Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες και ο εισηγητής της Ευρωβουλής για το Δ’ ΚΠΣ συμφωνούν: Σειρά μέτρων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες μέσω του Δ’ ΚΠΣ.

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κωστής Χατζηδάκης δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες κατά την διαμόρφωση του συγκεκριμένου Κανονισμού. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με αντιπροσωπεία του φόρουμ και τον Έλληνα Πρόεδρό του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη και δέχτηκε αμέσως να υποβάλει τροπολογίες που θα εκφράζουν τις θέσεις αυτές.


Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες παρουσίασε σήμερα τις θέσεις του σχετικά με τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι να αναγνωριστούν τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες και να ληφθεί ειδική πρόνοια γι’ αυτά κατά την διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων και την εκπόνηση των προγραμμάτων για την επόμενη περίοδο. Τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν άλλωστε ένα βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, αφού μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός προσβάσιμου φυσικού περιβάλλοντος, ειδικά σε τομείς όπως οι μεταφορές και η κοινωνία της πληροφορίας. Οι συζητήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο για τον Κανονισμό του Δ’ ΚΠΣ αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την εξασφάλιση του στόχου αυτού.


Οι τροπολογίες που πρόκειται να καταθέσει ο κ. Χατζηδάκης μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:
1. Να αποτελέσουν οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες κριτήρια επιλεξιμότητας των προγραμμάτων για χρηματοδότηση, όπως ακριβώς συμβαίνει ήδη
με την ισότητα των δύο φύλων.
2. Να προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση για ειδικές δαπάνες και να εξασφαλίζεται έτσι η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα προγράμματα.
3. Να αναγνωρίζονται ως στόχοι των “στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών” του Δ’ ΚΠΣ οι αρχές της μη διάκρισης, της κοινωνικής ένταξης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
4. Να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για τα άτομα αυτά και σε επιμέρους τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές και η υγεία.
5. Να υιοθετηθούν κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα αυτά σε όλα τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.


Ο κ. Χατζηδάκης στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Πιστεύω ακράδαντα ότι οι θέσεις που εκφράστηκαν σήμερα είναι συγκεκριμένες και απόλυτα σωστές. Ως εισηγητής της Ευρωβουλής, αλλά και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεσμεύομαι να καταθέσω τροπολογίες και να τις προωθήσω δυναμικά, ώστε να συμπεριληφθούν τελικά στο κείμενο του Κανονισμού. Άλλωστε οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες είναι εξίσου αυτονόητες με την ισότητα των δύο φύλων, που ήδη προβλέπεται για το Γ’ ΚΠΣ. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο σεβασμός που επιδεικνύουμε προς τους συνανθρώπους μας με αναπηρίες αποτελεί ένδειξη για τον βαθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Είναι ζήτημα πολιτισμού. Και είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωβουλή στις διαπραγματεύσεις για το Δ’ ΚΠΣ”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο