Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“Ζητούμενο η πολιτική που οδηγεί σε άμεσα αποτελέσματα”. Συνέντευξη του ΥΠΑΝ Κωστή Χατζηδάκη στην εφημερίδα Free Sunday και στον Νίκο Παπαδημητρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βάση του κόμματός σας, κ.
υπουργέ, και μάλιστα στελέχη από την –κρίσιμη εκλογικά–
Θεσσαλία, εκφράζονται κατά τρόπο απαξιωτικό για τα κυβερ-
νητικά πεπραγμένα της πενταετίας. Την ίδια στιγμή, διανύουμε
εκλογική χρονιά, αν λάβουμε υπόψη μας τις προθέσεις του
ΠΑΣΟΚ για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι πρέπει
να αλλάξει, τι προλαβαίνετε να αλλάξετε;Το βασικό μήνυμα, πιστεύουμε, που μας έστειλαν οι ψηφοφόροι
στις ευρωεκλογές είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε με γρή-
γορες και πρακτικές αλλαγές για τον πολίτη και την καθημερι-
νότητά του. Γι’ αυτό και βλέπετε ότι η κυβέρνηση έχει επιταχύ-
νει τους ρυθμούς της μετά τις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το
εάν τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει είναι «ευχάριστα» ή «δυσά-
ρεστα». Πήραμε μέτρα για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού, που ήταν μέτρα δυσάρεστα, αλλά αναγκαία. Πήραμε κι
άλλα μέτρα, τα οποία δεν είχαν τέτοιο χαρακτήρα, αλλά ήταν ε-
πίσης αναγκαία, όπως τα μέτρα για τους ημιυπαίθριους, για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της εγκληματικότητας και της
μετανάστευσης, για την απόσυρση των αυτοκινήτων και την ε-
νεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση, στόχος
μας είναι να παραγάγουμε έργο το οποίο θα οδηγήσει σε συγκε-
κριμένα αποτελέσματα.


Γι’ αυτά τα μέτρα, λοιπόν, οι αντίπαλοί σας σας κατηγορούν
ότι έχουν άρωμα προεκλογικό και συντηρείτε, έτσι, το κλίμα
εκλογολογίας. Όπως προείπατε, κάποια από αυτά είναι δική
σας αρμοδιότητας, όπως οι αποκαλούμενες «πράσινες» επι-
σκευές στα παλαιά κτίσματα. Τι απαντάτε;


Τα μέτρα αυτά προετοιμάζονταν από καιρό. Σε σχέση με τα αυ-
τοκίνητα, για παράδειγμα, από πέρυσι τέτοια εποχή είχε συστα-
θεί μεικτή επιτροπή των τριών συναρμόδιων υπουργείων (Οικο-
νομίας, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών) για την εξέταση αυτού του θέ-
ματος. Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης,
των οποίων τη βασική φιλοσοφία είχαμε παρουσιάσει το Φε-
βρουάριο. Επομένως, δεν είναι μέτρα προεκλογικού χαρακτήρα.
Απλώς συμβαίνει το εξής: όταν παρουσιάζουμε κάτι «δυσάρε-
στο», μας παρουσιάζουν ως δήθεν ανάλγητους. Όταν παρουσιά-
ζουμε κάτι «ευχάριστο», οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν ότι είναι προε-
κλογικού χαρακτήρα. Ε, ας διαλέξουν επιτέλους τι συμβαίνει.


Δηλώσατε τις προάλλες ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτελεί το
έργο της χωρίς να βρίσκεται το μυαλό της στις εκλογές. Πόσο δυνατό είναι αυτό όταν στηρίζεται στην ψήφο ενός βουλευτή,
όταν, επιπλέον, το Γ΄ Θερινό Τμήμα θα είναι, λόγω σύνθεσης,
ένα δύσκολο για εσάς τμήμα;


Δεν είναι για μας καινούργιο φαινόμενο το ότι έχουμε πλειο-
ψηφία ενός βουλευτή. Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση στην
οποία τώρα βρισκόμαστε ήδη είχαμε τη συγκεκριμένη πλειοψη-
φία και με αυτήν πήραμε δύσκολα μέτρα για το έλλειμμα και την
εκτέλεση του προϋπολογισμού, περισσότερες μάλιστα από μία
φορές. Ο ποδηλάτης, όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος, δεν
έχει άλλη επιλογή από το να προχωρεί μπροστά. Αν σταματή-
σει, αν αρχίσει να κοιτάζει δεξιά κι αριστερά, είναι βέβαιο ότι θα
πέσει.


Δεν θα ήταν απλούστερα τα πράγματα αν γινόταν μία ρητή, κα-
τηγορηματική δήλωση από τον πρωθυπουργό ή τον κυβερνη-
τικό εκπρόσωπο ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρης προ-
σφυγής στις κάλπες;


Μα, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν είναι στις προτεραιότητές μας,
στους στόχους μας, και νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει
κάποιος να τα απευθύνει στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πει ότι θέλει
να συνδέσει την προεδρική εκλογή με τη διενέργεια πρόωρων
βουλευτικών εκλογών. Εμείς, νομίζω, κατ’ επανάληψιν έχουμε
διαψεύσει στην πράξη τα σενάρια ότι θέλουμε να πάμε σε πρόω-
ρες εκλογές, σενάρια που, θέλω να σας θυμίσω, ξεκίνησαν από
πέρυσι τον Οκτώβριο.


Να επανέλθουμε στο θέμα της κριτικής που αναπτύσσεται
μέσα στο κόμμα σας. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το
γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς, εντός της ΝΔ, που ασκούν
κριτική στέκονται ιδίως σε θέματα ηθικής τάξης, αυτά δηλαδή
που κάποτε αποτελούσαν το πλεονέκτημα της παράταξής σας.
Πού υπήρξε αστοχία;


Γι’ αυτά τα θέματα οι ψηφοφόροι της ΝΔ πράγματι έχουν πληγω-
θεί. Και, νομίζω, το μήνυμα αυτό έχει ληφθεί απ’ όλους μας και
από τον ίδιο τον Καραμανλή, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο ο-
ποίος είναι και εκείνος που θα πει την τελευταία λέξη.


Η οποία, τελευταία λέξη, ποια περιμένετε να είναι, πότε να την
πει ο πρωθυπουργός;


Αφήστε να την ακούσουμε όλοι μαζί.


Σφοδρή είναι συγχρόνως η κριτική που δέχονται, και πάλι
από την κομματική σας βάση, συγκεκριμένα πρόσωπα που
κατέχουν μάλιστα θέσεις-κλειδιά σε κυβέρνηση και κόμμα.
Μήπως είναι η ώρα που ο… προπονητής θα ικανοποιήσει τις
επιθυμίες της… εξέδρας;


Το ζητούμενο δεν είναι τόσο οι αλλαγές σε πρόσωπα όσο η χά-
ραξη μιας πολιτικής που θα οδηγεί σε άμεσα και μετρήσιμα απο-
τελέσματα. Αυτό είναι, τελικά, που θα έχει θετική αντανάκλαση
στα μάτια των πολιτών. Τα υπόλοιπα είναι θέματα που αφορούν
την… πολιτική κουζίνα. Το λέω εγώ που είμαι κατεξοχήν κερδι-
σμένος από τον τελευταίο ανασχηματισμό. Δεν ήταν αρκετός ο α-
νασχηματισμός αυτός για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στις
ευρωεκλογές. Επομένως, αυτό που πράγματι ενδιαφέρει τον
κόσμο δεν είναι τόσο αν ο α ή ο β είναι στο τάδε υπουργείο, όσο
αν αυτοί παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.Μπορείτε να μας εξηγήσετε την εμπλοκή που παρουσιάστηκε στον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης;


Πρέπει να περιμένουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να
βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Θέλω επίσης να σας θυμίσω
ότι μετά την εκλογή της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης υπογρά-
ψαμε για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου, χωρίς
να υπάρξει κάποια ανατροπή των σχεδίων. Έχουμε λόγους να
πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά. Θεωρώ ότι
είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της Ρωσίας και της Ελλάδας,
αλλά και της ίδιας της Βουλγαρίας, να προχωρήσουμε με βάση
τα συμφωνηθέντα.


Ανήκετε στους νεότερους πολιτικούς και θα ήθελα να σας
ρωτήσω πώς είδατε την υπόθεση λογοκρισίας του φιλμ
του Κ. Γαβρά;

Δεν την είδα θετικά. Μιλάω ως ορθόδοξος χριστιανός,
θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνδέονται δύο διαφορετικά πράγ-
ματα μεταξύ τους. Άλλο η πίστη μας και τι θεωρούμε ότι συ-
νέβη ή δεν συνέβη ιστορικά και άλλο η καλλιτεχνική ματιά.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές, αλλά,
πιστεύω, δικαιούμαι να το λέω. Κατανοώ γιατί συνέβη, κατα-
νοώ ότι ενδεχομένως αν γίνει δημοσκόπηση η πλειοψηφία
των πολιτών θα είναι υπέρ, κατανοώ τη θρησκευτική ευαι-
σθησία. Προσωπικά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να αναμειγνύ-
ουμε τα δύο πράγματα: τη θρησκευτική ευαισθησία και την
καλλιτεχνική προσέγγιση.Μετάβαση στο περιεχόμενο