση ουσιαστικά καταδικάζει την Ελλάδα στη θέση του ουραγού στο σύνολο της ΕΕ. Δυστυχώς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χώρα μας εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό κόστος ως προς τη χρήση ευρυζωνικών δικτύων και, ως ένα από τα επακόλουθα, το χαμηλότερο ποσοστό διείσδυσης του Διαδικτύου (περί το 20%, με υπερδιπλάσιο μέσο κοινοτικό περί το 45%)”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο