Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη συμβατότητα του σχεδίου Ανάν προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο – Υιοθέτηση προτάσεως των ευρωβουλευτών κ.κ. Χ. Ζαχαράκι και Κ. Χατζηδάκη

Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση του ευρωβουλευτή Έλμαρ Μπροκ, σχετικά με τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό υπερψηφίστηκε και η τροπολογία που είχαν καταθέσει οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Χ. Ζαχαράκις και κ. Κ. Χατζηδάκης σχετικά με τις νέες πολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την κατάθεση του σχεδίου Ανάν.


Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει κατά πόσο οι πρόνοιες του σχεδίου Ανάν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια βιώσιμη και λειτουργική διευθέτηση στο πλαίσιο της Ε.Ε. σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο.
Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται η ανάγκη συμβατότητας της λύσης του κυπριακού προβλήματος όχι μόνο προς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αλλά, στο πλαίσιο της Ε.Ε., και προς το κοινοτικό κεκτημένο, ενώ παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να κρίνει, ως ο κατ’εξοχήν αρμόδιος και υπεύθυνος θεσμικός φορέας της Ε.Ε., κατά πόσον οι προτάσεις του Γ.Γ., σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο και διασφαλίζουν την “Ευρωπαϊκή” λειτουργικότητα της προτεινόμενης διευθέτησης του κυπριακού.


Παράλληλα με τη συγκεκριμένη τροπολογία, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η τροπολογία του εισηγητή για την έκθεση που αφορά στην Κύπρο, κ. Poos, σύμφωνα με την οποία σημειώνεται με ικανοποίηση ότι ο Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών υπέβαλε στα μέρη, στις 11 Νοεμβρίου 2002, λεπτομερές σχέδιο πολιτικής διευθέτησης, και καλεί τα δύο μέρη να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο αυτό ως διαπραγματευτική βάση και να συμφωνήσουν επί μίας συμφωνίας πλαισίου προς υπογραφή πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.


Στο πλαίσιο της εκθέσεώς του, ο κ. Poos, αναφέρεται και στην έκθεση προόδου της 9ης Οκτωβρίου 2002, στην οποία η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Κύπρος ικανοποιεί όλα τα πολιτικά κριτήρια για την ένταξή της στην Ε.Ε.


Στη έκθεση υπενθυμίζεται επίσης ότι η πολιτική λύση που θα βρεθεί πρέπει να επιτρέπει στην Κύπρο να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις πολιτικές της Ε.Ε. και να διασφαλίζει την κατάλληλη εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο επίσης επαναλαμβάνει την άποψή του ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί λύση μέσα στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελσίνκι.
Μετάβαση στο περιεχόμενο