Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις τιμές φυσικού αερίου

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009
Το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις τιμές φυσικού αερίου
Με αφορμή πρόσφατες αποκλίσεις μεταξύ των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και των χρεώσεων που φθάνουν στον τελικό καταναλωτή φυσικού αερίου, στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, και, παρά τις εξηγήσεις των ΕΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης απέστειλε στη ΡΑΕ επιστολή ζητώντας τις απόψεις της ανεξάρτητης αρχής, για το συγκεκριμένο θέμα.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Γ.Γ.Α. έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις τιμές πώλησης φυσικού αερίου για οικιακή χρήση από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ιδιαίτερα αναφορικά με το γεγονός ότι οι τιμές αυτές εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες έναντι των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις ΕΠΑ όσο και τη ΔΕΠΑ, η οποία είναι και βασικός τους μέτοχος.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, για την παρακολούθηση και την εποπτεία της δραστηριότητος των ΕΠΑ καθώς και της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου εν γένει, θα επιθυμούσαμε να έχουμε την άποψή σας για τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή τη διαφορά τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, για τυχόν θέματα παράβασης όρων της από 31/8/2000 Άδειας Διανομής αερίου που κατέχουν, καθώς και για τυχόν άλλα θέματα που κρίνετε ότι σχετίζονται με τα ως άνω.
Τέλος, παρακαλούμε για τις απόψεις σας σε σχέση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον».

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις τιμές φυσικού αερίου

Με αφορμή πρόσφατες αποκλίσεις μεταξύ των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και των χρεώσεων που φθάνουν στον τελικό καταναλωτή φυσικού αερίου, στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, και, παρά τις εξηγήσεις των ΕΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης απέστειλε στη ΡΑΕ επιστολή ζητώντας τις απόψεις της ανεξάρτητης αρχής, για το συγκεκριμένο θέμα.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Γ.Γ.Α. έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι Κύριοι,  
Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις τιμές πώλησης φυσικού αερίου για οικιακή χρήση από τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ιδιαίτερα αναφορικά με το γεγονός ότι οι τιμές αυτές εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες έναντι των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις ΕΠΑ όσο και τη ΔΕΠΑ, η οποία είναι και βασικός τους μέτοχος.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, για την παρακολούθηση και την εποπτεία της δραστηριότητος των ΕΠΑ καθώς και της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου εν γένει, θα επιθυμούσαμε να έχουμε την άποψή σας για τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή τη διαφορά τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, για τυχόν θέματα παράβασης όρων της από 31/8/2000 Άδειας Διανομής αερίου που κατέχουν, καθώς και για τυχόν άλλα θέματα που κρίνετε ότι σχετίζονται με τα ως άνω.
Τέλος, παρακαλούμε για τις απόψεις σας σε σχέση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον».

Μετάβαση στο περιεχόμενο