Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Χατζηδάκη για το Δ’ ΚΠΣ. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την Ελλάδα

Εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη για το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.


Ο κ. Χατζηδάκης, που είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, είχε οριστεί εισηγητής της Ευρωβουλής για τη λεγόμενη «Τρίτη Έκθεση Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Τρίτη Έκθεση Συνοχής περιλαμβάνει τις προτάσεις της Κομισιόν για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αναφέρεται στο νέο πλαίσιο προγραμματισμού και λειτουργίας του Δ΄ ΚΠΣ, τις οικονομικές προβλέψεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και τις θεματικές και πολιτικές προτεραιότητες για τη νέα περίοδο.


Η έκθεση Χατζηδάκη αποτελεί την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προτάσεις της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άλλωστε εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων, αφού οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν το 2005 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ECOFIN δεν μπορούν να ισχύσουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωβουλής.


Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της γενικής τοποθέτησής του προς την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει σε σειρά προτάσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, δεδομένης της σημασίας που έχει η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για τη χώρα μας. Μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σημεία:


1. Η Ευρωβουλή δίνει με την έκθεση Χατζηδάκη μία δυναμική απάντηση στους έξι Ευρωπαίους ηγέτες, που με επιστολή τους έχουν ζητήσει να μην ξεπερνά το πλαφόν των ιδίων πόρων της ΕΕ το 1% του συνολικού ΑΕΠ (από 1,24% που είναι σήμερα). Μία τέτοια προοπτική θα καθιστούσε εντελώς αδύνατη την εκπλήρωση των στόχων της περιφερειακής πολιτικής. Η Ευρωβουλή δηλώνει απερίφραστα ότι πρέπει να διατηρηθεί το ποσοστό του 0,46% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης για τον ευρύτερο τομέα της περιφερειακής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό εκφράζει την πρόθεσή της να μην αποδεχτεί καμία μείωση στους κοινοτικούς πόρους που τελικά θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.


2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη θέση της Κομισιόν να λάβει ο Στόχος Σύγκλισης (πρώην Στόχος 1) τη μερίδα του λέοντος των κοινοτικών πόρων για την περιφερειακή πολιτική. Στο Στόχο αυτό είναι επιλέξιμες οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες. Επιπλέον, ζητά ουσιαστική στήριξη για τις περιφέρειες που θίγονται από την αποκαλούμενη στατιστική επίπτωση της διεύρυνσης, την αναμενόμενη δηλαδή πτώση του κοινοτικού ΑΕΠ με την ένταξη δέκα φτωχότερων χωρών στην ΕΕ. Δεδομένου ότι οι περιφέρειες αυτές δεν έχουν φτάσει ακόμη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σύγκλισης, δεν είναι δυνατόν να στερηθούν της προβλεπόμενης κοινοτικής ενίσχυσης.


Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζητά για τις περιφέρειες αυτές να ενταχθούν στο καθεστώς του άρθρου 87.3α για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις περιφέρειες του νέου Στόχου Σύγκλισης. Αν και δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία, βάσει των οποίων θα παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, φαίνεται ότι τρεις ελληνικές περιφέρειες θα εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή (Δυτική Μακεδονία, Αττική και ίσως το Νότιο Αιγαίο).


3. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έκθεση Χατζηδάκη στις περιοχές που υποφέρουν από μόνιμο γεωγραφικό μειονέκτημα, κυρίως δηλαδή στα νησιά και τις ορεινές περιοχές. Το Κοινοβούλιο ζητά με κατηγορηματικό τρόπο από την Κομισιόν να λάβουν οι περιοχές αυτές κατά τη νέα προγραμματική περίοδο στήριξη που να αντιστοιχεί στην ιδιαίτερη κατάστασή τους. Για πρώτη φορά τονίζεται ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών πρέπει να καλυφθούν και από άλλες τομεακές πολιτικές της ΕΕ (πολιτική μεταφορών, ανταγωνισμού κλπ.).


4. Απορρίφθηκε τροπολογία των Ισπανών Σοσιαλιστών σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη που ξεπερνούν το 90% του κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ λόγω της διεύρυνσης θα εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Η περίπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά την Ισπανία. Η αποδοχή μιας τέτοιας πρότασης θα σήμαινε αναπόφευκτα αισθητή μείωση της χρηματοδότησης που η χώρα μας θα λάμβανε από το Ταμείο Συνοχής, δεδομένου ότι η Ισπανία στην παρούσα περίοδο λαμβάνει περίπου το 62% των πόρων του Ταμείου Συνοχής.


Ο κ. Χατζηδάκης κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Είναι κοινή πεποίθηση ότι η περιφερειακή πολιτική έχει πλέον αναδειχτεί ως η πιο “κοινοτική” από τις πολιτικές της ΕΕ. Είναι σίγουρα η πολιτική που αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται καλύτερα από όλες ο Ευρωπαίος πολίτης. Έχει να επιδείξει πολύ θετικά αποτελέσματα στην επίτευξη του βασικού της στόχου, τη μείωση δηλαδή των διαφορών των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ. Κάθε συζήτηση για επανεθνικοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής είναι ξεπερασμένη, ιδιαίτερα ενόψει της μεγάλης πρόκλησης που έρχεται με την επικείμενη διεύρυνση. Είναι λοιπόν εξίσου σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο δίνει σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η διεύρυνση δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των φτωχότερων κρατών μελών της σημερινής ΕΕ, που παρουσιάζουν ακόμη υστέρηση στην ανάπτυξή τους. Απομένει η πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις από την Κομισιόν.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο