Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“Το διαδίκτυο ως μοχλός ανάπτυξης”. Σημεία Ομιλίας

Σημεία Ομιλίας Κωστή Χατζηδάκη στην Εκδήλωση «Ο Παράγων Ίντερνετ: Το διαδίκτυο ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012.
Χρησιμότητα, Ανάγκη για στοχευμένες δράσεις.
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και το Διαδίκτυο είναι ένα πεδίο με εθνική προστιθέμενη αξία. Ένας χώρος που αξίζει να τον δούμε πιο σοβαρά. Ένας τομέας που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί από την πλευρά του να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την οικονομική κρίση και να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Και αυτό γιατί δεν απαιτεί πάντοτε μεγάλες επενδύσεις, ούτε φτηνά εργατικά χέρια. Απαιτεί εξειδικευμένο, ικανό και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο η χώρα μας διαθέτει και με το παραπάνω. Είναι κομβικής σημασίας, λοιπόν, η δημιουργία μιας «ψηφιακής οικονομίας»,  που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδικτύου και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια «έξυπνη ανάπτυξη». Δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε άλλο σε θεωρίες. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεκριμένοι και πρακτικοί. Για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα χρειάζεται 1. Οι συναλλαγές με το Δημόσιο να γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. 2. Να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 3. να τρέξουν τα επιμέρους προγράμματα το συντομότερο δυνατό.
1. Υποχρεωτικότητα στην ηλεκτρονική επαφή με τη δημόσια διοίκηση
Η βελτίωση του e-government είναι σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την άρση των εμποδίων, ώστε να γίνει η Ελλάδα μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να συντελέσει τόσο στη μείωση της γραφειοκρατίας, όσο και την ενίσχυση της διαφάνειας.
Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και η ολοκλήρωσή τους μόνο μέσα από ηλεκτρονική συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες, θα μπορούσε να συντελέσει όχι μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου, αλλά  κυρίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας. Με το να μην υπάρχει ανθρώπινη μεσολάβηση μειώνεται και η δυνατότητα ύπαρξης φαινομένων διαφθοράς. Υπάρχουν, ήδη, παραδείγματα από γειτονικές μας χώρες, όπως σημειώνει η μελέτη της BCG.
Και για να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα θα πρέπει μεγάλο μέρος – αν όχι όλες – των συναλλαγών με το Δημόσιο να γίνονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.
2. Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης
Δυστυχώς τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα έπρεπε να έχουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση  η Ψηφιακή Σύγκλιση και η  Διοικητική μεταρρύθμιση είναι τα τελευταία στον πίνακα με  απορροφήσεις (21,48% και 11,06% αντίστοιχα). Η άμεση αξιοποίησή τους είναι περισσότερο από επιτακτική.
3. Επιμέρους προγράμματα
Για να υπάρξει πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας χρειάζονται τόσο έργα υποδομών, όσο και προώθηση προγραμμάτων που συντελούν στο να γίνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πραγματικότητα
i. Αναπτυξιακά – Εκσυγχρονιστικά
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δίκτυο οπτικών ινών (FttH) που αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε προσπάθεια στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Ένα έργο που ενώ είχε ήδη σχεδιαστεί και προγραμματιστεί πριν από 2,5 χρόνια, βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν το απέρριψε. Αλλά παρήγγειλε νέες μελέτες! Κάτι συγκεκριμένο, όμως, δεν υφίσταται ακόμα. Έστω και λιγότερο φιλόδοξο.
ii. Προγράμματα που συντελούν στη δημοσιονομική προσαρμογή (Εισροές- εκροές, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ERP)
Έργα, όπως, το σύστημα εισροών – εκροών στα πετρελαιοειδή (σημαντικό για τη φοροδιαφυγή στο εμπόριο καυσίμων), η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, το single window για τις εξαγωγές, θα πρέπει να επισπευστούν και να τεθούν σε λειτουργία το γρηγορότερο δυνατό. Ακόμη περισσότερο, για να γίνει το Δημόσιο πιο αποτελεσματικό και να ελεγχθεί η σπατάλη μια συνολική ηλεκτρονική διαχείριση μέσω ενός συστήματος ERP, θα μπορούσε παίξει σημαντικό ρόλο. Και να αναδιαμορφώσει όχι μόνο διαδικασίες, αλλά και αντιλήψεις.

internet_120x80Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και το Διαδίκτυο είναι ένα πεδίο με εθνική προστιθέμενη αξία. Ένας χώρος που αξίζει να τον δούμε πιο σοβαρά. Ένας τομέας που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί από την πλευρά του να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την οικονομική κρίση και να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης…”  

Σημεία Ομιλίας Κωστή Χατζηδάκη στην Εκδήλωση «Ο Παράγων Ίντερνετ: Το διαδίκτυο ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». 

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012.

Χρησιμότητα, Ανάγκη για στοχευμένες δράσεις.

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και το Διαδίκτυο είναι ένα πεδίο με εθνική προστιθέμενη αξία. Ένας χώρος που αξίζει να τον δούμε πιο σοβαρά. Ένας τομέας που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί από την πλευρά του να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την οικονομική κρίση και να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Και αυτό γιατί δεν απαιτεί πάντοτε μεγάλες επενδύσεις, ούτε φτηνά εργατικά χέρια. Απαιτεί εξειδικευμένο, ικανό και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο η χώρα μας διαθέτει και με το παραπάνω. Είναι κομβικής σημασίας, λοιπόν, η δημιουργία μιας «ψηφιακής οικονομίας»,  που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδικτύου και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια «έξυπνη ανάπτυξη». Δεν χρειάζεται να αναλωνόμαστε άλλο σε θεωρίες. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεκριμένοι και πρακτικοί. Για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα χρειάζεται 1. Οι συναλλαγές με το Δημόσιο να γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. 2. Να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 3. να τρέξουν τα επιμέρους προγράμματα το συντομότερο δυνατό. 

1. Υποχρεωτικότητα στην ηλεκτρονική επαφή με τη δημόσια διοίκηση

Η βελτίωση του e-government είναι σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την άρση των εμποδίων, ώστε να γίνει η Ελλάδα μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να συντελέσει τόσο στη μείωση της γραφειοκρατίας, όσο και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και η ολοκλήρωσή τους μόνο μέσα από ηλεκτρονική συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες, θα μπορούσε να συντελέσει όχι μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου, αλλά  κυρίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας.

Με το να μην υπάρχει ανθρώπινη μεσολάβηση μειώνεται και η δυνατότητα ύπαρξης φαινομένων διαφθοράς. Υπάρχουν, ήδη, παραδείγματα από γειτονικές μας χώρες, όπως σημειώνει η μελέτη της BCG.Και για να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα θα πρέπει μεγάλο μέρος – αν όχι όλες – των συναλλαγών με το Δημόσιο να γίνονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.

2. Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης 

Δυστυχώς τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα έπρεπε να έχουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση  η Ψηφιακή Σύγκλιση και η  Διοικητική μεταρρύθμιση είναι τα τελευταία στον πίνακα με  απορροφήσεις (21,48% και 11,06% αντίστοιχα). Η άμεση αξιοποίησή τους είναι περισσότερο από επιτακτική.

3. Επιμέρους προγράμματα

Για να υπάρξει πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας χρειάζονται τόσο έργα υποδομών, όσο και προώθηση προγραμμάτων που συντελούν στο να γίνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πραγματικότητα

i. Αναπτυξιακά – Εκσυγχρονιστικά 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δίκτυο οπτικών ινών (FttH) που αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε προσπάθεια στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Ένα έργο που ενώ είχε ήδη σχεδιαστεί και προγραμματιστεί πριν από 2,5 χρόνια, βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν το απέρριψε. Αλλά παρήγγειλε νέες μελέτες! Κάτι συγκεκριμένο, όμως, δεν υφίσταται ακόμα. Έστω και λιγότερο φιλόδοξο.

ii. Προγράμματα που συντελούν στη δημοσιονομική προσαρμογή (Εισροές- εκροές, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ERP)

Έργα, όπως, το σύστημα εισροών – εκροών στα πετρελαιοειδή (σημαντικό για τη φοροδιαφυγή στο εμπόριο καυσίμων), η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, το single window για τις εξαγωγές, θα πρέπει να επισπευστούν και να τεθούν σε λειτουργία το γρηγορότερο δυνατό. Ακόμη περισσότερο, για να γίνει το Δημόσιο πιο αποτελεσματικό και να ελεγχθεί η σπατάλη μια συνολική ηλεκτρονική διαχείριση μέσω ενός συστήματος ERP, θα μπορούσε παίξει σημαντικό ρόλο. Και να αναδιαμορφώσει όχι μόνο διαδικασίες, αλλά και αντιλήψεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο